Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Mennesker rundt et bord

- Det er liten tvil om at det finnes mange dyktige fondsforvaltere der ute. Det er ikke spesielt vanskelig å finne forvaltere som har gjort det bra, men vår jobb er å finne ut hvem som vil gjøre det bra også fremover, sier porteføljeforvalter Stein Svalestad.

Sammen med fem andre fondseksperter har de utviklet en rekke verktøy og kriterier for å velge ut hvilke eksterne fond som skal inngå i SKAGENs tilbud.

Utvelgelsen

Jobben er å finne de beste fondene innen en rekke kategorier. Det er en tidkrevende prosess, fordi det er mange fond i hver kategori, og en rekke ulike sider de ønsker å analysere. Normalt tar en slik utvelgelse tre til seks måneder. I enkelte tilfeller har teamet fulgt et fond over flere år, før de går i nærmere dialog med forvalterne.

Fondsekspertene analyserer blant annet organiseringen i forvaltningsselskapet og forvalterne bak fondet. Så ser de på hvordan investeringsprosessen foregår og hvilken investeringsfilosofi forvalterne følger. Avkastning, risiko og kostnader er også viktige elementer i analysen.

Etter de kvantitative undersøkelsene kontakter fondsekspertene forvalterne for å se om det er samsvar mellom tallene og historien forvalterne forteller. Hvis de liker det de ser og hører møter de forvalterne og nøkkelpersoner. De har minst to slike møter.

Overvåker fondene

Selv om et fond har sluppet gjennom nåløyet hos fondsekspertene er det ingen garanti for at det får bli på listen over Anbefalt av SKAGEN for all fremtid. Fondet blir nøye overvåket og hvis det ikke leverer som forventet blir det byttet ut. Stein Svalestad og teamet har utviklet flere metoder for å følge opp de anbefalte eksterne fondene.

- Vi følger naturlig nok utviklingen i avkastningen, men minst like viktig er det å følge opp hva som skjer med forvalterne og forvalterorganisasjonene. Derfor har vi jevnlige oppfølgingsmøter med forvalterne for å sikre at fondet opprettholder den samme kvaliteten det hadde da vi anbefalte det, sier Stein.

Dersom det skjer viktige endringer i måten fondet forvaltes på går de i ny dialog med forvaltningsselskapet. Hvis fondet ikke lenger tilfredsstiller våre kvalitetskrav vil de ikke lenger få «Anbefalt av SKAGEN»-stempel. 

Uten SKAGENs fond

Fondsekspertene holder med vilje SKAGENs fond utenfor når de leter etter fond som kan få stempelet «Anbefalt av SKAGEN». Fondene velges ut på selvstendig grunnlag, for at kundene skal kunne stole på at prosessen er så objektiv som mulig.

Det betyr ikke at fondsekspertene ikke vil anbefale våre egne fond.

- Vi er tilhengere av å sette sammen porteføljer bestående av ulike fond i ulike kategorier. Du kan for eksempel kombinere noen av SKAGENs brede, aktive fond med mer spesialiserte fond som er Anbefalt av SKAGEN, sier Stein.

Hva er Anbefalt av SKAGEN?

Hvilke fond bør du spare i? Det er ett av de vanligste spørsmålene vi får. For å gjøre det enklere å velge har vi laget «Anbefalt av SKAGEN».

SKAGENs anbefalte eksterne aksjefond kan ikke oppfattes som en personlig investeringsanbefaling (investeringsrådgivning). De anbefalte eksterne aksjefondene er valgt ut fra en rekke kriterier av profesjonelle forvaltere. Dersom du ønsker investeringsrådgivning, som er hensyntatt din økonomiske situasjon og risikotoleranse, kan du kontakte Kundeservice.

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up