Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

3 min lesing

Nå rapporterer vi bærekraft hvert kvartal

Bærekraft i SKAGENs fond har en lang historikk, og i fjor trappet vi opp arbeidet ytterligere. Et nytt team som jobber med bærekraft i investeringene er på plass, i tillegg er det satt ned en gruppe som jobber med hvordan SKAGEN som selskap skal bli mer bærekraftig. Du kan lese mer om det i årsrapporten for ESG-arbeidet vårt.

Når vi nå begynner å rapportere bærekraftsinnsatsen hvert kvartal er det et viktig skritt for å synliggjøre og kommunisere små og store skritt vi tar på området.

- Vi ser at finansbransjens viktige rolle i en bærekraftig samfunnsutvikling vekker mye oppmerksomhet, og mange av våre kunder er interessert i å vite hvordan vi forholder oss til ulike bærekraftstemaer, sier SKAGENs bærekraftekspert Sondre Myge Haugland.Høye ambisjoner

SKAGEN eier bare en brøkdel av verdens drøyt 600.000 børsnoterte selskaper gjennom fondene. Likevel er det viktig å bidra, blant annet ved at fondene unngår å investere i enkelte produkter eller bransjer, i tråd med vår bærekraftspolicy.

SKAGEn har også en styrke innen aktivt eierskap og har en lang tradisjon for å ha dialog med selskaper og forsøke å påvirke i positiv retning. På den måten kan vi skape finansiell verdi, samtidig som fondene bidrar til å forbedre miljø-, samfunns- eller selskapsstyringsaspekter.

Fortsatte dialogen

SKAGEN har høye ambisjoner og engasjerer seg i hvert selskap som fondene er investert i. I løpet av kvartalet engasjerte vi oss i 11 ulike spørsmål. Vi hadde for eksempel et møte med vår gamle investering Samsung, som blant annet har ansatt en ekstern funksjon som skal sørge for at de etterlever reglene. Vi fortsatte også dialogen om menneskerettigheter i leverandørkjeden med en kjøretøyprodusent. I andre tilfeller handlet dialogen om å sikre aksjonærer og minoritetseieres interesser.

Slutten av kvartalet ble naturlig nok påvirket av pandemien. Flere selskaper hadde behov for å rette innsatsen mot og håndtere den umiddelbare krisen. Vi fortsatte å føre dialog med flere andre via videomøter, e-post og telefon.

En annen måte å utøve innflytelse er å benytte stemmeretten aktivt ved generalforsamlinger. Hittil i år ligger fondenes stemmehistorikk på over 90 prosent. Kombinert med dialog med selskapene er stemmegivning ofte en effektiv måte å oppnå bærekraftig endring over tid.

Verden etter pandemien

- Alle jobber nå med spørsmålet om hvordan utviklingen mot et bærekraftig samfunn vil bli påvirket av Covid-19 pandemien. Jeg er ganske sikker på at vi vil se økt betydning av samfunnsspørsmål. Tidligere har bærekraft kretset mye rundt klimaspørsmålet, men nå kommer også spørsmål rundt arbeidstakeres vilkår og lønnsgap til å bli løftet høyere på agendaen, sier Sondre.

Les rapporten her (på engelsk)

Fakta: SKAGENs nye kvartalsrapport om bærekraft

Den nye kvartalsrapporten inneholder noen områder som vil gå igjen hver gang: blant annet fondenes rangering rundt bærekraftsrisikoer, co2-avtrykk, hvordan vi har stemt i ulike spørsmål på generalforsamlinger og hvordan vi har engasjert oss i bærekraftspørsmål. Dessuten kan du lese mer tematiske kommentarer på aktuelle spørsmål. Denne gangen er naturlig nok effekten av koronakrisen i sentrum.

Slik arbeider SKAGENs fond med bærekraft

 

Bærekraft

Bærekraftrapport 2023:Investeringer for økonomisk gevinst og bærekraft

Selv om vi ikke hevder å kunne sette en stopper for klimaendringene, kan vi med sikkerhet si at når ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Bærekraft

SFDR: Hva er det, og hvordan vil det påvirke meg som kunde?

Du har kanskje allerede hørt om SFDR, den nye bærekraftlovgivningen for finans som EU er i ferd med ...

Slik engasjerer vi oss i bærekraft i selskapene

En viktig del av arbeidet som aktiv forvalter er å undersøke selskapene grundig og dytte dem i en ...

Postkort fra Brasil 3: Raizen og bioenergi

Det brasilianske selskapet Raizen, en av investeringene i SKAGEN Kon-Tikis portefølje, har en ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up