Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

SKAGEN Global A pr. 30.06.2024

Kapitalvarer, service og transport

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Canadian Pacific Kansas City Ltd 3 275 867 2 265 060 720 2 746 307 056 6,92 %
DSV A/S 1 277 442 1 643 766 196 2 085 729 550 5,26 %
Waste Mangement 441 981 521 141 939 1 003 976 482 2,53 %
Relx Plc 1 388 677 489 742 241 680 153 611 1,71 %
Mainfreight Ltd 896 000 414 269 621 393 152 760 0,99 %
Old Dominion Freight Line Inc 75 532 32 324 703 142 026 483 0,36 %
Sum Kapitalvarer, service og transport 5 366 305 420 7 051 345 942 17,77 %

Communication Services

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Alphabet Inc 1 117 285 523 271 449 2 182 017 886 5,50 %
Sum Communication Services 523 271 449 2 182 017 886 5,50 %

Bank og finans

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
JPMorgan Chase & Co 953 420 1 287 006 098 2 053 250 369 5,18 %
Moody's 446 693 950 236 441 2 002 011 994 5,05 %
Brown & Brown 1 978 936 1 174 786 744 1 883 933 170 4,75 %
Mastercard Inc 371 625 868 685 186 1 745 615 940 4,40 %
Visa Inc - Class A shares 603 665 1 136 581 809 1 687 031 985 4,25 %
Intercontinental Exchange Inc 1 145 896 739 528 699 1 670 184 987 4,21 %
TMX Group Ltd 5 553 021 1 353 473 678 1 645 402 360 4,15 %
Marsh & Mclennan Cos 706 761 1 008 772 777 1 585 718 098 4,00 %
MSCI Inc 252 342 1 029 405 979 1 294 371 414 3,26 %
Aegon NV 12 251 073 823 231 850 806 384 393 2,03 %
Sum Bank og finans 10 371 709 262 16 373 904 710 41,27 %

Medisin

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Abbott Laboratories 1 782 590 1 480 899 843 1 972 224 999 4,97 %
Edwards Lifescienc 1 586 822 974 722 227 1 560 654 631 3,93 %
Intuitive Surgical 82 230 163 835 972 389 485 715 0,98 %
Sum Medisin 2 619 458 042 3 922 365 345 9,89 %

Inntektsavhengige forbruksvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Home Depot Inc/The 382 159 766 907 076 1 400 725 625 3,53 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 155 791 765 147 609 1 268 644 500 3,20 %
Skechers U.S.A. Inc 1 474 058 1 137 859 289 1 084 840 650 2,73 %
Hermes International 5 783 52 699 985 141 224 388 0,36 %
Sum Inntektsavhengige forbruksvarer 2 722 613 958 3 895 435 162 9,82 %

Informasjonsteknologi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
ASML Holding NV 109 579 385 774 563 1 205 694 263 3,04 %
Accenture PLC 285 356 549 810 894 921 859 102 2,32 %
Microsoft 168 055 157 766 739 799 756 961 2,02 %
Samsung Electronics 1 080 000 533 653 257 680 854 945 1,72 %
Intuit 57 660 217 467 899 403 484 123 1,02 %
Samsung Electronics PFD 173 700 52 167 152 85 453 561 0,22 %
Sum Informasjonsteknologi 1 896 640 505 4 097 102 954 10,33 %

Defensive konsumvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Dollar General Corp 825 665 1 620 549 134 1 162 469 379 2,93 %
Sum Defensive konsumvarer 1 620 549 134 1 162 469 379 2,93 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 25 966 861 982 38 805 260 744 97,82 %
Disponibel likviditet 866 365 185 2,18 %
Sum andelskapital 39 671 625 929 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up