Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

4 min lesing

SKAGEN Vekst: Stø kurs i den perfekte stormen

2020 har vært et tøft år for mange investorer og SKAGEN Vekst har fått merke konsekvensene av koronapandemien mer enn de fleste. Flere av fondets utfordringer i det siste kan imidlertid spores tilbake til fremgangen i fjor, da fondet ga hele 24,6 prosent avkastning, på linje med referanseindeksen.

Verdsettelsen av porteføljen er fortsatt relativt billig, tross god avkastning (mellom 1,0x og 1,25x P/B). Forvalterne flyttet kapital fra de beste bidragsyterne til mer attraktivt prisede aksjer. Aksjer er blitt stadig dyrere, og mot denne bakgrunnen reflekterer denne disiplinerte tilnærmingen SKAGENs langsiktige filosofi. Det var også tegn til at motvinden som verdiaksjer har hatt over flere år var i ferd med å avta noe mot slutten av 2019. Den globale veksten økte og en handelsavtale mellom USA og Kina virket sannsynlig, samtidig som rentene begynte å stige.

Vi mener SKAGEN Vekst vil være i stand til å gi positiv avkastning uansett om vi får en rolig høst, eller om det blir mer turbulens i de kommende månedene.

Pandemipanikk

Dessverre kom Covid-19 i begynnelsen av 2020 og makrobildet ble raskt dårligere. De lange rentene, produksjonstall og oljeprisen falt dramatisk. Porteføljeselskapene som var vurdert som motstandsdyktige mot vanlige økonomiske tilbakeslag, som bryggerigiganten Carlsberg og rengjøringsselskapet ISS, ble rammet av den uvanlige og omfattende nedstengingen av samfunnet. Mange av fondets største poster befant seg i sektorer som ble hardest truffet av pandemien, som energi (Shell og Gazprom) og finans (Citigroup og AIG) som forsterket tapene.

Disse faktorene reduserte fondets absoluttavkastning, mens det å unngå populære (dyre) teknologiselskaper og andre vekststektorer gikk ut over den relative avkastningen. Denne "perfekte stormen" har vært vanskelig for de fleste verdiforvaltere. Mot disse har SKAGEN Vekst prestert relativt bra. Porteføljeforvalter Søren Milo Christensen er trygg på at det er bedre tider i vente.

- Porteføljen er priset med en solid rabatt når vi ser forbi dagens reduserte inntjening. Vi mener SKAGEN Vekst vil være i stand til å gi positiv avkastning uansett om vi får en rolig høst, eller om det blir mer turbulens i de kommende månedene, sier Søren.

Vil du vite mer om SKAGEN Vekst? Se webinaret med forvalterne

En potensiell kilde til uro er det amerikanske presidentvalget og fortsatt økning i antall koronasmittede. SKAGEN Vekst er betydelig undervektet amerikanske aksjer, med kun 14 prosent av forvaltningskapitalen investert der, mot 29 prosent for referanseindeksen. Dette bør kunne gi beskyttelse på nedsiden. Amerikanske teknologiaksjer utgjør nå verdens fem største aksjer (se figur 1) – mye takket være endringer i hvordan vi jobber under pandemien. Det er lite trolig at denne dominansen vil fortsette, forklarer Christensen.

- Historien har gjentatte ganger vist at konvensjonell økonomisk teori virker. Sektorinntjening over gjennomsnittlig avkastning vil tiltrekke seg betydelige investeringer, som på sikt trekker lønnsomheten ned. Den politiske holdningen til disse selskapene har også endret seg, og strengere skatteregimer kombinert med strengere reguleringer kan også føre til økt press på forretningsmodellen deres, sier han.

Historical stock market winners.jpg

Unngå vekst-bobla

Den stadig økende prisen investorer er villige til å betale for vekstselskaper er heller ikke bærekraftige. Avkastning på aksjekapitalen (ROE) i MSCI global growth-indeksen har vært ganske stabil de siste 20 årene, både absolutt og relativt sammenlignet med tilsvarende verdi-indeks. Verdsettelsen av vekstselskaper, derimot, har gått dra 1,5-2,0x historisk til 4,0x nå (se figur 2.1). På samme måte har multiplene som aksjonærene er villige til å betale for vekstselskaper mer en doblet seg sammenlignet med 20-års gjennomsnitt (se figur 2.2)

Growth companies.jpg

Fig 2: Growth companies have significantly re-rated without comparable improvement in fundamentals

Ekstreme gap i verdsettelsen mellom verdi- og vekstaksjer har historisk blitt etterfulgt av gode perioder for verdiaksjer. De økonomiske stimulansepakkene mot Covid-19 bør også være gunstige for tradisjonelle verdi-sektorer som industri og finans, hvor SKAGEN Vekst har sin største eksponering.

Fra et risikoperspektiv mener forvalterne at det er i kundenes interesse å unngå vekstboblen. De vil fortsatt vri porteføljen mot klassiske verdiaksjer med fokus på kapitalavkastning. Fondet kjøpte seg inn i tre nye poster til attraktive kurser i tredje kvartal, AkerBP, OHT AS og Hitatchi. Se kvartalsrapporten for mer informasjon.

 

Trump eller Biden – bryr aksjemarkedet seg om hvem som vinner valget?

Bør investorer bry seg om utfallet av det amerikanske presidentvalget, og ta beslutninger basert på hvem de tror vinner? En titt på historiske børsdata, kandidatenes politikk og usikkerheten som preger den polariserte debatten, kan gi en pekepinn.

Les mer arrow_right_alt
Investeringsfilosofi

Investeringer: 7 grunner til å velge aktiv forvaltning

Akkurat nå er det bare syv selskaper som dominerer den globale indeksen. Det er en stor fordel for ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Investeringsfilosofi

Alexandra Morris: De som er flinkest til å tilpasse seg klarer seg best

Januar er måneden mange kommer i form både fysisk og finansielt. God aksjeplukking vil sørge for at ...

Verdi i usikre tider

Vi ser på fordelene ved SKAGENs prisdrevne og kontrære investeringsstrategi i usikre tider, og ...

Sunn fornuft er tilbake: Slik kan aksjemarkedene få fast grunn i 2023

Aksjer vil hente seg inn så snart resesjonen er bekreftet, og en normalisering av rentene vil ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up