Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Dr. Catherine L. Mann har vært sjeføkonom i Citibank siden februar 2018, hvor hun er ansvarlig for tankeledelse (thought leadership) og forskningsveiledning for et globalt team av økonomer, samt å kombinere forskning på tvers av makroøkonomi, renter og aksjer. Før dette var hun sjeføkonom ved OECD, hvor hun også var direktør for økonomiavdelingen og var stedfortredende finansdirektør for G20-landene (2014-2017). 

Dr. Manns forskning har blant annet tatt for seg USAs handelsunderskudd, internasjonale kapitalstrømmer og dollar; og et globalt perspektiv på informasjonsteknologi, tjenestehandel og sysselsettingsdynamikk. 

Hun har skrevet, eller vært medforfatter av syv bøker og over 60 forskningsartikler. Hun blir ofte intervjuet på Bloomberg, CNBC er hyppig sitert i Businessweek og The Economist blant andre medier og publikasjoner. Hun har holdt viktige taler og engasjert seg i konsulentprosjekter om teknologi, og makro- og strukturpolitikk i blant annet Kina, Vietnam, Tunisia, Sør-Afrika og Brasil, til Australia, Finland, Frankrike og Tyskland.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up