Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Global A pr. 31.07.2019

Defensive konsumvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Unilever NV 2 551 374 887 279 823 1 307 402 910 4,69 %
Tyson Foods A 749 250 393 994 968 533 631 908 1,92 %
Pernod Ricard SA 219 167 346 492 582 339 752 430 1,22 %
Bakkafrost P/F 354 324 154 126 934 180 705 240 0,65 %
Sum Defensive konsumvarer 1 781 894 307 2 361 492 488 8,48 %

Inntektsavhengige forbruksvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Home Depot 410 213 706 097 004 780 360 537 2,80 %
McDonald's Corp 342 715 569 398 303 635 979 343 2,28 %
NIKE Inc - B 724 920 505 750 660 554 046 165 1,99 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 73 589 271 957 746 269 670 627 0,97 %
Sum Inntektsavhengige forbruksvarer 2 053 203 713 2 240 056 672 8,04 %

Bank og finans

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Intercontinental Exchange Inc 2 067 825 1 208 371 419 1 590 758 039 5,71 %
Beazley PLC 20 771 650 1 113 544 390 1 279 352 796 4,59 %
Hiscox Ltd 6 870 728 883 770 343 1 248 151 054 4,48 %
Marsh & Mclennan Cos 1 248 317 799 635 148 1 087 016 372 3,90 %
J.P Morgan Chase and Co 817 550 783 657 803 827 475 963 2,97 %
Moody's 370 158 519 886 390 684 045 628 2,46 %
Nasdaq Inc 733 832 545 430 760 623 418 379 2,24 %
Ageas (BE) 1 254 467 486 188 856 597 568 482 2,15 %
Hannover Rueck 414 488 494 483 946 574 657 864 2,06 %
CME Group Inc/IL 250 127 433 906 337 427 137 082 1,53 %
Sum Bank og finans 7 268 875 392 8 939 581 659 32,09 %

Medisin

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Abbott Laboratories 1 086 453 730 093 722 839 327 316 3,01 %
Edwards Lifescienc 303 992 474 106 215 577 892 781 2,07 %
Medtronic PLC 368 893 245 363 890 335 347 962 1,20 %
Sum Medisin 1 449 563 827 1 752 568 059 6,29 %

Informasjonsteknologi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Microsoft 1 207 670 289 391 026 1 480 625 465 5,32 %
Accenture PLC 585 311 821 650 837 1 006 513 334 3,61 %
Adobe Inc 339 275 625 456 600 900 665 012 3,23 %
Mastercard Inc 345 946 504 737 864 843 412 455 3,03 %
Samsung Electronics PFD 2 921 150 141 911 162 801 699 472 2,88 %
Sap SE 473 300 433 524 833 517 645 546 1,86 %
Samsung Electronics 25 000 9 104 668 8 409 561 0,03 %
Sum Informasjonsteknologi 2 825 776 990 5 558 970 845 19,96 %

Kapitalvarer, service og transport

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
DSV 1 250 225 811 717 283 1 051 907 957 3,78 %
Schindler BE 362 581 656 414 212 741 093 979 2,66 %
Waste Management Inc 670 156 539 493 143 694 002 367 2,49 %
Old Dominion Freight Line Inc 398 712 511 549 955 582 925 166 2,09 %
Relx Plc 2 647 417 460 891 088 550 826 897 1,98 %
Relx Plc 1 948 414 357 125 161 405 802 026 1,46 %
Schindler Holding AG-Reg 7 501 12 960 422 14 906 458 0,05 %
Sum Kapitalvarer, service og transport 3 350 151 264 4 041 464 850 14,51 %

Communication Services

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Alphabet Inc 70 546 400 081 087 758 843 642 2,72 %
Comcast Corp A 1 925 599 451 431 195 737 122 109 2,65 %
Sum Communication Services 851 512 282 1 495 965 751 5,37 %

Råvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Mayr Melnhof Karton AG 374 438 224 742 531 417 355 297 1,50 %
Sum Råvarer 224 742 531 417 355 297 1,50 %

Nyttetjenester

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Atmos Energy Corp 321 555 293 425 740 308 999 751 1,11 %
Sum Nyttetjenester 293 425 740 308 999 751 1,11 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 20 099 146 046 27 116 455 372 97,35 %
Disponibel likviditet 739 137 489 2,65 %
Sum andelskapital 27 855 592 861 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.