Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

4 min lesing

Hvordan jobber SKAGEN med bærekraft?

Som en svært aktiv eier har vi regelmessig kontakt med selskapene i våre fond om mulige forbedringsområder.

Et aktuelt eksempel er Sung Hung Kai, et av Hongkongs største eiendomsselskaper og en post i aksjefondet SKAGEN m2 til nylig. For ti år siden var personer fra den daværende ledelsen innblandet i en korrupsjsonsskandale, og Sun Hun Kai sto lenge på eksklusjonslisten med selskaper som vi ikke kan eller vil investere i. Årsaken var at de ikke kunne gjøre rede for tiltakene for forbedringer de hadde gjennomført.

Engasjement som gir resultat

Tidligere i år ble Sun Hung Kai flyttet til observasjonslisten, men noen spørsmål om transparens gjenstod. Gjennom SKAGENs eierpost og relasjon til selskapet kunne vi fortsette å ha konstruktive samtaler. Vi ba dem blant annet å vise hvilke retningslinjer, rutiner og rapporter tydeligere, utdanne ansatte i antikorrupsjonsspørsmål og øke muligheten for innsyn. Dessuten fikk vi analyseselskapet Sustainalytics, en av verdens fremste eksperter på å granske miljø-, samfunns- og selskapsstyringsspørsmål (ESG), til å presse på ytterligere.

Gledelig nok tok Sun Hung Kai til seg kritikken vår og har nå gjennomført de fleste av våre forbedringsforslag. De som ble kjent skyldige i korrupsjonsanklagene har avtjent straffen sin. Hele prosessen er godt håndtert og med stor transparens. Selskapet er derfor tatt av observasjonslisten.

Sør-Korea på bedringens vei

I løpet av kvartalet var vi også engasjert i noen av våre sørkoreanske selskaper, for å påvirke dem i en mer bærekraftig retning. Sondre Myge Haugland, bærekraftekspert i SKAGEN, er optimistisk:

- Vi merker generelt en holdningsendring rundt bærekraftspørsmål i Sør-Korea. Flere bedrifter tar til seg og ser viktigheten av miljøhensyn, samfunnsansvar og god selskapsstyring enn tidligere. Selv om den vestlige verden generelt har kommet lenger, ser vi en svært positiv utvikling, sier han.

Trio på bærekraft

I SKAGEN ha vi fått et nytt bærekraftsteam i det siste. I tillegg til Sondre er også Silje Simonsen Viste og Anna Marcus med i teamet. Silje er analytiker i porteføljeteamet og bruker halve arbeidstiden sin på bærekraftanalyser. Hun bidrar til arbeidet ved å screene selskaper før man investerer i dem, og følger opp den tiden et selskap er en del av noen av fondenes porteføljer. Anna jobber med Sondre og Silje for å kommunisere og nå ut med hvordan fondene integrerer bærekraftspørsmål.

Mer kunnskap

Til daglig jobber Sondre nær porteføljeforvalterne og har overordnet ansvar for at bærekraftpolicyen blir etterlevd og er oppdatert. Han tar hånd om rapportering og leder også arbeidet med å engasjere seg i selskaper sammen med forvalterne og kollegaene på Storebrands bærekraftsavdeling.

Frem til årsskiftet har vi også en student som jobber med innsikt om miljø-, samfunns-, og selskapsstyringsspørsmål med vekt på Kina og Sør-Korea.

I løpet av høsten har deler av temaet deltatt på den ledene bærekraftskonferansen PRI in Person i Paris. Hensikten er å få ny kunnskap, bygge nettverk med andre som er interesserte i bærekraftspørsmål og få verdifull innsikt i nye reguleringer og trender.

Nytt bærekraftsverktøy

En nyhet i bærekraftområdet er det egenutviklede verktøyet «ESG Engagement Engine» som hjelper SKAGENs forvaltere og bærekraftspesialist å strukturere samhandlingen med ulike selskaper på en systematisk måte.

- Nå kan vi enklere og mer effektivt dokumentere og integrere pågående dialoger og engasjement med ulike selskaper, forteller Sondre.

Samarbeid mot avskoging

I løpet av kvartalet økte SKAGEN og Storebrand presset på selskaper for å bekjempe avskoging. Den nye avskogingspolicyen setter tydelige grenser for produksjon, handel og finansiering av palmeolje, soya, treverk, buskap og andre virksomheter som kan føre til avskoging. Før 2025 skal vi gjennom dialog og aktivt eierskap, nå målet om å ikke investere i selskaper som bidrar til avskoging.

 

Til kamp mot avskoging

SKAGEN og Storebrand samarbeider om en ambisiøs policy som tar sikte på å begrense rovdriften på verdens skoger.

Les mer arrow_right_alt
Bærekraft

Bærekraftrapport 2023:Investeringer for økonomisk gevinst og bærekraft

Selv om vi ikke hevder å kunne sette en stopper for klimaendringene, kan vi med sikkerhet si at når ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Bærekraft

SFDR: Hva er det, og hvordan vil det påvirke meg som kunde?

Du har kanskje allerede hørt om SFDR, den nye bærekraftlovgivningen for finans som EU er i ferd med ...

Slik engasjerer vi oss i bærekraft i selskapene

En viktig del av arbeidet som aktiv forvalter er å undersøke selskapene grundig og dytte dem i en ...

Postkort fra Brasil 3: Raizen og bioenergi

Det brasilianske selskapet Raizen, en av investeringene i SKAGEN Kon-Tikis portefølje, har en ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up