Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

3 min lesing

Tre dager om bærekraftige investeringer

I løpet av tre dager i september var over 1700 medlemmer av den FN-støttede organisasjonen Principles for Responsible Investments (PRI) samlet for å lære mer om bærekraftige investeringer og finne nye samarbeidsformer.

- Klimakrisen skjer overalt og behovet for radikale endringer er akutt. Størrelsen på konferansen viser klart og tydelig hvor viktig bærekraft og samfunnsansvar har blitt for finansbransjen, sier SKAGENs bærekraftspesialist Sondre Myge Haugland.

Mulig for investorer å påvirke

Et tilbakevendende motiv i år var spørsmålet om aktivt eierskap og investorers mulighet å utgjøre en forskjell gjennom dialog med selskaper, for å påvirker i en mer bærekraftig retning.

Flere talere understreket viktigheten i å engasjere seg og ta ansvar for såklate eksternaliteter, kostnader som selskaper forårsaker, men ikke selv tar hånd om. Det japanske statlige pensjonsfondet – verdens største pensjonsfond med 1,6 billioner dollar under forvaltning, var en av den som løftet spørsmålet:

- Selv om vi minsker CO2-andelen i vår egen portefølje vil ikke resten av verden bli nevneverdig påvirket. Jeg er mot å ekskludere og selge aksjeposter med den årsaken, det er bare en måte å skyve problemet videre til de som ikke bryr seg, sa Hiromichi Mizuno, investeringsdirektør i fondet.

Sondre Myge Haugland ser en stadig større dreining mot positiv påvirkning gjennom investeringer:

- Å ekskludere selskaper og opprette ekskluderingslister er fortsatt viktig og sentralt, men den gjengse oppfatningen som går ut på å unngå kontroversielle sektorer er nå under press. Det er et stadig økende fokus og forventninger på å kunne vise hvordan investeringer bidrar til forandring, sier han.

PRI-Anna-Sondre-600.jpg

Anna og Sondre fra SKAGEN deltok på den globale bærekraftskonferansen i Paris.

Det er et stadig økende fokus og forventninger på å kunne vise hvordan investeringer bidrar til forandring.

Investeringer i fremtiden

Flere av seminarene handlet om behovet for flere investeringer i vekstmarkeder, for å fremme en bærekraftig utvikling. Et annet aspekt var vekstmarkedenes viktige rolle i den globale matvareproduksjonen.

Frankrikes finansminister Bruno Le Maire var også tilstede, og han la vekt på finansbransjens viktige rolle i omstillingen til en bærekraftig økonomi og om behovet for en «Green New Deal».

- Vi kan være den siste generasjonen som har mulighet til å oppnå forandring. Senere kan det være for sent. Vi trenger en ny, bærekraftig kapitalisme for det 21. århundret, med mindre kløfter mellom ulike land. Ikke minst for å stanse den økende populismen, sa Bruno Le Maire i sin presentasjon.

I en spesialinnspilt video la Frankrikes president Emmanuel Macron vekt på at det haster å stille om til en bærekraftig øknomi og å oppfylle klimamålene i Parisavtalen. Se president Macrons hilsen til PRI-konferansen.

PRI-Macron-600.jpg

Frankrikes president Emmanuel Macron sendte hilsen til deltakerne på konferansen. 

Felles verktøy og regler 

Sentralt i diskusjonene var også nye reguleringer og behovet for felles verktøy for å løse klimakrisen, slik at både investorer og kunder kan fatte langsiktig bærekraftige beslutninger. Kapitalstrømmen må endres mot mer bærekraftige investeringer for å oppnå en bærekraftig og inkluderende vekst. EUs klassifiseringssystem, den såkalte taxodomien, skal gi felles kriterier for å avgjøre om en økonomisk aktivitet skal klassifiseres som miljømessig holdbar var også på agendaen.

Avslutningen på konferansen var sterk: to overlevende vitnet om sine erfaringer som offer for moderne slaveri og trafficking og la vekt på finansbransjens rolle for en bærekraftig samfunnsutvikling.

Aktivt eierskap for en bærekraftig utvikling

SKAGEN er en aktiv eier som engasjerer oss jevnlig i de selskapene vi investerer i. Ved å påvirke selskapene til å forbedre seg skapes verdier for kundene våre.

Les mer arrow_right_alt
Han har bærekraft som jobb

- Tidligere var bærekraft noe defensivt, nå er det en måte å skape meravkastning, sier SKAGENs nye bærekraftspesialist Sondre Myge Haugland.

Les mer arrow_right_alt
Bærekraft

Bærekraftrapport 2023:Investeringer for økonomisk gevinst og bærekraft

Selv om vi ikke hevder å kunne sette en stopper for klimaendringene, kan vi med sikkerhet si at når ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Bærekraft

SFDR: Hva er det, og hvordan vil det påvirke meg som kunde?

Du har kanskje allerede hørt om SFDR, den nye bærekraftlovgivningen for finans som EU er i ferd med ...

Slik engasjerer vi oss i bærekraft i selskapene

En viktig del av arbeidet som aktiv forvalter er å undersøke selskapene grundig og dytte dem i en ...

Postkort fra Brasil 3: Raizen og bioenergi

Det brasilianske selskapet Raizen, en av investeringene i SKAGEN Kon-Tikis portefølje, har en ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up