Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Global A pr. 31.01.2020

Medisin

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Baxter International 1 152 159 895 988 929 957 742 172 3,01 %
Abbott Laboratories 1 086 453 730 093 722 890 205 990 2,79 %
Edwards Lifescienc 273 621 426 739 574 590 048 089 1,85 %
Medtronic PLC 434 747 383 787 415 471 578 465 1,48 %
Sum Medisin 2 436 609 640 2 909 574 716 9,13 %

Bank og finans

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Intercontinental Exchange Inc 2 067 825 1 208 371 419 1 909 864 918 5,99 %
Beazley PLC 21 251 940 1 142 916 701 1 398 464 864 4,39 %
J.P Morgan Chase and Co 1 082 685 1 067 370 824 1 336 665 213 4,19 %
Marsh & Mclennan Cos 1 248 317 799 635 148 1 313 919 616 4,12 %
Hiscox Ltd 7 446 111 967 856 490 1 187 513 468 3,73 %
Moody's 370 158 519 886 390 893 614 466 2,80 %
CME Group Inc/IL 390 535 701 840 293 791 881 961 2,49 %
Nasdaq Inc 733 832 545 430 760 784 909 523 2,46 %
Hannover Rueck 414 488 494 483 946 746 755 342 2,34 %
Ageas (BE) 1 254 467 486 188 856 640 550 520 2,01 %
Sum Bank og finans 7 933 980 827 11 004 139 891 34,53 %

Kapitalvarer, service og transport

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Schindler BE 362 581 656 414 212 865 031 219 2,71 %
Waste Mangement 670 156 539 493 143 760 470 418 2,39 %
Old Dominion Freight Line Inc 398 712 511 549 955 737 942 377 2,32 %
DSV 710 137 461 061 390 714 832 048 2,24 %
Relx Plc 1 861 560 324 080 571 455 910 788 1,43 %
Relx Plc 1 753 032 321 710 153 429 560 307 1,35 %
Schindler Holding AG-Reg 7 501 12 960 422 17 187 203 0,05 %
Sum Kapitalvarer, service og transport 2 827 269 846 3 980 934 360 12,49 %

Inntektsavhengige forbruksvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Home Depot Inc/The 410 213 706 097 004 879 421 213 2,76 %
McDonald's Corp 359 120 598 584 163 716 531 321 2,25 %
NIKE Inc - B 603 021 421 061 335 543 728 751 1,71 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 81 423 301 329 279 328 796 317 1,03 %
Sum Inntektsavhengige forbruksvarer 2 027 071 781 2 468 477 602 7,75 %

Informasjonsteknologi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Microsoft 1 103 728 264 483 658 1 745 955 097 5,48 %
Mastercard Inc 380 000 586 467 083 1 133 330 290 3,56 %
Accenture PLC 585 311 821 650 837 1 120 094 327 3,52 %
Adobe Inc 339 275 625 456 600 1 109 870 673 3,48 %
Visa Inc - Class A shares 441 762 747 700 148 825 917 928 2,59 %
Samsung Electronics PFD 1 978 063 96 095 448 726 588 733 2,28 %
Automatic Data Processing 220 281 336 793 236 355 653 407 1,12 %
Samsung Electronics 25 000 9 104 668 10 903 704 0,03 %
Sum Informasjonsteknologi 3 487 751 678 7 028 314 159 22,06 %

Defensive konsumvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Pernod Ricard SA 386 158 631 977 250 614 016 784 1,93 %
Tyson Foods A 339 810 178 689 930 264 743 211 0,83 %
Unilever NV 453 628 157 756 163 245 690 151 0,77 %
Bakkafrost P/F 347 236 158 293 154 226 918 726 0,71 %
Sum Defensive konsumvarer 1 126 716 497 1 351 368 872 4,24 %

Nyttetjenester

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Atmos Energy Corp 444 922 421 680 999 482 492 462 1,51 %
Sum Nyttetjenester 421 680 999 482 492 462 1,51 %

Communication Services

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Alphabet Inc 70 546 400 081 087 945 755 458 2,97 %
Comcast Corp A 2 039 875 496 992 529 823 672 594 2,58 %
Sum Communication Services 897 073 616 1 769 428 052 5,55 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 21 158 154 884 30 994 730 114 97,27 %
Disponibel likviditet 869 450 874 2,73 %
Sum andelskapital 31 864 180 988 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.