Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

2 min lesing

- Det er ingen alternativer til å investere bærekraftig

Se video nederst i artikkelen

Alexandra Morris er i disse dager aktuell som en av kandidatene til styret i den FN-støttede organisasjonen Prinsipper for Ansvarlige investeringer (PRI). 

PRI jobber for å øke forståelsen for ansvarlige og bærekraftige investeringer. Seks prinsipper som sammenfatter det man forventer av de selskapene som har underskrevet, ligger til grunn for organisasjonens arbeide. 

Sterkt engasjement

SKAGEN har et sterkt engasjement i bærekraftspørsmål. Å forvalte andelseiernes penger er et tillitsoppdrag. Som medeiere i selskaper over hele verden kan det utgjøre en stor forskjell hvordan fondsselskaper som SKAGEN velger å investere. Siden 2002 har SKAGEN arbeidet aktivt for å gjøre bærekraft til en del av investeringsprosessen, og i 2012 underskrev vi PRIs prinsipper for ansvarlige investeringer.

I et langsiktig perspektiv er det tydelig at selskaper som fokuserer på bærekraft blir mer fremgangsrike. De som for eksempel bryr seg om sine ansattes arbeidsvilkår vil tiltrekke seg de beste kandidatene. De som reduserer sin klimapåvirkning styrker merkevaren og øker salget. Og selskaper som behandler aksjonærene rettferdig belønnes gjennom høyere aksjekurs.

Påvirke gjennom dialog

- Dersom jeg blir valgt inn i PRIs styre vil jeg først og frems jobbe for å øke kunnskapen blant investorer innen en rekke viktige spørsmål, som klimapåvirkning, arbeidsvilkår og selskapsstyring. Jeg tror på dialog mellom selskapene og andre interessenter, og vil jobbe for en videre forståelse av bærekraftspørsmål og hvordan det kan være gunstig for hele samfunnet, sier Morris.

Les også

Han gjør bærekraft i fondene synlig

Ansvarlige investeringer i SKAGEN

Fakta: PRIs seks prinsipper for ansvarlige investeringer

1. Ta hensyn til miljø-, samfunns- og selskapsstyringsaspekter i våre investeringsanalyser og investeringsbeslutninger.
2. Være aktive eiere og innarbeide miljø-, samfunns-, og selskapsstyringsaspekter i våre retningslinjer og i vårt arbeide.
3. Jobbe for større åpenhet rundt miljø- og samfunnsspørsmål samt selskapsstyring hos de selskapene vi investerer i.
4. Aktivt jobbe for at disse prinsippene følges i finansbransjen.
5. Samarbeide for å følge prinsippene så effektivt som mulig.
6. Vise hva vi gjør og hvor langt vi har nådd i vårt arbeide med å følge prinsippene.

Bærekraft

Bærekraftrapport 2023:Investeringer for økonomisk gevinst og bærekraft

Selv om vi ikke hevder å kunne sette en stopper for klimaendringene, kan vi med sikkerhet si at når ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Bærekraft

SFDR: Hva er det, og hvordan vil det påvirke meg som kunde?

Du har kanskje allerede hørt om SFDR, den nye bærekraftlovgivningen for finans som EU er i ferd med ...

Slik engasjerer vi oss i bærekraft i selskapene

En viktig del av arbeidet som aktiv forvalter er å undersøke selskapene grundig og dytte dem i en ...

Postkort fra Brasil 3: Raizen og bioenergi

Det brasilianske selskapet Raizen, en av investeringene i SKAGEN Kon-Tikis portefølje, har en ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up