Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

3 min lesing

Hva er aktiv forvaltning?

20. mars 2017

Ved aktiv forvaltning, har forvalteren et mål om å slå referanseindeksen over tid. Dette skal oppnås ved hjelp av selvstendig analyser og porteføljesammensetning, i motsetning til en passiv indeksforvalter som bygger fondet basert på indeksens innhold.

Aktiv forvaltning er dyrere enn indeksfond. Man betaler for at forvalteren tar aktive beslutninger om kjøp og salg av selskaper, med mål om å gi deg avkastning som er bedre enn referanseindeksen. Enkelte aktive fond har blitt anklaget for å være skapindeksfond. Det vil si at fondet tar betalt for aktiv forvaltning, men i virkeligheten har en portefølje som er til forveksling lik indeksen. Investorer får da ikke den forvaltningen de betaler for.

Avkastningen i aktivt forvaltede fond vil variere fra år til år. Det gjør at avkastningen kan være lavere enn indeks ett år, og høyere et annet.

Hvordan vet du om forvaltningen av fondet du sparer i er aktiv?

En måte å måle aktiv forvaltning, er gjennom den aktive andelen i fondet. Aktiv andel viser hvor stor overlapping det er mellom fondets portefølje og referanseindeksen som fondet måles mot. Dersom et fond har identiske investeringer som referanseindeksen, er aktiv andel lik 0. Dersom ingen av selskapene fondet investerer i finnes i referanseindeksen, er aktiv andel 100.

Et fond med lav aktiv andel vil i realiteten investere ganske likt som markedet. Dermed er det nær umulig å slå marked på sikt. Å betale for et aktivt forvaltet fond som har lav aktiv andel, vil derfor trolig ikke lønne seg.

Se sammenligning illustrert i bildene under. Hvis et fond har en lav aktiv andel, vil fondet være tilnærmet likt referanseindeksen.

Fond med høy aktiv andel har annerledes innhold enn indeksen fondet sammenligner seg med.

Hvor høy må den aktive andelen være for at man kan kalle et fond aktivt? Flere mener at aksjefond med aktiv andel under 60 prosent ikke er å anse som aktive. Fondene er da for like referanseindeksen, og er i realiteten skapindeksfond.

Hvor høyt er aktivt? 

SKAGENs aksjefond er aktivt forvaltede fond. De har alle en aktiv andel over 80 prosent. Fire av fem aksjefond har slått sine referanseindekser med god margin, siden oppstart. Det har imidlertid vært år der indeksen har prestert bedre, men over tid har den aktive forvaltningen i SKAGEN vært lønnsom for investorene.

Hvor høy må den aktive andelen faktisk være for at man kan kalle et fond aktivt? Flere mener at aksjefond med aktiv andel under 60 prosent ikke er å anse som aktive. Da er de for indeksnære, og i realiteten skapindeksfond.

 

Les også

Fem grunner til å velge aktiv forvaltning

Indeks, aktiv, eller "ordentlig" aktiv?

5 enkle forklaringer på ord og uttrykk i aksjemarkedet

< Tilbake til bloggen

Aktiv forvaltning

Hva er verdiinvestering?

Egentlig er konseptet bak verdiinvestering ganske enkelt: Med grundige analyser forsøker ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Aktiv forvaltning

Hvordan jobber SKAGEN med bærekraft?

Lurer du på hvordan  en fondsforvalter kan bidra til bærekraftig utvikling? Her forteller ...

Aktiv andel

For å ha størst sjanse for å slå en indeks må du investere i noe annet enn indeksen.

Aktivt eierskap for en bærekraftig utvikling

SKAGEN er en aktiv eier som engasjerer oss jevnlig i de selskapene vi investerer i. Ved å påvirke ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up