Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

2 min lesing

Til kamp mot avskoging

- Vi ser med stor bekymring på avskoging og skogbrannene som herjer i Amazonas. Finansindustrien spiller en viktigere rolle enn noen gang, gitt denne situasjonen, sier Jan Erik Saugestad, administrerende direktør i Storebrand Asset Management.

Storebrand lanserer nå tydelige retningslinjer i kampen mot avskoging. SKAGENs forvaltere er også forpliktet til å følge disse retningslinjene. I juli i år ble det ryddet tre ganger så mye areal av verdens største regnskog, sammenlignet med året før. Derfor er det viktig at finansselskapene er seg sitt ansvar bevisst.

Storebrand har arbeidet mot avskoging lenge. Nå trapper vi opp arbeidet med aktivt eierskap. Vi skal være med å stanse avskogingen ved å være en aktiv eier og investor, sier Saugestad.

Felles standard

SKAGEN følger samme standard som Storebrand med en rekke ambisiøse mål for bærekraft og fokus på blant annet menneskerettigheter, miljø, korrupsjon, kontroversielle våpen og tobakk.

Det er foreløpig få selskaper som har tydelige retningslinjer mot avskoging, men håpet er at flere vil følge etter. Storebrand har vært en pioner innen bærekraftige investeringer og sammen med SKAGEN tar de til orde for mer aktivt eierskap  for å påvirke selskapene til å drive bærekraftig.

Ambisiøse mål

Dette er de viktigste punktene i avskogings-policyen:

Innen 2025 skal Storebrand og SKAGEN gjennom dialog og aktivt eierskap nå målet om ikke å være investert i selskaper som bidrar til avskoging.

Fra 2020 skal alle investeringer vurderes årlig med tanke på risiko for avskoging. Det gjelder for eksempel selskaper som produserer, handler eller finansierer virksomheter som bidrar til avskoging. Dette gjelder også produksjon av palmeolje, soya, tømmer og kvegdrift som fører til avskoging. Det skal utarbeides rapporter om utviklingen.

Vi vil bruke eierposisjonen vår til å påvirke høyrisikoselskaper. Flere virksomheter har en praksis og en policy som ikke er ambisiøs nok. Vi påvirker gjennom dialog og stemmegivning, heter det i retningslinjene.

Storebrand tar til orde for et nordisk samarbeide mellom finansaktører som skal fremme retningslinjene og rapportering av risikoen for avskoging i de selskapene man investerer i.

Les mer om retningslinjene

 

Bærekraft

Bærekraftrapport 2023:Investeringer for økonomisk gevinst og bærekraft

Selv om vi ikke hevder å kunne sette en stopper for klimaendringene, kan vi med sikkerhet si at når ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Bærekraft

SFDR: Hva er det, og hvordan vil det påvirke meg som kunde?

Du har kanskje allerede hørt om SFDR, den nye bærekraftlovgivningen for finans som EU er i ferd med ...

Slik engasjerer vi oss i bærekraft i selskapene

En viktig del av arbeidet som aktiv forvalter er å undersøke selskapene grundig og dytte dem i en ...

Postkort fra Brasil 3: Raizen og bioenergi

Det brasilianske selskapet Raizen, en av investeringene i SKAGEN Kon-Tikis portefølje, har en ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up