Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Gatescene fra Mumbai. Til venstre en mann på sykkel og i midten flere menn som ser i kamera.
God selskapsplukking er ekstra viktig for den som vil investere i vekstmarkeder, siden de beste selskapene ikke nødvendigvis er de største (og inngår i en indeks som passive fond investerer i). Foto: Bloomberg

Det brede globalfondet SKAGEN Global, som fyller 20 år i august, har hatt en gjennomsnittlig årlig avkastning på nærmere 15 prosent siden start, og har vært bedre enn verdensindeksen i 15 av 20 år. Mens 2015 var et godt år for fondet da det slo indeks, var resultatet i fjor ikke like lovende.

Nå peker fem ulike faktorer på at fondet kan ta igjen det tapte.

1. Vekstmarkedene bidrar

Den første faktoren er at vekstmarkedene kan ha brutt den negative trenden som har vært dominerende siden finanskrisen. Mange av selskapene i SKAGEN Global er eksponert mot vekstmarkedene, blant annet Unilever og Citi. Hvis denne trenden fortsetter vil porteføljen påvirkes positivt.

Vekstmarkedene hadde en svært god utvikling i 2016, og nådde i januar i år det høyeste nivået på fem år. Økningen har fortsatt i februar, ifølge bransjeorganisasjonen Institute of International Finance. Til sammenligning forventes de utviklede markedene å vokse med mindre enn to prosent de kommende årene.

For de som vil investere i fond med vekstmarkedseksponering, er en aktiv forvalter som SKAGEN generelt å foretrekke. Dette fordi god aksjeplukking er ekstra viktig her, siden de største selskapene ikke nødvendigvis er de beste. Og det er typisk de største selskapene som inngår i indeksen som passive fond investerer etter.

2. Motbakke for oljeselskap

For det andre er SKAGEN Globals eksponering mot oljesektoren svært lav. I porteføljen finner vi kun ett oljerelatert selskap, Lundin Petroleum, som utgjør 0,4 prosent av fondet. Referanseindeksen MSCI ACWI består av 6,7 prosent energiselskaper (per 28. februar 2017). Blant dem er verdens største olje- og gasselskap Exxon som fjerde største selskap i indeksen.

Fallende oljepriser gjør at situasjonen for verdens oljegiganter fortsatt er vanskelig, og tross Opecs produksjonskutt og en viss innhenting den siste tiden, fortsetter amerikanske skiferoljeprodusenter å presse prisene.

3. Europa kan gi medvind

For det tredje har SKAGEN Globals portefølje mange europanoterte aksjer, som kan få et oppsving avhengig av resultatet av de kommende valgene i Frankrike og Tyskland. Økt populisme og markedsfiendtlig politikk kan følge i kjølvannet av valgene.

Dersom den ventede politiske turbulensen uteblir, eller blir svakere enn forventet, kan det være gunstig for porteføljeselskapene. Investorer kan i så fall bli mer tilbøyelige til å ta penger ut av USA og investere dem på europeiske børser.

4. Toppen nådd for USA-børser

Det fjerde aspektet er koblet til det amerikanske aksjemarkedet, som nå handles til rekordnivåer og er inne i sitt åttende år med oppgang. Bare de siste 12 månedene har S&P 500-indeksen steget med 18 prosent, Nasdaq med 25 prosent og Dow Jones med 21 prosent.

Disse høye nivåene kan indikere en mer moderat avkastning de kommende årene. Ytterst få globale aksjefond er like undervektet USA som SKAGEN Global. Videre har den sterke dollaren vært en ulempe for SKAGEN Global over flere år, men dersom valutaen svekkes vil det trolig være gunstig for flere selskaper i porteføljen – blant annet eksportselskaper som General Electrics.

5. Risikobevisste forvaltere

Den femte og siste faktoren er SKAGEN Global-teamets risikobevissthet. Alle aksjer de kjøper skal selvsagt ha et attraktivt potensial på oppsiden, men beskyttelse på nedsiden er også viktig. I takt med stigende aksjekurser rives mange med og faller for fristelsen til å øke risikoen og fokusere mer på oppsiden enn nedsiden.

SKAGEN Global holder fokus på nedsiden og økte eksponeringen mot utvalgte defensive selskaper som CK Hutchison, Medtronic og Unilever mot slutten av 2016, da markedet solgte dem for å kjøpe sykliske aksjer. Disse tre selskapene har bidratt positivt til avkastningen så langt i 2017.

Les også

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up