Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

2 min lesing

Aswath Damodaran: Usikkerhet er en fordel for aktive forvaltere

22. februar 2023

Aswath Damodaran var en av hovedtalerne på Nyttårskonferansen 2023. Under temaet "Dealing with Uncertainty in Valuation" forklarte han hvordan du som investor kan håndtere usikkerheten som preger markedene. Han innledet med å forklare at usikkerhet alltid har vært et grunnvilkår i menneskenes eksistens. Usikkerheten har bare endret karakter – vi møter ikke samme utfordringer i dag som vi gjorde i eksempelvis middelalderen.

Den verdenskjente professoren og verdsettelseseksperten forklarte at vi forsøker å håndtere usikkerheten på en rekke mer eller mindre hensiktsmessige måter. Noen blir lammet av frykt og går i fornektelse, mens andre forsøker å "minimere" usikkerheten ved hjelp av tommelfingerregler og bønn til høyere makter.

Damodoran mener at mange "excel-ninjaer" i finansverdenen forsøker å kontrollere usikkerheten ved å fylle enda mere data i regnearket. Professoren mener derimot at man ikke skal komplisere usikkerheten mer enn nødvendig, og koker det ned til noen parametere:

  • Usikkerhet om prisfastsettelse og økonomi
  • Usikkerhet på mikro- og makronivå
  • Skyldes usikkerheten noe bestemt, for eksempel risikoen for å at en ny type medisin skal bli avvist, eller om det er usikkerhet på lang sikt.

Man må ha virksomhetens livssyklus for øye når man vurderer usikkerheten, forklarte han Damodoran. Oppstartsselskaper opplever eksempelvis andre usikkerheter enn modne selskaper. På Nyttårskonferansen beskrev han hvordan man best håndterer usikkerheten som investor: Man må fokusere på risikojustert avkastning, og analyser som ser på flere mulige utfall.

Et eksempel som ble trukket fram var en analyse av EasyJet, som han skulle fastsette verdien på før Brexit. Her laget han modeller basert på en hard eller myk Brexit, eller om Storbritannia ville oppgi Brexit fullstendig.

Vi skal være glade for at usikkerheten eksisterer, forklarte Damodoran. For det første ville det være ekstremt kjedelig hvis forutsigbarheten var stor. For det andre skaper den gode muligheter for aktive forvaltere som SKAGEN som kan bruke verktøyene til å skape verdi for kundene.

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

keyboard_arrow_up