Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

SKAGEN Global A pr. 31.01.2024

Kapitalvarer, service og transport

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Canadian Pacific Kansas City Ltd 2 674 659 1 755 128 866 2 264 823 126 5,90 %
DSV A/S 1 067 150 1 310 478 154 2 012 438 710 5,24 %
Waste Mangement 724 122 853 815 760 1 405 563 278 3,66 %
Relx Plc 1 388 677 489 742 241 603 194 191 1,57 %
Mainfreight Ltd 896 000 414 269 621 413 513 381 1,08 %
Old Dominion Freight Line Inc 81 611 69 852 548 333 686 138 0,87 %
Sum Kapitalvarer, service og transport 4 893 287 189 7 033 218 823 18,32 %

Bank og finans

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Moody's Corp 446 693 950 236 441 1 831 175 725 4,77 %
Mastercard Inc 371 625 868 685 186 1 745 678 120 4,55 %
J.P Morgan Chase and Co 953 420 1 287 006 098 1 738 287 525 4,53 %
Visa Inc - Class A shares 603 665 1 136 581 809 1 724 894 573 4,49 %
Brown & Brown 1 978 936 1 174 786 744 1 604 944 595 4,18 %
Intercontinental Exchange Inc 1 145 896 739 528 699 1 525 690 485 3,98 %
Marsh & Mclennan Cos 706 761 1 008 772 777 1 432 539 061 3,73 %
MSCI Inc 197 231 746 987 740 1 234 573 340 3,22 %
TMX Group Ltd 4 616 761 1 099 691 113 1 201 455 782 3,13 %
Sum Bank og finans 9 012 276 607 14 039 239 206 36,58 %

Medisin

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Abbott Laboratories 1 498 077 1 164 522 149 1 772 471 210 4,62 %
Edwards Lifescienc 1 586 822 974 722 227 1 302 034 107 3,39 %
Intuitive Surgical 180 417 359 464 850 713 530 337 1,86 %
Sum Medisin 2 498 709 226 3 788 035 653 9,87 %

Communication Services

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Alphabet Inc 1 117 285 523 271 449 1 656 649 731 4,32 %
Sum Communication Services 523 271 449 1 656 649 731 4,32 %

Informasjonsteknologi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Accenture PLC 423 706 698 973 896 1 612 179 131 4,20 %
ASML Holding NV 154 752 544 806 808 1 403 036 523 3,66 %
Microsoft 276 639 67 313 262 1 150 081 005 3,00 %
Samsung Electronics 1 080 000 533 653 257 615 151 661 1,60 %
Intuit 57 660 217 467 899 380 646 254 0,99 %
Samsung Electronics PFD 173 700 52 167 152 79 884 396 0,21 %
Sum Informasjonsteknologi 2 114 382 274 5 240 978 969 13,65 %

Inntektsavhengige forbruksvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Home Depot Inc/The 382 159 766 907 076 1 410 457 738 3,67 %
NIKE Inc - B 1 251 396 1 142 513 911 1 328 555 323 3,46 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 131 806 551 822 524 1 158 170 834 3,02 %
Hermes International 5 783 52 699 985 128 600 453 0,34 %
Sum Inntektsavhengige forbruksvarer 2 513 943 496 4 025 784 348 10,49 %

Defensive konsumvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Dollar General Corp 825 665 1 620 549 134 1 140 245 976 2,97 %
Estee Lauder Cos A 761 188 1 439 850 719 1 050 566 280 2,74 %
Sum Defensive konsumvarer 3 060 399 853 2 190 812 256 5,71 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 25 068 382 784 37 924 410 756 98,81 %
Disponibel likviditet 457 344 621 1,19 %
Sum andelskapital 38 381 755 377 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up