Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

5 min lesing

Kina under lupen: Vil aksjene brøle i tigerens år?

2022 er et viktig år for Kina hvor det ventes at Xi Jinping vil bli gjenvalgt som generalsekretær for kommunistpartiet for en tredje periode.

- I en slik avgjørende tid er det svært viktig at alt går bra. Det gjelder også for aksjemarkedene og at BNP-veksten er svært sterk, forklarer Pettis.

Han mener at Kinas vekstmål for 2022 trolig vil lande nær 5,5 prosent, i øvre sjikt av forventningene. Det vil være gunstig for kinesiske aksjer.

SKAGEN Kon-Tiki har rundt 30 prosent av porteføljen investert i kinesiske selskaper, fordelt på 16 poster i en rekke sektorer. Porteføljeforvalter Fredrik Bjelland forventer også at regjeringens politikk vil gi bedre støtte i 2022.

- Vi tror Kina igjen vil fokusere på stabilitet, mens lavere CO2-utslipp og gjeldsnedbetaling vil havne i andre rekke en stund. Kredittsykelen kan være ved et vendepunkt etter et år med innstramminger, og vi har forhåpentlig sett toppen av regulatorisk press som gjorde 2021 et så krevende år for investorer i Kina, sier Bjelland.

Deler veksten i to

Pettis deler Kinas økonomiske vekst i to deler, med "høykvalitets" forbruk, eksport og næringslivsinvesteringer som får et løft fra eiendom og infrastruktur for å møte BNP-målene. Den andre komponenten har vært gjeldsfinansiert og økende uproduktiv, altså lavkvalitets vekst, som har ført til forverring av Kinas gjeldsbyrde.

- Forverringen i forholdet mellom gjeld og BNP startet rundt 2007 og vokser nå raskere enn noen gang i Kinas historie, forklarer Pettis. Han tillegger mye av den nylige gjeldsøkningen til Covid, som førte til en tilbakegang for høykvalitets vekst og førte til at Kina brukte mye av "rest-veksten" for å nå sitt BNP-mål.

- I 2020 var rundt 180 prosent av all økonomisk vekst av lavere kvalitet, sier han.

imageou4n.png

Dette snudde noe i fjor ettersom forbruk og næringslivsinvesteringer hentet seg inn.

- Regjeringen slo hardt ned på lavkvalitets vekst, særlig i eiendomssektoren, for å nå målet for 2021, forklarer Pettis.

Strammere lånemarked og regulatorisk innstramming i en rekke sektorer dro kinesiske aksjer ned med over 20 prosent i 2021, den største årlige nedgangen siden finanskrisen[1]. SKAGEN Kon-Tiki brukte kursfallet til å selektivt øke kinaeksponeringen.

- Det bratte markedsfallet i Kina 2021 lignet korreksjonen da handelskrigen nådde høyden i 2018. Det var et godt tidspunkt å øke eksponeringen mot utvalgte kvalitetsselskaper. Slike nedsalg skiller sjelden mellom gode og dårlige selskaper, og drives av kortsiktige hensyn. Det åpner dermed gode muligheter for en langsiktig investor som SKAGEN, sier Fredrik.

Ny markedsdynamikk

Kina kuttet nylig en sentral styringsrente for første gang på nær to år for å hjelpe økonomien på vei, men Pettis forventer at Kina fortsatt vil trenge lavkvalitets vekst for å nå BNP-målene for 2022.01.19

- Det ser ut til at dette året vil bli likt årene før Covid, hvor trolig mindre enn halvparten av veksten vil komme fra høykvalitetsvekst, som igjen vil øke gjelden i forhold til BNP, sier han.

Bankene har fått beskjed om å låne penger til eiendomsutviklere igjen, og private prosjekter har blitt overtatt av statlige utviklere. Det har gitt bedre likviditet i sektoren. Utlånere har også blitt instruert til å øke tilgangen på lån for å øke etterspørselen etter eiendom.

Samtidig har lokale myndigheter fått beskjed om å øke utbyggingen av infrastruktur. Pettis forventer at den betydelige økningen i disse sektorene vil stimulere kinesisk import av industriråvarer, mens forbruksveksten vil øke etterspørselen etter landbruksvarer.

- SKAGEN Kon-Tiki har bred eksponering mot selskaper som er klare til  dra nytte av økende aktivitet i Kina, særlig rettet mot endringer i energifeltet og elektrifiseringen av transport, sier Bjelland.

Politiske spenninger

Pettis hevder det er umulig for Kina å redusere gjelden og fortsatt nå vekstmålene. Han tror at sentralbankene, myndighetene og økonomiske rådgivere vil godta en noe lavere økonomisk fart, mens andre, særlig industrien, militæret og diplomatiet ønsker vekst for enhver pris, også økt gjeld.

Et annet poeng fra Pettis er at for at  kinesiske investeringer skal falle, må bidraget til BNP fra forbruk øke fra sitt nåværende nivå, som er det laveste i verden. Husholdningsinntekten må øke under en ny vekstmodell. Det vil kreve betydelig omfordeling fra de rike og lokale myndigheter, som vil møte betydelig motstand, dersom de ikke samtidig overfører betydelig politisk makt.

SKAGEN Kon-Tiki teamet forventer at forbruket vil fortsette å være et tema i Kina. Det vil bli stadig viktigere å investere i de rette selskapene etter hvert som markedet modnes. I tillegg har regjeringens slagord om "fremgang for alle" understreket viktigheten av å vurdere alle interessenter i investeringsanalysen.

Positive utsikter

Nøkkelen til fremgangsrike investeringer er å "forstå politikken", mener Pettis. Det ble en dyrekjøpt erfaring for investorer i fjor. Gitt den politiske betydningen av 2022, og forventningen om grei økonomisk vekst, tror han det kinesiske markedet vil gjøre det bra i år.

- Utviklingen i den kinesiske økonomien fortsetter ufortrødent. Selv om vi er blitt vant til kortsiktige svingninger snakker den langsiktige avkastningen for seg selv. Derfor fortsetter vi å lete etter de undervurderte selskapene som kan håndtere endrede forutsetninger og komme sterkere tilbake, sier porteføljeforvalter Fredrik Bjelland.


[1] Kilde: MSCI. MSCI China Index i USD.

Nyttårskonferansen

Eliot Higgins: Open source-etterforskning kan bekjempe Putins propaganda

Elliot Higgins grunnleggeren av Bellingcat, en etterforskningsgruppe som bruker åpne kilder på ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Nyttårskonferansen

Aswath Damodaran: Usikkerhet er en fordel for aktive forvaltere

- Som investor behøver du ikke nødvendigvis å være bekymret for usikkerheten hvis du satser på ...

Russlandekspert Fiona Hill: Sannheten ligger bak det politiske spillet

Skal du forstå Putin og krigen i Ukraina må du kikke bak fasaden, sa Fiona Hill, tidligere ...

Mohamed El-Erian: En fragmentert verden trenger aktiv forvaltning

Aktiv forvaltning er svaret på mange av de problemene investorer kommer til å oppleve i fremtiden, ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up