Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

3 min lesing

Valutasikring av aksjefond: En unødvendig kostnad?

I finansverdenen er det alltid mange meninger om hva som er den beste strategien for å maksimere avkastningen på investeringene dine. En av de siste trendene er ideen om å valutasikre aksjefond. Tanken er at fondet skal bli mindre utsatt for valutasvingninger. Anders Martinsen er en av de mest erfarne formuesforvalterne i SKAGEN og er veldig tydelig i spørsmålet om valutasikring.

- De fleste av oss eier vår egen bolig. I tillegg har vi fritidsboliger, båter og biler, i norske kroner. Som om ikke dette er nok har de aller fleste bankkonto, rentefond og lønn i norske kroner. Til og med pensjonen til mange er i stor grad valutasikret dersom du benytter pensjonsprofilene til de største pensjonsleverandørene her i landet, sier Anders.

- Jeg vil tro at mange har lyst til å reise mye også i fremtiden. I tillegg er de fleste av varene vi kjøper produsert i utlandet. Sånn sett vil jeg hevde at de aller fleste av oss trenger valutarisiko, sier rådgiveren.

Du har stor nok eksponering mot NOK

Skal du i tillegg investere i valutasikrede aksjefond kan du ende opp med å ha for stor eksponering mot norske kroner, noe som kan øke risikoen i din totale økonomiske situasjon, forklarer Anders.

- Men hvorfor mener jeg at valutasikring ikke er en god idé for aksjefond? Det er tre hovedgrunner: forutsigbarheten av valutasvingninger, kostnadene ved valutasikring, og den allerede store eksponeringen mot norske kroner som nordmenn har, sier Anders.

Valutasvingninger er ekstremt vanskelige å forutsi. Trolig vanskeligere enn både aksje- og rentemarkedet. De påvirkes av en rekke faktorer, inkludert økonomisk politikk, renter, inflasjon og politisk stabilitet.

- Hvis du prøver å valutasikre aksjefondet ditt, tar du i praksis en gjetning på hvordan valutakurser vil endre seg i fremtiden. Dette legger en ekstra risiko til investeringen din, en risiko som kan være unødvendig, sier rådgiveren.

For å sikre et aksjefond mot valutasvingninger, må forvalteren kjøpe finansielle instrumenter som kalles derivater. Disse har en kostnad, og denne kostnaden vil spise av avkastningen på investeringen din.

Hva er valutasikring?

Først, la oss forstå hva valutasikring betyr. Valutasikring er en teknikk som brukes til å beskytte investeringen mot svingninger i valutakurser. Hvis valutaen i det landet hvor selskapet er basert, faller i verdi i forhold til norske kroner, vil verdien av investeringen din også falle, selv om selskapets aksjepris forblir den samme.

Langsiktighet lønner seg

Ingen av SKAGENs aksjefond er valutasikret (i motsetning til rentefondene våre). Ved å velge et godt diversifisert aksjefond, kan du spre risikoen over mange forskjellige selskaper og sektorer. Dette kan hjelpe deg å navigere gjennom usikkerheten i markedene, inkludert valutasvingninger.

Før du eventuelt velger å valutasikre anbefaler Anders at du har et forhold til hvor stor andel av din formue som allerede er i norske kroner.

- Jeg har gjort et kjapt overslag over det jeg har av verdier og funnet ut at min portefølje absolutt trenger valutarisikoen, sier han.

Skulle du likevel ønske å valutasikre dine fond finner du en rekke valutasikrede aksjefond på vår plattform, i tillegg til rene norske aksjefond.

Spare i fond

3 grunner til at spareavtale er bedre enn Lotto

Flaks er fint, men vil du bli rik er det spareavtaler som gjelder. Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Spare i fond

- Soleklart billigst på aktive fond

SKAGEN Fondene kommer ut blant de klart billigste i en undersøkelse Dagens Næringsliv har gjort ...

Suksess etter tøff start

Helge Jostein Skrikrud gikk på en skikkelig smell under dot.com-krisen, og mistet halvparten av ...

En app for alt - fondssparing rett i lomma

- Dette har gått over all forventning, sier digital produktleder Martin Gjesdal. Antall nye brukere ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up