Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Om oss chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Nyheter chevron_right
SKAGEN Global A pr. 31.12.2020

Kapitalvarer, service og transport

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
DSV PANALPINA A/S 884 417 610 155 157 1 269 633 782 4,16 %
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A 495 043 798 623 311 879 877 151 2,88 %
Waste Mangement 848 962 726 333 214 857 206 069 2,81 %
Canadian Pacific Railway Ltd 232 084 685 670 460 688 668 963 2,25 %
Old Dominion Freight Line Inc 370 407 317 039 034 618 995 065 2,03 %
Sum Kapitalvarer, service og transport 3 137 821 176 4 314 381 030 14,12 %

Bank og finans

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Intercontinental Exchange Inc 1 369 501 830 237 404 1 351 844 319 4,43 %
Moody's 522 554 900 407 313 1 298 557 333 4,25 %
Nasdaq Inc 1 020 396 885 767 631 1 159 693 567 3,80 %
MarketAxess Holdings Inc 186 863 914 752 562 912 845 598 2,99 %
MSCI Inc 208 986 691 553 406 798 988 490 2,62 %
Marsh & Mclennan Cos 93 412 59 971 957 93 575 298 0,31 %
Sum Bank og finans 4 282 690 273 5 615 504 605 18,38 %

Inntektsavhengige forbruksvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Home Depot Inc/The 419 953 724 025 505 955 067 678 3,13 %
NIKE Inc - B 782 951 604 462 996 948 356 497 3,10 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 174 645 692 747 663 934 732 943 3,06 %
Hermes International 90 719 816 362 846 835 947 426 2,74 %
McDonald's Corp 307 466 512 560 477 564 883 678 1,85 %
Sum Inntektsavhengige forbruksvarer 3 350 159 487 4 238 988 222 13,88 %

Informasjonsteknologi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Microsoft 986 372 240 009 242 1 878 396 452 6,15 %
Mastercard Inc 473 991 866 705 472 1 448 565 048 4,74 %
Adobe Inc 330 950 610 109 386 1 417 128 706 4,64 %
Visa Inc - Class A shares 750 928 1 328 488 138 1 406 304 410 4,60 %
Autodesk 442 426 1 111 735 674 1 156 636 864 3,79 %
Intuit Inc 328 910 1 049 393 130 1 069 699 754 3,50 %
Accenture PLC 441 326 620 537 936 987 011 017 3,23 %
ASML Holding NV 214 341 677 583 857 892 673 207 2,92 %
Samsung Electronics PFD 698 979 33 956 805 405 476 715 1,33 %
Samsung Electronics 25 000 9 104 668 15 960 592 0,05 %
Sum Informasjonsteknologi 6 547 624 308 10 677 852 765 34,96 %

Communication Services

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Alphabet Inc 89 909 663 417 333 1 348 590 852 4,41 %
Sum Communication Services 663 417 333 1 348 590 852 4,41 %

Defensive konsumvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Estee Lauder Cos A 392 124 813 159 977 893 691 954 2,93 %
Bakkafrost P/F 544 181 266 421 247 333 310 863 1,09 %
Tyson Foods Inc 564 416 306 038 654 311 406 401 1,02 %
Sum Defensive konsumvarer 1 385 619 878 1 538 409 218 5,04 %

Medisin

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Abbott Laboratories 1 086 453 730 093 722 1 018 493 089 3,33 %
Edwards Lifesciences Corp 1 225 741 697 697 747 957 434 506 3,13 %
Intuitive Surgical 113 653 667 390 966 796 085 995 2,61 %
Sum Medisin 2 095 182 435 2 772 013 590 9,07 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 21 462 514 890 30 505 740 282 99,86 %
Disponibel likviditet 41 283 407 0,14 %
Sum andelskapital 30 547 023 689 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.