Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

3 min lesing

Fem grunner til å velge aktiv forvaltning

Utfallet av Brexit-avstemmingen og det amerikanske presidentvalget var overraskende for mange. Usikkerhet er som kjent noe finansmarkedene misliker, og da kan aktiv forvaltning og risikostyring gå hånd i hånd. Våre forvaltere plukker bare de selskaper de har mest tro på. De vurderer hver dag investeringene opp mot andre, og kanskje bedre, muligheter.

Dette arbeidet har en verdi – som vi mener at vil komme deg som investor til gode i det lange løp.

1) Aktive forvaltere utnytter svingninger i markedene

Verdens investorer står nå overfor en periode med viktige valg fra Østerrike, Nederland og Frankrike til Tyskland og Italia. Sterke populistiske krefter er på frammarsj i flere av disse landene og det kan gi svingninger i aksjemarkedene. Aktive fond er bygget for å kunne utnytte bevegelser i markedet til å plukke opp gode investeringer til reduserte priser. Aktive forvaltere ønsker å kjøpe selskapets aksjer til en pris som gjør at det potensielt er en god oppside for investorene.

2) Aktive forvaltere bryr seg om selskapenes fundamentale forhold

Markedet er ikke alltid effisient og det vil oppstå feilprising av selskaper. Aktive fondsforvaltere bryr seg om fundamentale forhold. Hva er framtidsutsiktene til selskapet? Vil de øke salget i årene som kommer? Vil det komme nye konkurrenter som kan ødelegge utviklingen? Hvilken betydning vil Donald Trump som president få for utviklingen til selskapet?

3) Gode investeringer vurderes av mennesker med lang erfaring

Det finnes i realiteten ikke noe alternative til solid erfaring når det dreier seg om investeringer. Hver dag gjør alle vurderinger og tar avgjørelser basert på våre erfaringer. Basert på erfaring velger vi det vi mener er riktig for oss. På samme vis vil forvaltere velge de investeringer de mener er best – enten det er med utgangspunkt i verdibasert filosofi eller noe annet. Dette gjelder også i forbindelse med vurdering av den risiko som er forbundet med investeringer.

4) Aktive gir mer effektiv risikohåndtering

Aktive forvaltere vet at markedene, og aksjekursene for enkeltselskapene, ikke alltid stiger. Passiv forvaltning kan i lange perioder levere gode resultater når pilene peker oppover, og det er stor samvariasjon mellom aksjer. Noen ganger må forvaltere vurdere risikoen for hva som kan gå galt i enkeltselskaper eller industrier. Det er her aktive forvaltere kan gi noe ekstra til fondskunder.

5) Det finnes mer enn én måte å forvalte aktivt på

Aktiv forvaltning kan gjøres på mange ulike måter – fra verdibasert til vekst eller momentum-fokusert investering. Det finnes derimot bare en måte å replikere en indeks på. Aktiv forvaltning gir dermed kundene muligheten til å velge det de mener er riktig strategi på et gitt tidspunkt. I SKAGEN har vi valgt en verdibasert tilnærming, og leter etter katalysatorer for omvurdering. Du kjenner det kanskje som de 3'uene. Upopulært, Undervurdert og Under-analysert.

 Les også

 Populisme øker risikopremien

Aktiv forvaltning

Hva er verdiinvestering?

Egentlig er konseptet bak verdiinvestering ganske enkelt: Med grundige analyser forsøker ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Aktiv forvaltning

Hvordan jobber SKAGEN med bærekraft?

Lurer du på hvordan  en fondsforvalter kan bidra til bærekraftig utvikling? Her forteller ...

Aktiv andel

For å ha størst sjanse for å slå en indeks må du investere i noe annet enn indeksen.

Aktivt eierskap for en bærekraftig utvikling

SKAGEN er en aktiv eier som engasjerer oss jevnlig i de selskapene vi investerer i. Ved å påvirke ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up