Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

4 min lesing

Aktivt eierskap for en bærekraftig utvikling

SKAGEN er en aktiv selskapsplukket, og våre porteføljeforvaltere har alltid lett etter undervurderte selskaper. Noen av dem kan ha en kontroversiell historie men vi krever at de alltid viser en tydelig vilje til å forandre seg. Vi foretrekker selskaper som skaper verdi gjennom endringer i forbindelse med miljø-, samfunns-, og selskapsstyringsaspekter (ESG).

Positiv forandring

Meravkastning skapes når selskaper utvikles i en positiv retning, enten ved at vi påvirker selskapet eller gjennom egne forbedringer i en bærekraftig utvikling. Å velge ut selskaper som utvikles positivt i bærekraftig retning kan derfor være en viktig kilde til meravkastning. Det er også i tråd med SKAGENs verdibaserte investeringsfilosofi, som går ut på å finne undervurderte selskaper hvor vi ser utløsende faktorer for at selskapet skal oppvurderes.

- På lengre sikt tror vi at selskaper som fokuserer på medarbeidernes arbeidsvilkår vil tiltrekke seg de beste kandidatene og få høyere troverdighet; selskap som reduserer miljøpåvirkningen vil være bedre posisjonert og styrke sin merkevare og øke salget. Særlig selskaper som behandler aksjonærene bra vil få økt tillit hos investorene og høyere aksjekurs. Vi tror med andre ord at selskap som har en bærekraftig forretningsmodell vil være de mest motstandsdyktige og lønnsomme i lengden, sier investeringsdirektør Alexandra Morris.

Å skape avkastning er viktigst

Hovedmålet vårt er å skape best mulig risikojustert avkastning for våre kunder. Vårt engasjement i de selskapene som fondene er investert i har ett formål: å skape eller utløse verdier i disse selskapene.

For oss betyr aktivt eierskap at vi engasjerer oss og har dialog med selskapene for å påvirke dem til å gjøre små og store forbedringer. Å utestenge et selskap ser vi som en siste utvei, siden det betyr at vi mister muligheten til å påvirke.

Vi engasjerer oss gjennom direkte kommunikasjon med selskapet. Dette for å kunne ha så åpne og ærlige diskusjoner som mulig.

SKAGENs fond har høykonsentrerte porteføljer og eier kun en brøkdel av verdens børsnoterte selskap. Vi ønsker å utgjøre en forskjell og engasjerer oss i hvert enkelt selskap vi er investert i.

Vanligvis engasjerer vi oss gjennom direkte kommunikasjon med selskapet. Dette for å kunne ha så åpne og ærlige diskusjoner som mulig. Vi tror at løpende dialog sikrer den best mulige utviklingen for fondenes investeringer, og på den måten best mulige risikojustert avkastning til kundene våre.

Følg SKAGENs engasjement

For å sikre kundenes interesser benytter vi vår stemmerett aktivt på ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger. Hittil er avstemmingshistorikken vår nærmere 100 prosent.

Se hvordan SKAGEN har stemt

Siden juli 2019 bruker SKAGEN et egenutviklet verktøy for rapportering av bærekraftsarbeidet. Med dette verktøyet kan vi samle inn og rapportere vårt engasjement i selskapenes bærekraftspørsmål på en tilgjengelig måte. Å få løpende oppdateringer om pågående engasjement gjør det enklere å spore og analysere effektene av vår påvirkningsinnsats. Vi kan for eksempel følge utviklingen gjennom å koble sammen bærekraftsrating, tidspunkter for når vi har hatt dialog med selskapene og status for aktuelle spørsmål.

Selskap på observasjonslisten

For de selskapene som står på vår observasjonsliste ønsker vi å se forbedringer innen selskapsstyring, at de etterlever internasjonale lover og konvensjoner i tillegg til bedre rutiner for å forhindre overtredelser. Ikke minst samarbeider vi med selskapene for å øke sjansen for at de skal lykkes.

Vi anvender ulike metoder som vi har prøvd og testet i over 20 års arbeid for bærekraft. Fremgangsmåten varierer avhengig av hvilket selskap det gjelder. Vi kan utøve aktivt eierskap som enkeltaktør eller i samarbeide med andre interessenter, via organisasjoner eller i grupper som vi setter sammen for et spesifikt mål. Studier viser at samarbeide med andre øker sjansene for å påvirke. Vi kan forsøke å påvirke ulike deler av ledelsen i et selskap. Det betyr at det er avgjørende å ha en grundig forståelse av selskapets strategi og kultur.

ESG-pyramide.png

Sunn fornuft

I vår kommunikasjon bruker vi begrepet «Kunsten å bruke sunn fornuft». Det har vært styrende for våre fond og vårt arbeide med å integrere bærekraftspørsmål i investeringsprosessen.

For oss er det også sunn fornuft å fokusere på et selskaps fremtidige hensikter – om vi vurderer at de er seriøse og realistiske, og å aktivt jobbe sammen for å få til forbedringer.  

 

Bærekraft

Hvordan jobber SKAGEN med bærekraft?

Lurer du på hvordan  en fondsforvalter kan bidra til bærekraftig utvikling? Her forteller ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Bærekraft

Hva er bærekraft og bærekraftig utvikling?

Alle snakker om bærekraft, men hva betyr det egentlig, og hva innebærer det for investeringer og ...

Hvordan kan jeg spare bærekraftig? Her er fem tips

Stadig flere ønsker å spare i tråd med sin personlige overbevisning og leter etter bærekraftige ...

Bærekraft - en historikk

Interessen for klimaspørsmål og bærekraft vokser stadig sterkere. Men hvordan startet det? Her har ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up