Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Global A pr. 31.05.2019

Kapitalvarer, service og transport

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
DSV AS 1 250 225 811 717 283 977 148 880 3,75 %
Schindler Holding AG 362 581 656 414 212 665 213 931 2,56 %
Waste Management Inc 670 156 539 674 419 636 325 728 2,44 %
Relx Plc 2 605 758 452 234 091 528 285 840 2,03 %
Old Dominion Freight Line Inc 398 712 511 549 955 464 710 522 1,79 %
Relx Plc 1 917 725 350 870 484 388 895 652 1,49 %
Schindler Holding AG REGISTERED SHARE 7 501 12 960 422 13 382 802 0,05 %
Sum Kapitalvarer, service og transport 3 335 420 866 3 673 963 355 14,11 %

Råvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
UPM-Kymmene Oyj 3 440 831 989 404 312 748 014 724 2,87 %
Mayr Melnhof Karton 374 438 224 742 531 408 282 627 1,57 %
Nissan Chemical Corp 142 234 43 899 952 52 759 488 0,20 %
Sum Råvarer 1 258 046 795 1 209 056 839 4,64 %

Communication Services

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Comcast Corp 1 925 599 451 431 195 687 858 330 2,64 %
Alphabet 70 546 399 818 114 682 722 339 2,62 %
Sum Communication Services 851 249 309 1 370 580 669 5,27 %

Defensive konsumvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Unilever NV-Cva 2 551 374 887 279 823 1 342 882 116 5,16 %
Tyson Foods Inc 749 250 393 994 968 495 534 154 1,90 %
Bakkafrost P/F 354 324 154 126 934 164 406 336 0,63 %
Sum Defensive konsumvarer 1 435 401 725 2 002 822 606 7,69 %

Informasjonsteknologi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Microsoft Corp 1 207 670 289 391 026 1 309 101 601 5,03 %
Accenture Plc 585 311 821 720 922 910 739 819 3,50 %
Mastercard Inc. 394 716 575 815 712 868 409 733 3,34 %
Adobe Inc 339 275 624 488 595 803 396 076 3,09 %
Samsung Electronics 2 921 150 141 911 162 746 541 479 2,87 %
SAP SE 473 300 433 524 833 509 883 880 1,96 %
Samsung Electronics Co Ltd 25 000 9 104 668 7 802 787 0,03 %
Sum Informasjonsteknologi 2 895 956 918 5 155 875 375 19,81 %

Medisin

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Abbott Laboratories 918 085 604 899 841 609 727 317 2,34 %
Edwards Lifesciences Corp 303 992 473 521 863 451 666 154 1,74 %
Medtronic Plc 495 646 329 671 830 400 311 115 1,54 %
Sum Medisin 1 408 093 534 1 461 704 586 5,62 %

Inntektsavhengige forbruksvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Home Depot Inc 410 213 706 097 004 682 611 659 2,62 %
McDonald's Corp 276 332 447 875 606 480 982 077 1,85 %
Nike Inc -CL B 694 850 482 996 017 474 023 874 1,82 %
Sum Inntektsavhengige forbruksvarer 1 636 968 627 1 637 617 610 6,29 %

Bank og finans

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Intercontinental Exchange Inc 2 067 825 1 208 371 419 1 482 755 354 5,70 %
Beazley PLC 20 771 650 1 113 544 390 1 282 946 921 4,93 %
Hiscox Ltd 6 777 542 867 388 854 1 225 529 350 4,71 %
Marsh & McLennan Cos Inc 1 248 317 799 635 148 1 044 523 516 4,01 %
JPMorgan Chase & Co 817 550 783 680 240 758 111 325 2,91 %
Moody's Corp 420 893 591 143 626 677 332 095 2,60 %
Nasdaq Inc 733 832 545 430 760 579 939 148 2,23 %
Hannover Rueckversicherung AG 414 488 494 942 834 540 642 293 2,08 %
Ageas 1 254 467 486 188 856 535 130 571 2,06 %
Sum Bank og finans 6 890 326 127 8 126 910 573 31,22 %

Real Estate

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Deutsche Wohnen 1 738 071 578 256 703 716 293 282 2,75 %
Sum Real Estate 578 256 703 716 293 282 2,75 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 20 289 720 604 25 354 824 895 97,40 %
Disponibel likviditet 676 687 640 2,60 %
Sum andelskapital 26 031 512 535 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.