Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Professor Aswath Damodaran har skrevet elleve bøker om verdsettelse og regnes som en av verdens fremste eksperter på området. Han er en av talerne på Nyttårskonferansen 2023.

Aswath Damodaran har over 35 års erfaring som universitetsprofessor hos Stern School of Business ved NYU, og 28 år som forfatter. Han har skrevet elleve bøker om verdsettelse, corporate finance og porteføljesammensetning. I bøkene tar han et dypdykk i ulike verdsettelsesmetoder og forklarer i hvilke industrier og sektorer disse skal anvendes. Som en konsekvens av hans store interesse for faget og pedagogiske evner, er han kjent som "Dean of Valuation". 

Kombinasjonen som universitetsprofessor og forfatter, har ført til at flere av hans bøker brukes ved prestisjefulle universiteter. Damodarans pedagogiske erfaring, og hvordan han bruker reelle og dagsaktuelle eksempler, fører til at bøkene hans er lett anvendelige og kan brukes som mal for verdsettelse av selskaper. Damodarans egenskap til å tilpasse seg markedsforhold og ny innsikt skinner igjennom både i bøkene, men også foredragene hans. 

Mange følgere

Med hans brennende interesse for verdsettelse, corporate finance og læreryrket, er han en ivrig utgiver på YouTube. Her gir han ut blant annet foredrag han har hos Stern University gratis, markedsoppdateringer og praktiske videoer. Blandingen av teoretiske videoer og markedsaktuelt stoff, gjør at han er verdt å følge på plattformen dersom man er interessert i faget.  Videoene er enkle, men innsiktsfulle, og er lagd for å nå et stort spekter av følgere.  
I 2015 samarbeidet han med Google Talks om et introduksjonskurs i verdsettelse. Programmet fikk bred anerkjennelse hos både akademikere og studenter. Her snakker Damodaran løst og ledig om selve faget, men også hvilke fallgruver typiske investorer faller i ved begynnelsen. Programmet gir en god pekepinn på hva som forventes av innsats og energi ved verdsettelse av enkeltaksjer på en svært pedagogisk måte.

Viktig stemme 

En fellesnevner for Damodarans arbeid er at han ønsker å gjøre kunnskapen hans tilgjengelig for allmennheten. Eksempel på dette er både YouTube-kanalen og samarbeidet med Google Talks, men også gjennom bloggen hans Musings on Markets. Her dekker Damodaran en rekke forskjellige temaer; det være seg inflasjonens innvirkning på verdsettelse, spesifikke investeringscaser og politikken til sentralbanker rundt omkring i verden. Times kåret nettopp denne bloggen til en av de viktigste bloggene for investorer. 

Det er klart at han ønsker å gjøre bidragene hans mest mulig tilgjengelig. I denne tweeten fra tidligere i år, forklarer han at man får tilgang til samme undervisning som en student hos Stern Univeristy ved å følge Youtube-videoene hans. Hovedforskjellen er naturligvis at det ikke er et diplom ved kursets slutt. 

Advarte mot inflasjon

Dagens marked er i stor grad påvirket av underliggende makro-trender, der potensielt den største innflytelsen er inflasjon i den vestlige verden. Damodaran var tidlig ute og advarte FED i USA med å ikke ta for lett på inflasjonsutviklingen i fjor, og i etterpåklokskapens lys kan en si at analysen hans var riktig. I år er han vært en hyppig deltager hos nyhetskanalene i USA for å snakke om viktigheten ved forventet inflasjon og hvilke strenger FED har å spille på. 

Aswath Damodaran er en av foredragsholderne på Nyttårskonferansen 
 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up