Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt oss chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

2 min lesing

- Det er ingen alternativer til å investere bærekraftig

Se video nederst i artikkelen

Alexandra Morris er i disse dager aktuell som en av kandidatene til styret i den FN-støttede organisasjonen Prinsipper for Ansvarlige investeringer (PRI). 

PRI jobber for å øke forståelsen for ansvarlige og bærekraftige investeringer. Seks prinsipper som sammenfatter det man forventer av de selskapene som har underskrevet, ligger til grunn for organisasjonens arbeide. 

Sterkt engasjement

SKAGEN har et sterkt engasjement i bærekraftspørsmål. Å forvalte andelseiernes penger er et tillitsoppdrag. Som medeiere i selskaper over hele verden kan det utgjøre en stor forskjell hvordan fondsselskaper som SKAGEN velger å investere. Siden 2002 har SKAGEN arbeidet aktivt for å gjøre bærekraft til en del av investeringsprosessen, og i 2012 underskrev vi PRIs prinsipper for ansvarlige investeringer.

I et langsiktig perspektiv er det tydelig at selskaper som fokuserer på bærekraft blir mer fremgangsrike. De som for eksempel bryr seg om sine ansattes arbeidsvilkår vil tiltrekke seg de beste kandidatene. De som reduserer sin klimapåvirkning styrker merkevaren og øker salget. Og selskaper som behandler aksjonærene rettferdig belønnes gjennom høyere aksjekurs.

Påvirke gjennom dialog

- Dersom jeg blir valgt inn i PRIs styre vil jeg først og frems jobbe for å øke kunnskapen blant investorer innen en rekke viktige spørsmål, som klimapåvirkning, arbeidsvilkår og selskapsstyring. Jeg tror på dialog mellom selskapene og andre interessenter, og vil jobbe for en videre forståelse av bærekraftspørsmål og hvordan det kan være gunstig for hele samfunnet, sier Morris.

Les også

Han gjør bærekraft i fondene synlig

Ansvarlige investeringer i SKAGEN

Fakta: PRIs seks prinsipper for ansvarlige investeringer

1. Ta hensyn til miljø-, samfunns- og selskapsstyringsaspekter i våre investeringsanalyser og investeringsbeslutninger.
2. Være aktive eiere og innarbeide miljø-, samfunns-, og selskapsstyringsaspekter i våre retningslinjer og i vårt arbeide.
3. Jobbe for større åpenhet rundt miljø- og samfunnsspørsmål samt selskapsstyring hos de selskapene vi investerer i.
4. Aktivt jobbe for at disse prinsippene følges i finansbransjen.
5. Samarbeide for å følge prinsippene så effektivt som mulig.
6. Vise hva vi gjør og hvor langt vi har nådd i vårt arbeide med å følge prinsippene.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å registrere samtykker du til at SKAGEN registrerer e-postadressen din for dette formålet. Du kan når som helst avslutte abonnementet ved å bruke lenken i e-postene du mottar. Se mer info rundt SKAGENs personvernregler.

keyboard_arrow_up