Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

5 min lesing

SKAGEN Global: Bærekraft er en viktig brikke i puslespillet

Årsaken er enkel: et selskap vil sannsynligvis levere aksjonærverdi i flere tiår hvis, og bare hvis, det opererer på en måte som gagner alle interessenter i det videre økosystemet. Vi finner stadig selskaper som skaper verdier, noen ganger betydelige, for noen av aktørene i økosystemet, men som stort sett forbigår andre. På kort sikt kan disse selskapene bagatellisere eller direkte skjule noen av disse dårlig gjennomtenkte praksisene og fortsatt oppleve at aksjekursen stiger. Til slutt innhentes de av virkeligheten, og da kan oppgjørets time vise seg å være brutal.

Det er derfor SKAGEN Global bestreber seg på å rette søkelyset mot porteføljeselskapene sine fra forskjellige ESG-vinkler for å finne eventuelle sprekker i fasaden på et tidlig tidspunkt. Med tanke på hvor sjelden man finner selskaper som har de ønskede egenskapene, er det ikke rimelig å verdsette de få som virkelig skiller seg ut fra mengden?

Waste Management: solid ESG-merittliste

En av våre investeringer som har opparbeidet seg en solid ESG-merittliste over tid, er Waste Management (WM), Nord-Amerikas største leverandør av omfattende avfallshåndterings- og miljøtjenester. Med røtter så langt tilbake som 1968, har WM nå en markedsverdi på litt over 60 milliarder amerikanske dollar, og 45 000 ansatte som betjener over 20 millioner kunder. Forretningsmodellen for innsamling, resirkulering og deponering av avfall er enkel, men egenkapitalhistorien inneholder også flere ESG-aspekter som etter vår mening fortsatt er undervurdert. Ett av disse er avfallsdeponier.

WM er den største operatøren i bransjen med 263 aktive avfallsdeponier for fast avfall. Ved første øyekast kan driften av avfallsdeponier under trygge miljøforhold virke som en lite glamorøs og utakknemlig oppgave som bare medfører nedsiderisiko. Dette er ikke en oppfatning vi deler. Tvert imot mener vi at drift av avfallsdeponier med strenge miljøprotokoller utgjør et verdifullt samfunnsbidrag. Under visse forhold kan det også være en utmerket forretningsmodell. Omdømmerisikoen er selvfølgelig reell, men må alltid settes i perspektiv. Det er like viktig å formidle hvordan avfallsdeponier er knyttet til bærekraft. Et mangefasettert eksempel omfatter fornybar energi, der WMs avfallsdeponier har flere kontaktpunkter med eksisterende og nye teknologier.

Avfallshåndtering av vindturbinblader: en kritisk rolle

For det første har antallet vindkraftstasjoner eksplodert over hele kloden de siste årene. Mange deler av en vindturbin kan lett gjenvinnes etter at anlegget når slutten av sin typiske 25-årige levetid – men ikke bladene. De gigantiske turbinbladene er laget av glassfiber og kan være opptil 100 meter lange. Gjenvinningsteknologier for bladene er under utvikling, men er ennå ikke økonomisk levedyktige i stor skala, så i praksis er løsningen i dag ganske enkelt å kutte opp og begrave de gamle bladene. WM er derfor den siste integrerte lenken i verdikjeden for vindenergi siden selskapets avfallsdeponier fungerer som et siste hvilestedet for utslitte blader. Denne rollen er svært viktig, siden det samlede volumet av utrangerte blader i Europa og USA allerede overstiger 10 000 per år, et tall som sannsynligvis vil stige vesentlig i årene som kommer på bakgrunn av den enorme veksten i vindkraftutbygging.

Avfallsgass: en fornybar energikilde

For det andre er det mulig å utvinne avfallsgasser og bruke disse til å produsere elektrisitet og fornybar biogass. Organisk materiale i avfallsdeponier brytes ned og genererer metan som deretter samles opp gjennom brønner i bakken og sendes til et behandlingsanlegg for biogass. Det amerikanske miljøverndepartementet har klassifisert denne biogassen som en fornybar energikilde. Den har den unike fordelen at den tilfører el-systemet grunnlastlignende kapasitet siden den ikke varierer med vind- eller solforhold. MW lukker sløyfen ved at avfallsbilene i økende grad bruker biogass som drivstoff i stedet for diesel. Sammenlignet med grunnlinjen i 2010 har WM redusert utslippene fra kjøretøyflåten med 36 prosent, og for øyeblikket bruker rundt 30 prosent av flåten fornybar biogass som drivstoff.

For ytterligere å understreke potensialet til denne energikilden, kunngjorde WM nylig en plan om å investere over 800 millioner dollar frem til 2026 for å utvide biogasskapasiteten. Som en sidebemerkning er det verdt å nevne at WM har satt i gang et pilotprosjekt med en elektrisk avfallsbil der vekten så langt har overskredet kapasiteten til eksisterende batteriteknologi. Når det gjelder elektrisitet generert fra avfallsdeponiene, er WM den største gass-til-energi-operatøren i USA og genererer fem ganger mer ren elektrisitet enn den bruker internt. Overskytende elektrisitet forsyner mer enn 460 000 hjem i lokalsamfunnene rundt anleggene.

En prisverdig tankegang

Vi erkjenner at disse ESG-initiativene utgjør en liten del av WMs årlige inntekter på over 15 milliarder dollar, men de illustrerer likevel en tankegang som vi finner prisverdig. Det er av avgjørende viktighet av selskaper offentliggjør ESG-tiltak uten å pynte på detaljene. Under ledelse av konserndirektør Jim Fish har WM funnet en god balanse ikke bare når det gjelder formidlingen av den overordnede strategien, men også når det gjelder driften av virksomheten på en kommersielt ansvarlig måte, med en verdistigning på mange fronter som viser hvor lønnsomt det kan være å gjøre «trash» om til «cash».

ESG-årsrapport: Hold det ekte

I SKAGEN er vi alltid opptatt av å ha et fast grep om virkeligheten. Bærekraftrapporten for 2021 viser i detalj de ulike delene av vårt aktive engasjement. Den beste måten å oppnå virkelige endringer og forbedringer er i samarbeid med porteføljeselskapene.

Les mer arrow_right_alt
Bærekraft

Bærekraftrapport 2023:Investeringer for økonomisk gevinst og bærekraft

Selv om vi ikke hevder å kunne sette en stopper for klimaendringene, kan vi med sikkerhet si at når ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Bærekraft

SFDR: Hva er det, og hvordan vil det påvirke meg som kunde?

Du har kanskje allerede hørt om SFDR, den nye bærekraftlovgivningen for finans som EU er i ferd med ...

Slik engasjerer vi oss i bærekraft i selskapene

En viktig del av arbeidet som aktiv forvalter er å undersøke selskapene grundig og dytte dem i en ...

Postkort fra Brasil 3: Raizen og bioenergi

Det brasilianske selskapet Raizen, en av investeringene i SKAGEN Kon-Tikis portefølje, har en ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up