Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Global A pr. 29.11.2019

Medisin

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Abbott Laboratories 1 086 453 730 093 722 849 064 302 2,80 %
Baxter International 863 882 664 988 097 652 252 677 2,15 %
Edwards Lifescienc 273 621 426 739 574 618 514 542 2,04 %
Medtronic PLC 213 092 141 735 088 219 227 819 0,72 %
Sum Medisin 1 963 556 481 2 339 059 340 7,71 %

Defensive konsumvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Unilever NV 2 345 487 815 679 430 1 274 802 500 4,20 %
Pernod-Ricard 328 486 538 422 547 554 811 622 1,83 %
Bakkafrost P/F 471 833 215 092 714 288 054 047 0,95 %
Tyson Foods A 339 810 178 689 930 280 369 156 0,92 %
Sum Defensive konsumvarer 1 747 884 621 2 398 037 325 7,90 %

Informasjonsteknologi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Microsoft 1 207 670 289 391 026 1 688 640 162 5,57 %
Accenture PLC 585 311 821 650 837 1 081 889 203 3,57 %
Mastercard Inc 380 000 586 467 083 1 018 174 414 3,36 %
Adobe Inc 339 275 625 456 600 963 855 929 3,18 %
Samsung Electronics PFD 1 978 063 96 095 448 628 908 447 2,07 %
Visa Inc 273 160 436 245 221 461 804 814 1,52 %
Automatic Data Processing 189 651 290 131 488 298 517 126 0,98 %
Samsung Electronics 25 000 9 104 668 9 787 308 0,03 %
Sum Informasjonsteknologi 3 154 542 371 6 151 577 403 20,28 %

Bank og finans

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Intercontinental Exchange Inc 2 067 825 1 208 371 419 1 782 531 938 5,88 %
Beazley PLC 21 251 940 1 142 916 701 1 361 636 282 4,49 %
J.P Morgan Chase and Co 1 082 685 1 067 370 824 1 313 321 750 4,33 %
Marsh & McLennan Cos Inc 1 248 317 799 635 148 1 243 177 812 4,10 %
Hiscox Ltd 7 446 111 967 856 490 1 214 789 357 4,00 %
Moody's 370 158 519 886 390 772 658 160 2,55 %
Hannover Rueck 414 488 494 483 946 707 614 328 2,33 %
Nasdaq Inc 733 832 545 430 760 706 322 352 2,33 %
Ageas (BE) 1 254 467 486 188 856 694 506 394 2,29 %
CME Group Inc/IL 374 106 671 360 288 689 589 012 2,27 %
Sum Bank og finans 7 903 500 822 10 486 147 385 34,56 %

Communication Services

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Alphabet Inc Class C 70 546 400 081 087 848 890 661 2,80 %
Comcast Corp 2 039 875 496 992 529 829 712 011 2,73 %
Sum Communication Services 897 073 616 1 678 602 672 5,53 %

Kapitalvarer, service og transport

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
DSV 862 779 560 165 271 861 964 551 2,84 %
Schindler BE 362 581 656 414 212 830 439 636 2,74 %
Old Dominion Freight Line Inc 398 712 511 549 955 709 470 827 2,34 %
Waste Mangement 670 156 539 493 143 695 736 616 2,29 %
Relx Plc 1 861 560 324 080 571 414 578 301 1,37 %
Relx Plc 1 753 032 321 710 153 391 035 753 1,29 %
Schindler Holding AG-Reg 7 501 12 960 422 16 504 887 0,05 %
Sum Kapitalvarer, service og transport 2 926 373 727 3 919 730 571 12,92 %

Inntektsavhengige forbruksvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Home Depot Inc/The 410 213 706 097 004 836 884 425 2,76 %
NIKE Inc - B 770 889 538 275 700 666 232 054 2,20 %
McDonald's Corp 342 715 569 398 303 613 421 067 2,02 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 81 423 301 329 279 336 725 824 1,11 %
Sum Inntektsavhengige forbruksvarer 2 115 100 286 2 453 263 370 8,09 %

Nyttetjenester

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Atmos Energy Corp 386 770 360 008 996 381 657 669 1,26 %
Sum Nyttetjenester 360 008 996 381 657 669 1,26 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 21 068 040 920 29 808 075 735 98,25 %
Disponibel likviditet 531 847 420 1,75 %
Sum andelskapital 30 339 923 155 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.