Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

2 min lesing

Storebrandkonsernet styrker klima-policy i kampen for grønn omstilling

24. august 2020

Det omfattende initiativet viser hvordan Storebrand-gruppen ønsker å investere for å bremse og tilpasse seg til klimaendringene. Med de nye retningslinjene som presenteres mandag forplikter selskapet seg til å redusere utslipp av drivhusgasser i porteføljene til null innen 2050. De nye retningslinjene vil forsterke engasjementet og nedsalgsinitiativene som en del av en vidtrekkende strategi- og investeringsmetode.

Aktiv eierskap

Retningslinjene omfatter alle fond i Storebrandkonsernet, også SKAGENs. De vil innebære at vi i SKAGEN kan bruke våre aktive eierskapsposisjoner til å stimulere klimapraksis i porteføljeselskapene. Vår mening er at nettopp aktiv, engasjert eierskap er et av de beste verktøyene for å skape forandring. Vi vil gjøre vårt ytterste for å skape en positiv dialog med selskapene og støtte dem i overgangen mot et lavere CO2-avtrykk og mer klimavennlige aktiviterer, både individuelt og gjennom investorinitiativer som PRI og Climate Action 100+. 

SKAGEN ble nylig en del av Transition Pathway Initiative (TPI), et investorledet initiativ som vurderer hvor forberedt selskaper er på overgangen mot en lav-CO2-økonomi. Dette blir helt sentralt i vårt engasjement med selskaper som er ansvarlige for betydelige CO2-utslipp.

Strengere eksklusjonskriterier

De nye retningslinjene strammer også inn på kriteriene for selskaper som i stor grad bidrar til klimaendringene. For eksempel blir selskaper som driver aktiv lobbyvirksomhet mot Parisavtalen blir utelukket fra investeringsuniverset.

Nåværende restriksjoner for kull og oljesand er strammet ytterligere inn, slik at de nå omfatter alle selskaper som har mer enn fem prosent av inntjeningen fra slike aktiviteter. Vi vil heller ikke investere i selskaper som bidrar til avskoging gjennom ikke-bærekraftig produksjon av palmeolje, kvegdrift og tømmer.

Klimaretningslinjene omfatter også informasjon om hvordan Storebrand vil ta investeringsbeslutninger i tråd med vitenskapelig konsensus, og omdirigere pengestrømmene slik at de går i retning av lav-CO2-selskaper. Det vil gjøre det enklere for kundene å bidra til en fremtid med lavere CO2-utslipp. Du finner retningslinjene her (på engelsk)

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

keyboard_arrow_up