Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

to rekker med iskrem i et kjøleskap
Unilever, som blant annet står bak iskremen Ben & Jerry's, er et selskap som er fundamentalt undervurdert, ifølge porteføljeforvalterne i SKAGEN Global. Foto: Bloomberg

London-noterte Unilever har vært i porteføljen til det brede, globale aksjefondet SKAGEN Global siden 2011, og er en av de største investeringene med nærmere 5 prosent av porteføljen. Det 100 år gamle selskapet står blant annet bak iskremen Magnum, temerket Lipton, såpen Dove og deodoranten Axe. Det har gitt aksjonærene en gjennomsnittlig årlig avkastning på nesten 10,1 prosent (målt i dollar) de siste ti årene, sammenlignet med 4,7 prosent for verdensindeksen MSCI AC World.

Fundamentalt undervurdert

Unilever fikk nylig stor oppmerksomhet da matgiganten Kraft Heinz – som kontrolleres av investoren Warren Buffet – ville ta over selskapet. Kraft Heinz la inn et åpningsbud på 143 milliarder euro, 18 prosent over kursen til selskapet.

- Og det var bare åpningsbudet. Verdien på Unilever er langt høyere. Man kan nesten ikke tenke seg en mer langsiktig verdiinvestor enn Warren Buffet, sier SKAGEN Globals hovedforvalter, Knut Gezelius.

Unilever er blitt kalt en «ansvarsfull kapitalist», og har blant annet initiert ulike programmer for å støtte bønder, redusere vannforbruket på fabrikkene sine og minske barnedødeligheten i utviklingsland.

- Dette er et fundamentalt undervurdert selskap, og et eksempel på at det er mulig å finne verdi selv om P/E-tallene ikke er lave, sier Søren Milo Christensen, porteføljeforvalter i SKAGEN Global.

Endringer som kan utløse verdi

Sikkerhetsgiganten G4S, som er basert i Storbritannia, kom med en god rapport i mars. Selskapet utgjør tre prosent av SKAGEN Globals portefølje. I begynnelsen av 2016 kom G4S med resultatvarsel, og det var fryktet at utbyttet til aksjonærene skulle reduseres eller kuttes helt, eventuelt kombineres med en nyemisjon. Forvalterne i SKAGEN Global kjøpte da flere aksjer.

G4S er verdens største sikkerhetsselskap, og driver innen både vakthold og alarm- og kontanthåndtering. For rundt tre år siden startet selskapet en gjennomgang av produktporteføljen, noe som resulterte i at en rekke virksomheter ble solgt, og deler av gjelden nedbetalt. Nå er kontantstrømmen i bedring. Som et ledd i vårt engasjement for miljø-, samfunns- og selskapsstyringsspørsmål (ESG) har forvalterne flere ganger møtt selskapets ledelse, og påpekt viktigheten av tydelige fremskritt i arbeidet med å rendyrke selskapet og kvitte seg med problematiske deler av virksomheten.

- Det er viktig å gjenvinne markedets tillit. G4S er en «turnaround story», med endringer på vei som kan få aksjekursen til å oppvurderes. Disse begynner nå å fungere. Dessuten får selskapet drahjelp fra sin eksponering mot vekstmarkedene. Aksjen har gitt 28 prosent avkastning hittil i år i lokal valuta, sier Knut Gezelius.

Banebrytende legemiddelforskning

SKAGEN Global har hatt en overvekt i medisin- og helsesektoren, i begynnelsen av 2017 har fondet fire prosentpoeng mer medisin enn indeks. I fjor var det en klar ulempe, da dreiningen bort fra helseaksjer førte til en svak utvikling for blant annet det sveitsiske legemiddelselskapet Roche.

I skrivende stund utgjør Roche nærmere fem prosent av fondets portefølje. Selskapet forbedret resultatet for 2016, og økte salget med fem prosent målt i sveitsiske franc. Det var først og fremst flaggskipspreparatene mot kreft, Avastin og Herceptin, som sto for økningen. I mars i år steg Roches kurs med syv prosent på én dag, etter at selskapet rapporterte positive resultat fra en klinisk studie av Herceptin i kombinasjon med en annen kreftmedisin, Perjeta.

Ifølge Søren Milo Christensen og Knut Gezelius kan disse resultatene styrke Roches muligheter til å motstå trusselen fra lignende, generiske medisiner på markedet, også kalt kopipreparater:

- De positive resultatene gjør at leger over hele verden kan komme til å skrive ut disse livreddende medisinene, og at pasienter er villige til å betale for dem. Vår vurdering er at dette kan føre til en 10-prosents økning av årsresultatet.

Les også

SKAGEN Global –rustet for meravkastning

Undervurdert, underanalysert og upopulære: SKAGENs investeringsfilosofi.

Derfor investerer SKAGEN langsiktig og ansvarlig

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up