Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

3 min lesing

Elitedivisjonen: Catherine L. Mann

Den akademiske og profesjonelle merittlisten til dr. Catherine L. Mann er lengre enn de flestes selvbilder har godt av. Harvard, MIT, rådgiver for Bush-regjeringen og Fed, sjefsøkonom i OECD og nå global sjefsøkonom i Citi. Og det er kortversjonen.

Informasjonsteknologi og balanse

Det er særlig to områder som har preget Manns virke: Den amerikanske handelsbalansen og informasjonsteknologi i globale markeder. Forskningen hennes har kretset rundt disse to hovedelementene, men hun har også vært en tydelig stemme for globalisering og økt internasjonal handel.

Som den andre kvinnen i historien ble Catherine Mann utnevnt til sjeføkonom i OECD i 2014. Da hun tok over var verdensøkonomien fortsatt preget av ettervirkningene etter finanskrisen. Hun tok til orde for en sterkere og mer sosialt rettferdig vekst.

Sjeføkonom i Citi

Etter en imponerende karriere ble Mann headhuntet som global sjeføkonom i Citi – en av verdens største banker.

- God økonomisk forskning som blir kommunisert effektivt gir bedre politiske beslutninger og økonomiske resultater. Det er min tiltredelseserklæring, sa hun i 2017 da hun ble ansatt.

I 2020 er det naturlig nok de økonomiske konsekvensene av pandemien som har opptatt henne og Citi. Hun er kritisk til det åpenbare gapet mellom utviklingen på verdens børser og situasjonen i verdensøkonomien.

- Verdens børser har ennå ikke villet ta innover seg effektene av coronavirus-utbruddet, sa Catherine Mann til Dagens Industri i begynnelsen av pandemien.

Hun peker på det åpenbare misforholdet mellom den kritiske situasjonen i mange lands realøkonomier og den kraftige oppgangen på mange av verdens børser siden forsommeren 2020.

- Om noe, tvinger pandemien oss til å fokusere enda mer på økonomisk vekst som et verktøy for å bedre livskvaliteten i hele samfunnet. Pandemien har allerede bidratt til en kollaps i investeringene, gjort skade på arbeidsmarkedet, deglobalisering og fall i produktivitetsveksten. Det er avgjørende å snu disse kreftene for å støtte opp under den langsiktige veksten som øker levestandarden, støtter en effektiv respons til klimautfordringene og som er mer bærekraftig for statsgjelden, sier Mann til Bloomberg.

Heller mer globalisering enn mindre

Hun advarer om at økt proteksjonisme og nasjonalisering kan bremse innhentingen etter pandemien. Kanskje særlig i USA har globalisering havnet i et dårlig lys de siste årene, og fått skylden for dårligere økonomisk utvikling i landet. I en rapport fra 2019 tar Catherine Mann til motmæle mot kritikken og hevder at problemet ikke er for mye globalisering, men at det faktisk har vært for lite. Færre industriarbeidsplasser, økende ulikheter og fallende produktivitet er et resultat av innenrikspolitiske valg, ikke forårsaket av globaliseringen, hevder Mann i rapporten.

Dr. Catherine Mann er en av foredragsholderne på Nyttårskonferansen 2021. Temaet for foredraget er "The future of globalisation".

Nyttårskonferansen er en digital konferanse som avholdes 12. januar 2021. Det er gratis å delta

 

Om Catherine L. Mann

Dr. Catherine L. Mann har vært sjeføkonom i Citibank siden februar 2018, hvor hun er ansvarlig for tankeledelse (thought leadership) og forskningsveiledning for et globalt team av økonomer.

Før dette var hun sjeføkonom ved OECD, hvor hun også var direktør for økonomiavdelingen og var stedfortredende finansdirektør for G20-landene. 

Les mer arrow_right_alt
Nyttårskonferansen

I tillegg til Catherine mann kan du også høre den verdensberømte forfatteren Michael Lewis og "Den svarte svanens" far Nassim Taleb, i tillegg til andre verdensstjerner innen økonomi, globalisering og bærekraft på Nyttårskonferansen 12. januar 2021

Les mer arrow_right_alt
Nyttårskonferansen

Eliot Higgins: Open source-etterforskning kan bekjempe Putins propaganda

Elliot Higgins grunnleggeren av Bellingcat, en etterforskningsgruppe som bruker åpne kilder på ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Nyttårskonferansen

Aswath Damodaran: Usikkerhet er en fordel for aktive forvaltere

- Som investor behøver du ikke nødvendigvis å være bekymret for usikkerheten hvis du satser på ...

Russlandekspert Fiona Hill: Sannheten ligger bak det politiske spillet

Skal du forstå Putin og krigen i Ukraina må du kikke bak fasaden, sa Fiona Hill, tidligere ...

Mohamed El-Erian: En fragmentert verden trenger aktiv forvaltning

Aktiv forvaltning er svaret på mange av de problemene investorer kommer til å oppleve i fremtiden, ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up