Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

6 min lesing

Fondene 2021: Opp og frem

Det er liten tvil om at 2021 var en mer behagelig avveksling enn året før. Verdensindeksen MSCI All Country World Index nådde flere rekorder i løpet av året, og endte på 26 prosent økning ved utgangen av 2021. Likevel var det store ulikheter mellom geografiske markeder. De utviklede markedene steg 29 prosent, mens vekstmarkedene steg 2 prosent. Dette er den største forskjellen på nær 10 år, hovedsakelig drevet av et vedvarende sterkt USA og et svært svakt Kina, som begge utgjør brorparten av sine respektive indekser[1].

DM vs DM 2021.JPG

Avkastningen i ulike sektorer var mer likestilt hvor alle leverte tosifret avkastning. Energi hentet seg inn fra å være dårligste bidragsyter i 2020 til å bli den beste i 2021 (+55 prosent), mens eiendom (+43 prosent) og finans (+35 prosent) hentet seg også betydelig inn fra fjoråret[2]. Dette var en medvirkende årsak til at verdiaksjer gjorde det litt bedre enn vekstaksjer for første gang siden 2016, med særlig god oppdrift i første halvår og fjerde kvartal[3].

Selv om svingningene falt til mer normale nivåer, endte den såkalte "fryktindeksen" (VIX) over snittet for andre år på rad, hvor pandemien fortsatte å kaste skygger over markedene. Selskapene fortsatte ufortrødent og kunne rapportere bedre lønnsommhet og økt etterspørsel i de fleste sektorer. Knapphet på råvarer og arbeidskraft førte derimot til at leverandørleddet slet med å holde følge, og inflasjon overtok som investorenes største bekymring.

Sentralbankene virket mindre bekymret for prisstigning og overholdt for det meste de internasjonale stimulanseprogrammene. Med rikelig likviditet tilgjengelig er markedene positive, selv om det virker uungåelig at pengestrømmen vil strammes inn i 2022. Vi har allerede sett sterke markedsreaksjoner på slike signaler på nyåret.

God fondsavkastning

Det gleder meg at fire av fem av SKAGENs aksjefond leverte positiv avkastning i 2021, unntaket var SKAGEN Kon-Tiki som møtte motstand i vekstmarkedene. Men det var ekstra spennende å se at alle aksjefond nådde rekordhøyder underveis i 2021. Både SKAGEN Global og SKAGEN Vekst slo sine referanseindekser, førstnevnte med den største marginen på over ti år. Du kan lese mer om høydepunktene i fjerde kvartal under.

Solid selskapsplukking, særlig Alphabet (Google), Nasdaq og Intuit bidro til at SKAGEN Global kunne avslutte året over 10 prosentpoeng foran referanseindeksen. Fondet ligger også foran på 3 og 5 årshorisont. Morningstar rangerer fondets prestasjon blant de en prosent beste i sin gruppe, som er et fabelaktig resultat[4].

Overlegen aksjeplukking ga også fart til SKAGEN Vekst som oppnådde sin beste absoluttavkastning siden 2009. De tre beste bidragsyterne var også de tre største postene i porteføljen. Danske Novo Nordisk bidro mest siden selskapet fikk god medvind med lanseringen av fedmepreparatet Wegovy i USA.

SKAGEN Kon-Tiki fikk merke Kinas regulatoriske innstramming og frykt for gjeldsbyrden i eiendomssektoren i landet. Tross at fondet er undervektet i Kina, overskygget eksponeringen i Ping An, Alibaba og Tencent (via Naspers) de positive bidragene fra selskaper som UPL og Ivanhoe Mines.

SKAGEN m2 oppnådde også god absoluttavkastning etter at eiendomsmarkedene tok av i 2021. Fondets undervekt i USA, som hadde sitt beste år noensinne, skapte litt motvind for den relative avkastningen. Sterk selskapsplukking viste seg i form av flere oppkjøp både i og utenfor porteføljen, inkludert oppkjøpet av en hovedkonkurrent til fondets største posisjon Self Storage Group, som også ble fondets beste bidragsyter i fjerde kvartal.

