Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt oss chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

SKAGEN Global A pr. 29.04.2022

Informasjonsteknologi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Microsoft Corp 741 853 180 511 588 1 918 082 413 5,94 %
Accenture PLC 414 718 642 790 195 1 160 513 242 3,60 %
Mastercard Inc 325 396 607 222 965 1 101 611 218 3,41 %
Visa Inc - Class A shares 550 351 976 170 001 1 092 796 924 3,39 %
Adobe Inc 253 553 669 185 920 935 328 612 2,90 %
Intuit 226 797 855 377 509 884 804 341 2,74 %
ASML Holding NV 136 100 443 925 052 733 037 050 2,27 %
Samsung Electronics PFD 819 298 246 058 973 360 381 355 1,12 %
Samsung Electronics 502 381 240 274 470 251 164 832 0,78 %
Sum Informasjonsteknologi 4 861 516 673 8 437 719 987 26,14 %

Communication Services

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Alphabet Inc 76 822 572 690 516 1 645 667 280 5,10 %
Sum Communication Services 572 690 516 1 645 667 280 5,10 %

Kapitalvarer, service og transport

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Waste Management Inc 943 916 1 112 975 930 1 446 092 038 4,48 %
Canadian Pacific Railway Ltd 2 052 659 1 250 695 748 1 406 121 496 4,36 %
DSV A/S 801 172 815 415 143 1 238 499 923 3,84 %
Old Dominion Freight Line Inc 251 952 215 650 942 657 532 232 2,04 %
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A 203 188 328 532 617 386 268 927 1,20 %
Sum Kapitalvarer, service og transport 3 723 270 380 5 134 514 616 15,91 %

Bank og finans

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
JPMorgan Chase & Co 1 255 812 1 695 200 124 1 396 492 340 4,33 %
Nasdaq Inc 937 725 984 483 604 1 374 841 264 4,26 %
Brown & Brown 2 037 216 1 210 908 341 1 176 369 536 3,64 %
Moody's 391 042 773 624 209 1 152 988 019 3,57 %
Intercontinental Exchange Inc 1 013 445 614 384 324 1 093 456 134 3,39 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG 94 963 1 169 586 893 954 763 391 2,96 %
MSCI Inc 230 402 872 618 753 904 234 926 2,80 %
Marsh & Mclennan Cos 581 314 794 079 169 875 741 481 2,71 %
Sum Bank og finans 8 114 885 417 8 928 887 091 27,66 %

Medisin

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Abbott Laboratories 1 213 971 855 041 070 1 283 687 443 3,98 %
Edwards Lifescienc 1 225 741 697 697 747 1 207 973 466 3,74 %
Intuitive Surgical 330 952 659 392 469 737 841 074 2,29 %
Sum Medisin 2 212 131 286 3 229 501 983 10,00 %

Defensive konsumvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Estee Lauder Cos Inc/The 406 701 845 012 808 1 000 536 596 3,10 %
Sum Defensive konsumvarer 845 012 808 1 000 536 596 3,10 %

Inntektsavhengige forbruksvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
NIKE Inc 857 541 708 468 951 996 268 653 3,09 %
Home Depot 329 623 604 975 633 922 513 128 2,86 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 132 204 524 400 997 804 957 865 2,49 %
Hermes International 51 787 471 930 507 603 914 890 1,87 %
Dollar General 215 629 405 869 702 477 178 378 1,48 %
Sum Inntektsavhengige forbruksvarer 2 715 645 790 3 804 832 914 11,79 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 23 045 152 870 32 181 660 467 99,69 %
Disponibel likviditet 99 572 352 0,31 %
Sum andelskapital 32 281 232 819 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å registrere samtykker du til at SKAGEN registrerer e-postadressen din for dette formålet. Du kan når som helst avslutte abonnementet ved å bruke lenken i e-postene du mottar. Se mer info rundt SKAGENs personvernregler.

keyboard_arrow_up