Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

4 min lesing

Ukentlig oppdatering: En uke uten sidestykke

Sentralbankene rundt om i verden responderte med finans- og pengepolitiske virkemidler i et omfang og skala vi ikke har sett tidligere. Under mottoet "uansett hva som trengs" forsøker man å bidra med likviditet til selskapene og deres ansatte i et forsøk på å holde hjulene i gang.

Aksjeinvestorer er fortsatt engstelige for en alvorlig og langvarig økonomisk nedtur, som kom til uttrykk i et fall for verdensindeksen MSCI World Index på 11,7 prosent målt i euro. Verdensindeksen er ned 23,2 prosent hittil i år malt i euro.

Her er noen av begivenhetene som har påvirket våre fond – alle tall per 20. mars 2020:

SKAGEN Global

Les mer om fondet

global.png

 • Porteføljeforvalterne fortsetter å fokusere på grunnleggende selskapsanalyse av eksisterende og potensielle posisjoner, for å kunne dra nytte av markedsuro og bedre de langsiktige utsiktene i porteføljen.
 • Ingen endringer i porteføljen forrige uke, mindre justeringer ved store kurssvingninger.
 • Fondets portefølje er likvid med lav kontantbeholdning for å være fullinvestert i markedet.

SKAGEN Kon-Tiki

Les mer om fondet

kon-tiki uke 2.PNG

 • Fondet hadde en aktiv handelsuke med fem såkalte "hot-pots", altså ny-investeringer under utvikling. Dette er enten relativt defensive eller sykliske selskaper med sterke balanser som gjør dem mer motstandsdyktige mot et fall i etterspørselen.
 • Porteføljeforvalterne har også kjøpt seg opp i noen av fondets mer defensive poster og har forsiktig økt fondets kvalitetseksponering.
 • Salg i porteføljen har hovedsakelig handlet om å rebalansere porteføljen etter selskapenes relative prestasjoner. Forvalterne har også redusert posten i svakere sykliske selskaper, og de med operasjonelt og finansielt press.


 SKAGEN m2

Les mer om fondet

m2 uke 2.PNG

 • Investeringsteamet fortsetter å fokusere på det de mener er motstandsdyktige deler av eiendomsmarkedet med sterk kontantstrøm og balanse. De fortsatte å bygge posisjoner i operasjonelt og finansielt sterke selskaper, og kjøpte seg inn i utvalgte nye og eksisterende kvalitetsselskaper.
 • Mens politikerne frenetisk forsøker å tette hullene mens de oppstår i det globale finansielle systemet, endres verdsettelsen av eiendom uunngåelig samtidig.
 • Utfallet av det som truer med å være et rekordstort fall i BNP, bør ha forutsigbare virkninger på tvers av eiendomssektorene. Men utsiktene kompliseres av utenforliggende virkninger på eiendom innen serveringssteder, turistattraksjoner eller eksempelvis eldresentre.
 • Det er mindre klart om markedet har regnet inn effekten endret kontantstrøm og stor gjeld kan ha på eiendomsselskaper med en mindre plettfri balanse. Mange har oversett balanser de siste årene, men de vil trolig gjøre avgjørende forskjell på avkastningen i fremtiden.

SKAGEN Vekst

Les mer om fondet

Vekst uke 2.PNG

 • Porteføljeforvalterne har fokusert på nedsidebeskyttelse i tilfelle vi får en lengre økonomisk nedtur. Samtidig opprettholder de fondets oppsidepotensial.
 • Dette har de gjort ved å redusere posisjonen i selskaper med gjeld, mens de har kjøpt seg opp i selskaper med sterk balanse men mer syklisk inntjening.
 • SKAGEN Vekst har 4 prosent kontanter.

SKAGEN Focus

Les mer om fondet

focus uke 2.PNG

 • Porteføljeforvalterne mener at nedturen endelig kan avdekke en stor del av "kvalitets/vekst"-komplekset, som fortsatt handles til eventyrlige multipler. Disse selskapene er mer sykliske enn tidligere oppfattet og vil føre til fallende verdsettelse. Denne utviklingen kan få ytterligere momentum fra betydelig innløsning fra indeks- og ETF-relaterte produkter når retail-kunder kapitulerer, først og fremst i USA.
 • Etter forvalternes syn kan japanske og koreanske selskaper, i en god finansiell situasjon med solide balanser og netto kontantbeholdning, kan bidra til betydelig meravkastning. Det vil være gunstig for fondets relative resultater siden en tredel av porteføljen er investert i svært undervurderte japanske og koreanske aksjer med sterk balanse.
 • Porteføljen er lavt eksponert mot amerikanske selskaper, 13,8 prosent nå. Det kan gi meravkastning gitt at økonomien er på vei mot svært vanskelige tider, idet USA er i ferd med å stenge ned for å begrense spredningen av COVID-19.
 • Fondet har gradvis startet flere nye posisjoner hvor forvalterne finner et svært godt forhold mellom risiko og avkastningsmuligheter på 2-3 års sikt.
 • Fondets kontantbeholdning var 7 prosent mot slutten av uken.

 

PS: Som langsiktige investorer har vi opplevd både opp- og nedturer i markedene mange ganger. Markedene har alltid steget etterpå, så tålmodighet er avgjørende. Har du spørsmål til investeringene dine ta kontakt med rådgiveren din.

Snakk med oss

Vi er her for å hjelpe deg med de spørsmålene du måtte ha. Ta kontakt med oss på:

 

Hold deg oppdatert

Vi vil jevnlig publisere markedsoppdateringer, spareråd og relevant innhold. Abonner på SKAGENs nyheter så får du oppdateringene rett i innboksen.

Abonner på nyheter arrow_right_alt
Koronavirus

Markedene i november: Veksten holdt nesten hele måneden

Den kraftige veksten i de globale aksjemarkedene preget store deler av november, helt til en ny ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Koronavirus

- Et merkelig år

Hva har vi lært etter det spesielle året 2020? Pandemien har minnet oss på hvor sårbare vi egentlig ...

Små selskaper, stor avkastning?

I sommer skrev jeg om det rekordstore gapet mellom vekst- og verdiaksjer. Etter at nyheten om en ...

Slik kommer du over seksmåneders-veggen

I over seks måneder har vi levd med utfordringene fra den globale pandemien. Denne milepælen er ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up