Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

5 min lesing

Postkort fra Brasil: Mulighetenes land

For en aktiv verdiforvalter som SKAGEN er engasjement i og besøk hos porteføljeselskapene våre en viktig del av jobben. Dette er noen av inntrykkene og refleksjonene fra reisen til de ulike brasilianske selskapene i SKAGEN Kon-Tikis portefølje.

São Paulo – kontraster og overflod

Når du begynner innflyvningen til Guarulhos International Airport konkurrerer skyskrapere, favelaer og grønne områder om oppmerksomheten. Størrelsen, overfloden og kontrastene konkurrerer om oppmerksomheten. Brasils mest folkerike by er hjemmet til over 20 millioner mennesker og er kjent for maten og nattelivet. São Paulos gårdsmiljøer, brutale inntrykk og manglende turistattraksjoner er like bemerkelsesverdig.

Størrelse, kontrast og overflod kjennetegner også Brasil som helhet. Med over 200 millioner innbyggere preger landet på nytt overskriftene i vestlige aviser, som kritiserer det utsatte demokratiet med skrøpelige institusjoner, dyp politisk polarisering og frykt for tilbakefall til tidligere tider. Men Brasil er også sterkt, ambisiøst og har stort potensial. Samtidig minner Brasils åpenlyse fattigdom deg raskt om at du befinner deg i en vekstmarkedsøkonomi.

Mellom øst og vest

I den geopolitiske turbulensen står Brasil faktisk som en av de store vinnerne på grunn av endringene som har skjedd i de globale forsyningskjedene. Det er takket være mengden av ressurser og en lang historie for å produsere energi og matvarer. Samtidig utfordrer det omskiftelige internasjonale landskapet hvem Brasil skal være lojal mot. BRIC-landet har spesielt dype handelsbånd med Kina, som er det største eksportlandet til Brasil. De deler ikke den samme ideologiske motstanden eller mistilliten til vestlige regjeringer som Russland og Kina. Mens vestlige økonomier forsøker å rette opp i manglende etterspørsel fra disse landene, står Brasil et sted midt imellom.

Den brasilianske økonomien er godt tilpasset den nye verdensordenen, og selskapene vil være en sentral drivkraft i denne omstillingen. Flere av SKAGENs investeringer er små tannhjul i denne prosessen, og derfor var vi naturlig nok svært nysgjerrige på å møte dem.

Besøk i butikkene til Sendas og GPA ga stor innsikt i hvordan Brasil moderniseres – begge selskapene inngår i SKAGEN Kon-Tikis portefølje. Teknologien og infrastrukturen er på nivå med vestlige butikker, og mange utsalgssteder gjennomgår nå en utvidelse og modernisering for å imøtekomme etterspørselen fra Brasils voksende middelklasse. Kontinuerlig utvikling er en forutsetning for suksess, og derfor ser vi en rask utbygging av såkalte ekspressbutikker i lokale nabolag.

IMG_1108.JPEG

Store muligheter

Hensikten med reisen til Brasil var å bli kjent med virksomhetene og folkene bak dem, i tillegg til omfanget av aktivitetene. Forventningene våre ble innfridd og vel så det. Våre brasilianske selskaper ledes av profesjonelle og svært kompetente team, som leder med bærekraft og menneskelig forståelse for øye.

Besøket har også påvirket inntrykket vi har av Brasil. Som i alle andre land er utviklingen bestemt av det politiske og økonomiske systemet, i tillegg til historiske begivenheter. Dette er et viktig bakteppe for å forstå landets videre utvikling, særlig når det gjelder bærekraft.

Et godt eksempel er en beslutning som presidenten på 1950-tallet fattet, som innebar at bygging av motorveier var foretrukket fremfor andre transportformer. Det vises i dag, hvor teknologien og mulighetene er rettet mot fremtiden, som er tilfellet i selskapet Raizen. Veier og biler dominerer landskapet i et land hvor togtransport er nær ikke-eksisterende. Potensialet for godstransport via tog er uutnyttet, og de færreste har råd til innenriksflyvninger, i hvert fall ikke særlig ofte.

Samtidig er Brasil velsignet med en lang rekke naturressurser. Du vil kanskje bli overrasket over å høre at 80 prosent av landets strømproduksjon kommer fra fornybare energikilder, og at alle husholdningene i landet – i motsetning til mange andre vekstmarkeder – har tilgang til elektrisitet. Energi er en forutsetning for vekst, og utviklingsøkonomier har typisk et energiunderskudd, som skaper behov for å importere billige karbonintensive energikilder.

Brasils størrelse betyr at landet har gode muligheter for å utvide det store vannkraftnettverket sitt, i tillegg til å bygge ut sol- og vindkraft for å gjøre energimiksen enda grønnere. Landet er altså i en gunstig posisjon med tanke på å skalere energiforsyningen i takt med stigende etterspørsel som kommer med økonomisk vekst. Samtidig er elektrisitetsmiksen deres renere enn mange postindustrielle økonomier, som eksempelvis Tyskland.

Problematisk skogrydding

Skogrydding er fortsatt et problem, og de aktørene som er mest påvirket av det har forståelig nok sterke holdninger knyttet til hvordan det skal løses. En av lederne vi møtte fortalte oss at vi må forstå at selv om skogrydding har en skadelig miljøpåvirkning, må det løses ved å ha fattigdommen og mangelen på muligheter i tankene. Med andre ord skjer ikke skogrydding på grunn av mangel på jord i Brasil, men mer på grunn av mangel på andre muligheter for de 20 millioner menneskene som bor i Amazonas. Som alltid er bærekraft en Rubiks kube som kun kan løses i en helhet.

SKAGEN Kon-Tiki har investert i kvalitetsselskaper som styres av profesjonelle lederteam. Det er imponerende, særlig fordi den bredere infrastrukturen i landet er såpass ineffektiv at det faktisk kan hindre kommersiell suksess. Som med andre vekstmarkeder er muligheten enorme. Det er stordriftsfordeler hvor forbedringer i infrastrukturen vil bidra til den økonomiske veksten, levestandarden og omfanget og konkurranseevnen for brasiliansk eksport. Størrelse, kontraster og overflod: Det mangler ikke muligheter i Brasil.

Se flere bilder fra Brasil

Vekstmarkeder

Engasjement i Asia: Innsikter fra tre dynamiske vekstmarkeder

Under et nylig besøk til Sør-Korea, Vietnam og India utforsket vi tre svært ulike kulturer og ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Vekstmarkeder

Forvalterprat: Derfor tror vi på vekstmarkedene nå

Hvor finner porteføljeforvalter Fredrik Bjelland muligheter fremover, og hvorfor er Korea plutselig ...

Fem grunner til å investere i vekstmarkedene nå

Vekstmarkedene tilbyr spennende investeringsmuligheter som åpner for god langsiktig avkastning. Her ...

Press på selskapene gir bedre avkastning

Koreanske selskaper har lenge vært lavt verdsatt, blant annet på grunn av lave utbytter. Omfattende ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up