Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Global A pr. 31.12.2018

Defensive konsumvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Unilever CVA 2 551 374 887 279 823 1 197 823 429 5,05 %
Tyson Foods Inc 1 061 688 558 291 264 490 858 348 2,07 %
Sum Defensive konsumvarer 1 445 571 087 1 688 681 777 7,12 %

Bank og finans

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Intercontinental Exchange Inc 2 067 825 1 208 371 419 1 348 651 578 5,69 %
Hiscox Ltd 6 777 542 867 388 854 1 211 733 514 5,11 %
Beazley PLC 20 771 650 1 113 544 390 1 153 512 642 4,86 %
Marsh & McLennan Cos Inc 1 248 317 799 635 148 861 933 167 3,63 %
JPMorgan Chase & Co 742 550 718 938 770 627 599 403 2,65 %
NN Group NV 1 542 942 348 098 919 531 601 225 2,24 %
Nasdaq Inc 733 832 545 430 760 518 256 937 2,19 %
Moody's Corp 420 893 591 143 626 510 319 097 2,15 %
Ageas 1 254 467 486 188 856 488 100 126 2,06 %
Hannover Rueckversicherung AG 219 000 253 885 938 255 198 258 1,08 %
Chubb Ltd 115 570 136 713 359 129 258 291 0,55 %
Sum Bank og finans 7 069 340 039 7 636 164 238 32,20 %

Inntektsavhengige forbruksvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Home Depot Inc 410 213 706 097 004 610 240 672 2,57 %
Sony Corp Sponsored ADR 463 639 109 217 167 193 805 116 0,82 %
Sony 307 856 69 652 283 129 308 652 0,55 %
Dollar General Corp 74 700 50 473 815 69 901 091 0,29 %
Sum Inntektsavhengige forbruksvarer 935 440 269 1 003 255 531 4,23 %

Informasjonsteknologi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Microsoft Corp 1 734 070 415 530 979 1 524 930 648 6,43 %
Samsung Electronics 2 921 150 141 911 162 730 133 036 3,08 %
Accenture Plc 552 961 770 763 006 675 091 174 2,85 %
Mastercard Inc. 332 995 466 297 070 543 891 833 2,29 %
Adobe Inc 267 800 466 252 939 524 563 394 2,21 %
Capgemini SA 609 224 478 383 595 523 544 808 2,21 %
SAP SE 591 900 542 157 930 509 419 010 2,15 %
Samsung Electronics Co Ltd 25 000 9 104 668 7 519 894 0,03 %
Sum Informasjonsteknologi 3 290 401 349 5 039 093 797 21,25 %

Råvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
UPM-Kymmene OYJ 3 369 331 973 409 277 738 881 064 3,12 %
Mayr-Melnhof Karton AG 374 438 224 742 531 407 783 576 1,72 %
Nissan Chemical Corp 721 051 220 014 729 327 542 204 1,38 %
Sum Råvarer 1 418 166 537 1 474 206 844 6,22 %

Kapitalvarer, service og transport

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
DSV AS 1 250 225 811 717 283 711 956 329 3,00 %
Schindler Holding AG 362 581 656 414 212 620 349 351 2,62 %
3M Co 374 140 535 758 194 617 217 624 2,60 %
Relx Plc 2 605 758 452 234 091 463 595 578 1,95 %
Old Dominion Freight Line Inc 398 712 511 549 955 426 293 895 1,80 %
Relx Plc 1 917 725 350 870 484 341 911 672 1,44 %
Waste Management Inc 325 500 251 066 085 250 790 000 1,06 %
Schindler Holding AG REGISTERED SHARE 7 501 12 960 422 12 563 406 0,05 %
Sum Kapitalvarer, service og transport 3 582 570 726 3 444 677 855 14,52 %

Real Estate

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Deutsche Wohnen 1 738 071 578 256 703 688 310 878 2,90 %
Sum Real Estate 578 256 703 688 310 878 2,90 %

Medisin

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Medtronic Plc 791 246 526 285 932 623 131 915 2,63 %
Waters Corp 324 617 470 313 633 530 207 767 2,24 %
Sum Medisin 996 599 565 1 153 339 682 4,86 %

Nyttetjenester

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Cms Energy Corp 398 128 140 049 947 171 143 335 0,72 %
Sum Nyttetjenester 140 049 947 171 143 335 0,72 %

Communication Services

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Comcast Corp 1 925 599 451 431 195 567 676 588 2,39 %
Alphabet 62 261 315 261 196 558 252 071 2,35 %
Sum Communication Services 766 692 391 1 125 928 659 4,75 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 20 223 088 613 23 424 802 596 98,76 %
Disponibel likviditet 293 573 659 1,24 %
Sum andelskapital 23 718 376 255 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.