Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt oss chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

3 min lesing

Årsrapport bærekraft: Hold det ekte

Det er viktig å huske at reguleringer for mer bærekraftig finans ikke er mulighet til å selge mer, snarere en mulighet til å rette opp feilene fra i går og gjøre bærekraftige investeringer bedre, samtidig som kundene får større valgfrihet.

Jeg var nylig i Finnmark og fikk tilbringe litt tid med noen samer. Ganske mange av dem var stolte eiere av imponerende reinflokker. Det var oppklarende å høre hvordan selv små miljøendringer, for det meste forårsaket av klimaendringer, kan ha så stor innvirkning på livene og deres finansielle trygghet.

Det er realiteten knyttet til ikke-bærekraftige handlinger, svært ofte i andre deler av verden. Det er litt avstand til ambisiøse markedsførere som flommer markedet med alle slags grønne eller bærekraftige produkter eller løsninger. Jeg har inntrykk av at noen har gått glipp av poenget med hensikten bak reguleringene for bærekraftige investeringer. Det er ikke en salgsmulighet, det er en mulighet til å rette opp feilene fra i går og gjøre bærekraftige investeringer bedre. Samtidig som kundene får flere valgmuligheter.

Aktivt eierskap er nøkkelen

I SKAGEN er vi alltid opptatt av å ha et fast grep om virkeligheten, og vi er nært nok på kundene våre til å sørge for at vår virkelighet stemmer overens med deres. Denne oppsummerende rapporten for 2021 viser i detalj de ulike delene av vårt aktive engasjement, som vi er både flinke og erfarne med. Den beste måten å oppnå virkelige endringer og forbedringer er i samarbeid med porteføljeselskapene. Stemmegivningen vår i en rekke saker, både innen miljø-, samfunns- og selskapsstyring, sikrer at vi overholder forvalteransvaret vårt overfor andelseierne best mulig. Du kan lese mer fra side 6.

En viktig endring for SKAGEN i 2021 har vært at vi har utvidet ESG-rammeverket, i tillegg til økt data- og analysekapasitet. Vår tilnærming bygger på fire pilarer og gjør oss bedre i stand til å evaluere eksisterende og potensielle investeringers bærekraft- og risikomuligheter. Det er ikke en grunnleggende endring i hvordan SKAGEN forholder seg til bærekraftige investeringer, men det gjør oss i stand til å gjøre det bedre og med bedre data. Det er en av de store utfordringene nå.

Bærekraft i SKAGEN

Et mindre karbonavtrykk for SKAGEN har vært en utilsiktet konsekvens av pandemien, først og fremst på grunn av færre flyreiser for de ansatte. SKAGEN er ikke et stort firma, men å gjøre vårt ytterste for å drive bra og bærekraftig er viktig for våre kollegaer. Derfor har vi valgt å fokusere innsatsen rundt tre hovedområder i FNs bærekraftmål. Det handler om mangfold, ansvaret vi har som innkjøper av varer og tjenester og våre bidrag for å bekjempe klimaendringene. På hvert område har vi satt i verk konkrete tiltak og mål for å nå dem. Du kan lese mer på side 21.

Krig har igjen kommet til Europa. Jeg hadde håpet at det var et tilbakelagt stadium, etter å ha tjenestegjort på Balkan på 1990-tallet. For meg, som far til en som nå tjenestegjør som soldat, er jeg dypt bekymret. For befolkningen i Ukraina er det en stor tragedie – de fortjener all vår sympati og medfølelse.

God leselyst!

 

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å registrere samtykker du til at SKAGEN registrerer e-postadressen din for dette formålet. Du kan når som helst avslutte abonnementet ved å bruke lenken i e-postene du mottar. Se mer info rundt SKAGENs personvernregler.

keyboard_arrow_up