Undervekt i USA viste seg også å være utfordrende for SKAGEN Focus som leverte god absoluttavkastning, men havnet noe bak sin referanseindeks. Fokuset på små- og mellomstore selskaper ga også rekordstor oppkjøpsaktivitet i porteføljen, som porteføljeforvalterne anslår har en 50 prosent oppside.

Når det gjelder rentefondene våre fikk de merke renteøkninger og uro i obligasjonsmarkedene. SKAGEN Høyrente leverte likevel positiv avkastning, bedre enn referanseindeksen. SKAGEN Tellus ser ut til å være godt posisjonert til å navigere renteuroen i 2022 og økende obligasjonsrenter, særlig i utviklede markeder.

Fortsatt muligheter

Aksjemarkedene vil måtte gjøre det svært godt for å oppnå tilsvarende avkastning som i fjor, og investorer bør ikke bli overrasket om 2022 blir mer utfordrende. For erfarne aksjeplukkere som SKAGEN er dette en av våre styrker. Globale aksjer har steget 250 prosent det siste tiåret, men denne veksten har vært ujevnt fordelt[5]. Kvalitetsaksjer handles til historisk høy verdsettelse, aldri tidligere har 83 av selskapene i S&P500 blitt handlet til 10x omsetning. Den relative mindreavkastningen i vekstmarkeder og kapitalintensive industrier åpner reelle muligheter for oss. Skiftet mot et grønnere, mer bærekraftig miljø åpner også attraktive muligheter for selskaper innen en rekke sektorer.

Global BNP er forventet å vokse 4,9 prosent i 2022[6], og det bør gi godt økonomisk klima for selskapenes inntjening, særlig hvis omikron viser seg å være mindre farlig og bli fortere ferdig enn tidligere varianter. Slike gode nyheter bør gi et kjærkomment løft for vekstmarkeder, mange av dem har ennå ikke opplevd en gjenåpning. En mer rettferdig fordeling av vaksiner er trolig for mye å håpe på.

Sentralbankene begynner å dele investorenes bekymring for inflasjon og det vil trolig gi økte renter i 2022. Det er positivt for en verdiforvalter som oss, særlig dersom innstrammingen kan oppnås uten å strupe økonomien. Vi har allerede sett en tydelig rotasjon fra teknologiaksjer mot finans og industri  ved inngangen til året. Feds kommentarer om at amerikanske renter vil øke tidligere eller raskere enn forventet har også spilt en rolle.

Hva med risiko? De største truslene i år kan være geopolitiske. USA har utfordringer på hjemmebane og innflytelsen internasjonalt har dalt i en tid hvor trusselen fra ustabile ledere i Russland og Kina har økt. Det har vært ubehagelig stille fra Nord-Korea en stund og president Erdogan kan få problemer dersom Tyrkias økonomi forverres.

Mange av disse problemstillingene ble behandlet på Nyttårskonferansen. Det blir trolig nok et begivenhetsrikt år, og jeg ser frem til å oppdatere dere om våre fremskritt underveis.

Referanser

[1] Performance figures in EUR (source: MSCI)
[2] S&P 500 sector returns in USD (source: J.P. Morgan)
[3] Source: MSCI in EUR (ACWI Value Index +25.8% vs. ACWI Growth Index +25.2%)
[4] Source: Morningstar, Global large-cap blend equity
[5] MSCI All Country World Index return in EUR, 2011-2021
[6] Source: IMF, World Economic Outlook, October 2021

Investeringsfilosofi

Investeringer: 7 grunner til å velge aktiv forvaltning

Akkurat nå er det bare syv selskaper som dominerer den globale indeksen. Det er en stor fordel for ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Investeringsfilosofi

Alexandra Morris: De som er flinkest til å tilpasse seg klarer seg best

Januar er måneden mange kommer i form både fysisk og finansielt. God aksjeplukking vil sørge for at ...

Verdi i usikre tider

Vi ser på fordelene ved SKAGENs prisdrevne og kontrære investeringsstrategi i usikre tider, og ...

Sunn fornuft er tilbake: Slik kan aksjemarkedene få fast grunn i 2023

Aksjer vil hente seg inn så snart resesjonen er bekreftet, og en normalisering av rentene vil ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up