Hopp til hovedinnholdet

Din e-post

Tidligere aktueltartikler

Spør oss om aksjesparekonto

Syns du aksjesparekonto er vanskelig? Torsdag 18. oktober kan du spørre om alt du lurer på rundt aks ...

Tidligere nyheter

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.