Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

5 min lesing

Global konferanse gir perspektiv

Tidligere visepresident i USA Al Gore var årets hovedtaler. Hva var hans budskap til kapitalmarkedene? 

Al Gores budskap var at omstillingen til et mindre utslippskrevende samfunn må skyte fart. Kjernen i en slik omstilling er finansnæringen som stiller kapital til selskaper som ikke vil redusere utslippene sine. Det var kanskje ikke det foredraget som var tyngst på fakta eller nye argumenter, men Al Gore er en fremdragende taler og satte dermed tonen for resten av konferansen, sier Trygve Meyer. 

Av forklarlige grunner er det stort fokus på fossilt drivstoff når det kommer til bærekraft. Hva er dine refleksjoner rundt det fra konferansen?

Etter Paris-avtalen hvor verden ble enig om en reduksjon av karbonutslipp, FNs bærekraftsmål og med kommende lovgivning både i Europa og Kina var mye av fokuset på nettopp fossile brennstoff og global oppvarming. De nye lovene vil regulere rapportering og bidra til økt åpenhet om hva som gjøres, og hvordan det fossile avtrykket og andre former for utslipp ser ut. 

- Konferansen hadde mange ulike tema. Alt fra hvordan man skulle unngå de største omveltningene i forbindelse med omleggingen til en grønnere økonomi, til hvor de store mulighetene befinner seg når penger skal flyte inn i nye virksomheter. Historisk har investorer fokusert på klimarisikoen forbundet med de olje, gass og elektrisitetsproduksjon. Dette er kanskje mest åpenbart, men landbruk er også en sektor som er ansvarlig for et enormt globalt fotavtrykk. Til tross for hundrevis av selskaper har forpliktet seg til å kutte ut avskoging fra sine leverandørkjeder, fortsetter store områder med regnskog å kuttes ned for å gi plass til produksjon av soya, biff, palmeolje og andre råvarer. Dette er også en viktig del av å sikre seg en sunn og levedyktig planet. 

Hva kan en aktør som SKAGEN gjøre?

- SKAGEN er godt forankret i fokuset på bærekraft. For oss er det viktig at selskaper forholder seg til at de produserer varer og tjenester på en slik måte at de ikke bruker opp ressursene for framtidige generasjoner. Som finansiell aktør og eier i selskaper kan vi være med på å påvirke veivalgene på en slik måte at selskapene innretter seg riktig i forhold til den framtiden vi står overfor.

Hvordan kan vi konkret påvirke et selskap til å bli mer bærekraftig?

- Dette må først og fremst gjøres gjennom dialog med selskapene, ikke bare om det som gjelder miljø men også hvordan ansatte behandles, hvordan selskapene styres og andre faktorer som påvirker om et selskap blir en suksess. Det sagt, så er det i noen tilfeller ikke mulig å nå fram med dialog og da er det mest riktige å selge seg ut. Eksempelvis er industrier, sektorer eller produkter som ikke har noen alternativer for overlevelse - som for eksempel tobakk. 

California, hvor konferansen ble avholdt, er en foregangsstat innen miljøkrav. Merket du noe til det? 

- Ja, absolutt. Veldig mange representanter for fondsforvaltere og pensjonskasser fra California var på plass. De var svært åpne og tydelige om det arbeidet de legger ned i bærekraft og "impact investing".

- Bare 100 meter unna ble en annen stor konferanse avholdt, Global Climate Action Summit. Det var mange som var på begge konferansene og delte sine inntrykk på tvers. I tillegg var det gode innlegg fra lokale myndigheter som viste at de slett ikke har latt seg påvirke av at USA som land har tatt en litt annen retning etter valget i 2016.

Unilevers konsernsjef, Paul Polman, var en av talerne, og Unilever (som inngår i aksjefondet SKAGEN Globals portefølje) har gått i bresjen for sosial påvirkning. Hvordan jobber de med bærekraft? 

Paul Polman hadde et god innlegg om hvordan Unilever tenker og jobber med bærekraft. Polman ga også en liste med punkter som er viktige for framtiden, blant annet om verdensøkonomiens omstilling for å bli Co2-fri og en mer sirkulær økonomi, bort fra "bruk og kast". 

- Polman brukte også noe av innlegget sitt til å snakke om FNs bærekraftsmål som et kart for hvordan verden kan se ut. Unilever jobber hardt for å bevege seg i riktig retning for de målene som angår deres virksomhet. Polman mente at det ikke er kapitalisme i seg selv som er problemet, men at selskaper også må jobbe for å maksimere avkastningen på miljø- og sosial kapital. Med andre ord er det ikke bare maksimering av finansiell kapital som gjelder. Hvorfor skulle det være det? 

Hvordan er trendene, hvordan ser utviklingen innen bærekraft og ansvarlige investeringer ut?

Fokuset på klima vil nok henge med i mange år enda. Spesielt på grunn av kommende lovgivning både i Europa og Kina. Utviklingen vil drives ut fra FNs bærekraftsmål, europeisk lovgivning for å oppfylle Parisavtalen og Kinas fokus på grønn vekst. 

Les også

Om SKAGENs ansvarlige investeringer

Et godt kvartal for SKAGEN Global

 

Bærekraft

Bærekraftrapport 2023:Investeringer for økonomisk gevinst og bærekraft

Selv om vi ikke hevder å kunne sette en stopper for klimaendringene, kan vi med sikkerhet si at når ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Bærekraft

SFDR: Hva er det, og hvordan vil det påvirke meg som kunde?

Du har kanskje allerede hørt om SFDR, den nye bærekraftlovgivningen for finans som EU er i ferd med ...

Slik engasjerer vi oss i bærekraft i selskapene

En viktig del av arbeidet som aktiv forvalter er å undersøke selskapene grundig og dytte dem i en ...

Postkort fra Brasil 3: Raizen og bioenergi

Det brasilianske selskapet Raizen, en av investeringene i SKAGEN Kon-Tikis portefølje, har en ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up