Hopp til hovedinnholdet

Din e-post

Tidligere aktueltartikler

Tid for skatt

Bruk et par minutter på skattemeldingen, vi gir deg et par tips til hva du bør sjekke.

Tidligere nyheter

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.