Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Global A pr. 30.09.2019

Defensive konsumvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Unilever NV 2 345 487 815 679 430 1 278 851 107 4,41 %
Pernod-Ricard 328 486 538 422 547 532 175 303 1,83 %
Bakkafrost P/F 521 937 237 933 434 280 541 138 0,97 %
Tyson Foods Inc 339 810 178 689 930 262 635 051 0,91 %
Sum Defensive konsumvarer 1 770 725 341 2 354 202 599 8,11 %

Kapitalvarer, service og transport

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
DSV 1 250 225 811 717 283 1 077 189 390 3,71 %
Schindler Holding AG 362 581 656 414 212 735 244 992 2,53 %
Waste Mangement 670 156 539 493 143 694 985 951 2,40 %
Old Dominion Freight Line Inc 398 712 511 549 955 621 457 197 2,14 %
Relx Plc 1 861 560 324 080 571 401 872 536 1,39 %
Relx Plc 1 739 862 318 899 626 375 653 976 1,29 %
Schindler Holding AG-Reg 7 501 12 960 422 15 149 124 0,05 %
Sum Kapitalvarer, service og transport 3 175 115 212 3 921 553 166 13,52 %

Inntektsavhengige forbruksvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Home Depot 410 213 706 097 004 860 874 462 2,97 %
McDonald's Corp 342 715 569 398 303 665 543 996 2,29 %
NIKE Inc 770 889 538 275 700 651 355 462 2,24 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 81 423 301 329 279 291 737 416 1,01 %
Sum Inntektsavhengige forbruksvarer 2 115 100 286 2 469 511 336 8,51 %

Medisin

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Abbott Laboratories 1 086 453 730 093 722 826 396 528 2,85 %
Baxter International 803 053 619 159 441 634 734 709 2,19 %
Edwards Lifesciences Corp 303 992 474 106 215 602 786 275 2,08 %
Medtronic PLC 213 092 141 735 088 209 210 824 0,72 %
Sum Medisin 1 965 094 466 2 273 128 336 7,83 %

Bank og finans

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Intercontinental Exchange Inc 2 067 825 1 208 371 419 1 740 997 043 6,00 %
Beazley PLC 21 251 940 1 142 916 701 1 485 566 030 5,12 %
Hiscox Ltd 6 870 728 883 770 343 1 278 447 972 4,41 %
Marsh & Mclennan Cos 1 248 317 799 635 148 1 132 577 426 3,90 %
J.P Morgan Chase and Co 817 550 783 657 803 872 768 820 3,01 %
CME Group Inc/IL 374 106 671 360 288 725 520 021 2,50 %
Moody's 370 158 519 886 390 695 693 735 2,40 %
Nasdaq Inc 733 832 545 430 760 665 327 522 2,29 %
Hannover Rueck 414 488 494 483 946 634 393 636 2,19 %
Ageas (BE) 1 254 467 486 188 856 631 981 229 2,18 %
Sum Bank og finans 7 535 701 654 9 863 273 434 33,99 %

Informasjonsteknologi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Microsoft 1 207 670 289 391 026 1 515 654 949 5,22 %
Accenture PLC 585 311 821 650 837 1 023 259 024 3,53 %
Mastercard Inc 380 000 586 467 083 933 783 300 3,22 %
Adobe Inc 339 275 625 456 600 855 752 982 2,95 %
Samsung Electronics PFD 1 978 063 96 095 448 592 764 264 2,04 %
Visa Inc - Class A shares 273 160 436 245 221 432 687 456 1,49 %
Automatic Data Processing 189 651 290 131 488 278 064 627 0,96 %
Samsung Electronics Co Ltd 25 000 9 104 668 9 303 017 0,03 %
Sum Informasjonsteknologi 3 154 542 371 5 641 269 619 19,44 %

Communication Services

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Comcast Corp A 1 925 599 451 431 195 783 889 784 2,70 %
Alphabet Inc 70 546 400 081 087 781 576 873 2,69 %
Sum Communication Services 851 512 282 1 565 466 657 5,40 %

Nyttetjenester

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Atmos Energy Corp 386 770 360 008 996 401 837 275 1,38 %
Sum Nyttetjenester 360 008 996 401 837 275 1,38 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 20 927 800 608 28 490 242 422 98,19 %
Disponibel likviditet 524 442 558 1,81 %
Sum andelskapital 29 014 684 980 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.