Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

4 min lesing

Postkort fra Brasil, del 2: Suzano – råvaregiganten

Det er viktig for SKAGEN å engasjere seg og bruke tid med selskapene vi investerer i, for å sikre at vi lykkes som aktiv fondsforvalter. Dette gjelder spesielt for investeringer i fremvoksende markeder, der man kan finne imponerende virksomheter hvis man ser under overflaten. En slik virksomhet er Suzano, som er en av Latin-Amerikas største produsenter av papirmasse- og papirprodukter utvunnet av eukalyptus-planten. Deres imponerende portefølje av bærekraftige produkter inkluderer, for å nevne noe, trykk- og skrivepapir, tørkepapir, kartong og tremasse. Enda mer imponerende er hvordan selskapet praktiserer bærekraftig skogbruk.

Tilbake til moder natur

Parque das Neblinas er et naturreservat som strekker seg over syv tusen hektar, som eies av Suzano og forvaltes av den ikke-statlige organisasjonen Instituto Ecofuturo. På 1940-tallet ble den urørte "Atlantic Forest" hogget ned for å produsere trekull til de lokale stålverkene, og når skogen forsvant, beplantet man området med eukalyptus i stedet.

Da Suzano kjøpte opp området på 1960-tallet, viste det seg utfordrende å forvalte på en lønnsom måte. Selskapet lot derfor området regenerere i stedet. Det ble plantet noen få frø, og så gjorde naturen resten under overvåkning av aktiv skogforvaltning og skogvoktere. I dag er parken et utmerket eksempel på hvordan man kan gi dyrket land tilbake til naturen.

- Det finnes ingen dårlige arter, bare dårlig forvaltning

Mens parken har et viktig sosialt formål for Suzano gjennom å utdanne og endre folks forhold til naturen, har selskapet også en bredere misjon i Brasil, nemlig å sikre vedvarende biologisk mangfold i landet.

Suzano bygger 500 meter brede korridorer i de tre økosystemene de opererer i: den atlantiske skogen, den brasilianske savannen og Amazonas. Disse korridorene vil koble sammen dyrkede landområder og er også ment å bekjempe det Suzano ser på som den største risikoen til biologisk mangfold – fragmentering av habitater, som vil føre til tap av forskjellige arter.

Samtidig reflekterer parken det Suzano mener er en kritisk forretningsmessig begrunnelse for langsiktig kommersiell suksess. Deres eukalyptusplanter dyrkes ofte sammen med naturskog, hvor trivselen til den naturlige skogen henger sammen med helsen til selskapets økonomiske eiendeler. Dette spiller en viktig rolle for å håndtere fysiske klimarisikoer.

Den imponerende Limeira-fabrikken

To timers kjøring fra Parque das Neblinas ligger Suzanos Limeira-mølle. Byen den ligger ved har 300 000 innbyggere, og er et viktig industrielt knutepunkt i det indre av delstaten São Paulo. Den største delen av fabrikkens produksjon er papir, hvor 140 lastebiler frakter 7300 kubikkmeter trevirke om dagen. Forsyningen kommer fra Suzanos egne eukalyptusgårder, som ligger innenfor en gjennomsnittlig radius på bare 200 kilometer. Det er et godt eksempel på hvordan kostnadseffektivitet er integrert i investeringscaset.

Hvert år produserer Limeira-møllen nesten 400 000 tonn papirmasse, 400 000 tonn papir og 290 000 tonn integrerte papirmasseprodukter. Størrelsen på Suzanos virksomhet blir enda mer imponerende når man tar med i beregningen at Limeira-møllen er en av Suzanos minste.

imageyifv.png

På en guidet tur inne i selskapets lokaler blir vi nok en gang minnet på kontrastene – eksteriøret er ikke representativt for interiøret på møllen. Effektiviteten er imponerende, og det samme er fuktigheten og varmen papiret tørkes i. Møllen drives av rundt 1200 ansatte, som jobber i tre roterende skift i en svært automatisert produksjonsprosess. Mens vi ser på papirproduksjonen, lærer vi at når papirmassen er dannet, tar det bare 4,5 minutter fra tørkeprosessen til ferdig produkt.

Deres forsknings- og utviklingsavdeling er kanskje enda mer imponerende enn størrelsen på Suzanos virksomhet i Limeira. Avdelingen består av 40 høyt kvalifiserte forskningsteknikere, hvis fokus og formål er klart: å finne neste potensielt nyskapende måte å anvende Suzanos produkter, som allerede spenner fra mote og tekstiler til sminke og kosmetikk.

Etter to intense dager med Suzano, har selskapets bærekraftige investeringscase blitt enda mer tydelig og lovende. Igjen blir vi minnet på viktigheten av å engasjere oss med våre langsiktige investeringer i en av de mest spennende fremvoksende markedene verden har å by på.

Vekstmarkeder

Vekstmarkedene byr på rask verdiskaping

Vekstmarkedene er spennende områder for investorer som tør å ta risiko og har mot til å utnytte det ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Vekstmarkeder

Postkort fra Brasil 3: Raizen og bioenergi

Det brasilianske selskapet Raizen, en av investeringene i SKAGEN Kon-Tikis portefølje, har en ...

SKAGEN Kon-Tiki: En unik kombinasjon av verdi og kvalitet

Vekstmarkedsfondet SKAGEN Kon-Tiki fortsetter å levere meravkastning ved hjelp av aksjeplukking og ...

Postkort fra Brasil: Mulighetenes land

Brasil står som en av de store vinnerne i dagens urolige økonomiske virkelighet, mye takket være en ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

keyboard_arrow_up