Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

3 min lesing

Bærekraft i fokus for Barbara Krumsiek

Barbara Krumsieks profesjonelle bakgrunn spenner over fire tiår innen kapitalforvaltning, senest som administrerende direktør og leder for Calvert Investments. I løpet av tiden hos Calvert bidro Krumsiek til å tredoble selskapets forvaltningskapital og utviklet globale retningslinjer for likestilling og kvinners deltakelse som senere dannet grunnlaget for FNs Women Empowerment Principles.

Bærekraft kan bedre selskapers fremtid

Ifølge Krumsiek er bærekraftige og ansvarlige investeringer en prosess som innbefatter å analysere faktorer som kan påvirke et selskaps fremtidsutsikter – men som muligens ikke kan gjenspeiles i tradisjonell finansiell analyse. Det kan handle om aspekter som dreier seg om miljø, arbeidsplasser og menneskerettigheter, selskapsstyring, samfunnsrelasjoner, urfolks rettigheter osv. Et selskaps bærekraftstrategi kan enten forbedre fremtiden eller være en potensiell byrde.

Bærekraft gir resultater

Krumsiek tror sterkt på at holistiske selskaps- og sektoranalyser må utføres med hensikt å skape langsiktige finansielle resultater. Dette krever riktig talent og ressurser på plass for å analysere problemene. Flere studier har vist at for eksempel større mangfold i styrerommene har positiv innvirkning på finansielle resultater.

Håndtere klimarisiko

I de siste tiårene har klimaendringer hatt en skadelig påvirkning på natur- og menneskelige systemer på alle kontinenter. Nær alle sektorer vil endres på grunn av klimaovergangen og påvirkningen fra dem de kommende årene.

Ifølge Krumsiek har selskaper en tendens til å håndtere klimarisiko på tre måter:

  1. Den tradisjonelle måten er selskap som jobber mot å minske sine utslipp av drivhusgasser eller CO2-avtrykk.
  2. Selskaper som ser klimarisiko som et område for innovasjon og ekspansjon. Disse selskapene forsker ofte på nye verktøy for forbrukere og andre selskaper, som kan anvendes for å håndtere energi- og vannforbruk eller begrense påvirkningen på miljøet.
  3. Selskaper som velger den dempende veien, altså at de ikke bare reduserer sin miljøpåvirkning, men også finner måter å dempe den. Et eksempel er oversvømmelser som har blitt stadig mer problematiske de siste årene. Tidligere har et svar vært å investere i nytt utstyr, mens selskaper nå er interessert i å finne en overgripende beskyttelse for verdiene sine. På denne måten erkjenner de at en reduksjon i CO2-utslippene sine ikke bare er bra for selskapet men også for miljøet og samfunnet generelt.

Transparens er bra

I investorenes verden er transparens avgjørende. Det er krav til rapportering innen eksempelvis området mangfold, hvor selskapene forventes å rapportere hvordan de rekrutterer til styret, hvilke talenter de leter etter og hvorfor de velger bestemte kandidater. Mangfold bør være en del av rapporteringen.

Kapitaleiere som store pensjonsfond spør stadig oftere forvaltere om hvordan de tar hensyn til bærekraftfaktorer i investeringsprosessen og hvordan organisasjonen er utformet

Det som trengs i fremtiden er at bitene faller på plass i organisasjonene for å samarbeide for å oppnå forandring, mener Krumsiek.

PS Barbara Krumsiek er en av foredragsholderne på SKAGEN Fondenes Nyttårskonferanse 2020.

Om Barbara Krumsiek
2014 – : medlem av Investment Committee forMeyer Foundation, och leder for Investment Committee for Cosmos Club i Washington, DC. 2015 – : Senior Fellow – Women’s Leadership Institute ved Georgetown University 2016 – : Independent Director för Arabesque Asset Management, London 2017 – : Director for MISO Energy, Midcontinent Independent System Operator 1997 – 2014: adm dir og leder for Calvert Investments, Inc. 2010 – 2012: co-leder for FN:s Environment Programme Finance Initiative
Nyttårskonferansen

Eliot Higgins: Open source-etterforskning kan bekjempe Putins propaganda

Elliot Higgins grunnleggeren av Bellingcat, en etterforskningsgruppe som bruker åpne kilder på ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Nyttårskonferansen

Aswath Damodaran: Usikkerhet er en fordel for aktive forvaltere

- Som investor behøver du ikke nødvendigvis å være bekymret for usikkerheten hvis du satser på ...

Russlandekspert Fiona Hill: Sannheten ligger bak det politiske spillet

Skal du forstå Putin og krigen i Ukraina må du kikke bak fasaden, sa Fiona Hill, tidligere ...

Mohamed El-Erian: En fragmentert verden trenger aktiv forvaltning

Aktiv forvaltning er svaret på mange av de problemene investorer kommer til å oppleve i fremtiden, ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up