Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt oss chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

3 min lesing

Elitedivisjonen: Catherine L. Mann

Den akademiske og profesjonelle merittlisten til dr. Catherine L. Mann er lengre enn de flestes selvbilder har godt av. Harvard, MIT, rådgiver for Bush-regjeringen og Fed, sjefsøkonom i OECD og nå global sjefsøkonom i Citi. Og det er kortversjonen.

Informasjonsteknologi og balanse

Det er særlig to områder som har preget Manns virke: Den amerikanske handelsbalansen og informasjonsteknologi i globale markeder. Forskningen hennes har kretset rundt disse to hovedelementene, men hun har også vært en tydelig stemme for globalisering og økt internasjonal handel.

Som den andre kvinnen i historien ble Catherine Mann utnevnt til sjeføkonom i OECD i 2014. Da hun tok over var verdensøkonomien fortsatt preget av ettervirkningene etter finanskrisen. Hun tok til orde for en sterkere og mer sosialt rettferdig vekst.

Sjeføkonom i Citi

Etter en imponerende karriere ble Mann headhuntet som global sjeføkonom i Citi – en av verdens største banker.

- God økonomisk forskning som blir kommunisert effektivt gir bedre politiske beslutninger og økonomiske resultater. Det er min tiltredelseserklæring, sa hun i 2017 da hun ble ansatt.

I 2020 er det naturlig nok de økonomiske konsekvensene av pandemien som har opptatt henne og Citi. Hun er kritisk til det åpenbare gapet mellom utviklingen på verdens børser og situasjonen i verdensøkonomien.

- Verdens børser har ennå ikke villet ta innover seg effektene av coronavirus-utbruddet, sa Catherine Mann til Dagens Industri i begynnelsen av pandemien.

Hun peker på det åpenbare misforholdet mellom den kritiske situasjonen i mange lands realøkonomier og den kraftige oppgangen på mange av verdens børser siden forsommeren 2020.

- Om noe, tvinger pandemien oss til å fokusere enda mer på økonomisk vekst som et verktøy for å bedre livskvaliteten i hele samfunnet. Pandemien har allerede bidratt til en kollaps i investeringene, gjort skade på arbeidsmarkedet, deglobalisering og fall i produktivitetsveksten. Det er avgjørende å snu disse kreftene for å støtte opp under den langsiktige veksten som øker levestandarden, støtter en effektiv respons til klimautfordringene og som er mer bærekraftig for statsgjelden, sier Mann til Bloomberg.

Heller mer globalisering enn mindre

Hun advarer om at økt proteksjonisme og nasjonalisering kan bremse innhentingen etter pandemien. Kanskje særlig i USA har globalisering havnet i et dårlig lys de siste årene, og fått skylden for dårligere økonomisk utvikling i landet. I en rapport fra 2019 tar Catherine Mann til motmæle mot kritikken og hevder at problemet ikke er for mye globalisering, men at det faktisk har vært for lite. Færre industriarbeidsplasser, økende ulikheter og fallende produktivitet er et resultat av innenrikspolitiske valg, ikke forårsaket av globaliseringen, hevder Mann i rapporten.

Dr. Catherine Mann er en av foredragsholderne på Nyttårskonferansen 2021. Temaet for foredraget er "The future of globalisation".

Nyttårskonferansen er en digital konferanse som avholdes 12. januar 2021. Det er gratis å delta

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å registrere samtykker du til at SKAGEN registrerer e-postadressen din for dette formålet. Du kan når som helst avslutte abonnementet ved å bruke lenken i e-postene du mottar. Se mer info rundt SKAGENs personvernregler.

keyboard_arrow_up