Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Global A pr. 28.02.2019

Medisin

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Medtronic Plc 791 246 526 285 932 617 077 039 2,42 %
Abbott Laboratories 381 497 246 593 069 253 999 265 1,00 %
Edwards Lifesciences Corp 125 892 191 444 059 182 807 471 0,72 %
Waters 70 844 102 640 647 146 519 100 0,58 %
Sum Medisin 1 066 963 707 1 200 402 875 4,72 %

Bank og finans

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Intercontinental Exchange Inc 2 067 825 1 208 371 419 1 364 445 828 5,36 %
Beazley PLC 20 771 650 1 113 544 390 1 290 700 406 5,07 %
Hiscox Ltd 6 777 542 867 388 854 1 222 192 699 4,80 %
Marsh & McLennan Cos Inc 1 248 317 799 635 148 992 561 642 3,90 %
JPMorgan Chase & Co 817 550 783 680 240 734 815 060 2,89 %
Moody's Corp 420 893 591 143 626 627 988 212 2,47 %
NN Group 1 542 942 348 098 919 575 771 450 2,26 %
Nasdaq Inc 733 832 545 430 760 573 180 594 2,25 %
Ageas 1 254 467 486 188 856 529 399 858 2,08 %
Hannover Rueckversicherung AG 272 075 317 695 382 345 753 808 1,36 %
Sum Bank og finans 7 061 177 594 8 256 809 557 32,43 %

Råvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
UPM-Kymmene Oyj 3 369 331 973 409 277 872 088 323 3,43 %
Mayr Melnhof Karton 374 438 224 742 531 429 200 644 1,69 %
Nissan Chemical Corp 721 051 220 014 729 311 569 699 1,22 %
Sum Råvarer 1 418 166 537 1 612 858 666 6,34 %

Communication Services

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Comcast 1 925 599 451 431 195 637 360 080 2,50 %
Alphabet Inc Class C 62 261 315 261 196 596 127 753 2,34 %
Sum Communication Services 766 692 391 1 233 487 833 4,85 %

Kapitalvarer, service og transport

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
DSV AS 1 250 225 811 717 283 887 341 743 3,49 %
Schindler Holding AG 362 581 656 414 212 699 711 120 2,75 %
3M Co 374 140 535 758 194 665 482 305 2,61 %
Relx Plc 2 605 758 452 234 091 511 163 417 2,01 %
Old Dominion Freight Line Inc 398 712 511 549 955 509 108 799 2,00 %
Waste Management Inc 446 850 346 083 388 386 708 887 1,52 %
Relx Plc 1 917 725 350 870 484 376 349 554 1,48 %
Schindler Holding AG REGISTERED SHARE 7 501 12 960 422 14 282 643 0,06 %
Sum Kapitalvarer, service og transport 3 677 588 029 4 050 148 468 15,91 %

Informasjonsteknologi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Microsoft Corp 1 207 670 289 391 026 1 160 366 145 4,56 %
Samsung Electronics 2 921 150 141 911 162 800 383 415 3,14 %
Accenture Plc 552 961 770 763 006 765 008 288 3,00 %
Mastercard Inc. 394 716 575 815 712 757 226 148 2,97 %
Capgemini SA 609 224 478 383 595 623 038 490 2,45 %
Adobe Inc 267 800 466 252 939 605 461 866 2,38 %
SAP SE 591 900 542 157 930 541 564 182 2,13 %
Samsung Electronics Co Ltd 25 000 9 104 668 8 581 402 0,03 %
Sum Informasjonsteknologi 3 273 780 038 5 261 629 936 20,67 %

Defensive konsumvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Unilever NV-Cva 2 551 374 887 279 823 1 177 379 913 4,62 %
Tyson Foods Inc 1 061 688 558 291 264 556 659 016 2,19 %
Sum Defensive konsumvarer 1 445 571 087 1 734 038 929 6,81 %

Inntektsavhengige forbruksvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Home Depot Inc/The 410 213 706 097 004 644 505 031 2,53 %
Nike Inc -CL B 357 900 239 472 059 263 859 324 1,04 %
Dollar General Corp 74 700 50 473 815 75 227 633 0,30 %
Sum Inntektsavhengige forbruksvarer 996 042 878 983 591 988 3,86 %

Real Estate

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Deutsche Wohnen 1 738 071 578 256 703 693 911 664 2,73 %
Sum Real Estate 578 256 703 693 911 664 2,73 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 20 284 238 964 25 026 879 916 98,30 %
Disponibel likviditet 431 785 183 1,70 %
Sum andelskapital 25 458 665 099 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.