Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

9 min lesing

Fjerde kvartal: Turbulens og styrke i markedet

De globale aksjemarkedene gikk fremover i fjerde kvartal etter en sterk resultatsesong. Markedet møtte markedsturbulensen med styrke, tross fornyet pandemiuro. Den kraftige spredningen av den muterte virusvarianten Omikron satte skrekk i markedene under noen intensive desemberdager. Resultatet var at man kunne hente inn store gevinster i etterkant. Innhentingen skjedde relativt fort, drevet av de innledende og positive forskningsresultatene av mutasjonens dødelighet.

For forvalterne i SKAGENs fond var det nok et begivenhetsrikt kvartal med flere nye og spennende posisjoner, de tok gevinst i selskaper som nådde sine kursmål og solgte seg ut av selskaper som ikke levde opp til forventningene. Utviklingen i Kina fortsatte å stikke kjepper i hjulene for flere fremvoksende økonomier i regionen, som ga et vanskelig kvartal for SKAGEN Kon-Tiki.

USA fremskynder strammere pengepolitiske innstramminger

I årets siste kvartal kunngjorde den amerikanske sentralbanken Fed at de vil stramme inn obligasjonskjøpene, eller såkalt "tapering". Dette vil skje tidligere enn man har gått ut fra, i mars i stedet for i juni. I praksis innebærer beskjeden at Fed vil minske sine støttekjøp av obligasjoner med opp til 15 milliarder dollar i måneden, men med mulighet for å justere innstrammingstakten om nødvendig. Til manges overraskelse ble beskjeden godt mottatt av markedet, trolig mye på grunn av Feds grundige kommunikasjon som har forberedt store deler av markedet. I tillegg ga president Biden beskjed om at sentralbanksjef Jerome Powell, i sin tid utnevnt av president Trump, får fortsette i jobben. Det vil trolig føre til ytterligere innstramminger fra Fed.

SKAGEN Global

SKAGEN Global slo sin referanseindeks med god margin også i fjerde kvartal, med 11,5 prosent avkastning mot indeksen 7,8 prosent. I 2021 har fondet gitt hele 34 prosent avkastning mot indeksen 22,1 prosent. Og på fem år har SKAGEN Global gitt 16,9 prosent årlig gjennomsnittlig avkastning mens indeksen har gitt 15,0 prosent.

Den beste bidragsyteren i kvartalet målt i absolutte tall var IT-konsulentselskapet Accenture som leverte en svært god kvartalsrapport og i tillegg guidet opp for hele året på grunn av økt etterspørsel etter selskapets tjenester.

På den andre siden var den digitale obligasjonshandelplattformen MarketAxess den dårligste bidragsyteren i kvartalet målt i absolutte tall. Selskapet rapporterte lave volumer og økt konkurranse. Forvalterner har ikke funnet en god nok forklaring på selskapets tap av markedsandeler og valgte derfor å selge seg ut av posisjonen i løpet av fjerde kvartal.

Av nye selskaper i porteføljen finner vi forsikringsmegleren Brown & Brown, som er godt posisjonert for å dra nytte av flere attraktive drivere innen forsikringsbransjen. Basert på forvalternes egne analyser ser aksjen vesentlig undervurdert ut på et par års sikt.

Til glede for alle eksisterende og potensielle andelseiere har analyseselskapet Morningstar nylig rangert SKAGEN Globals resultat for 2021 i den øverste 1-prosenten av sammenlignbare fond i kategorien «Global large-cap blend equity». I 2021 har fondet skapt den største meravkastningen mot indeks på 12 år, og ligger nå foran indeks på 1.3.5.og 7 års horisont.

Les kvartalsrapporten her (på norsk)

SKAGEN Kon-Tiki

For vekstmarkedsfondet SKAGEN Kon-Tiki ble fjerde kvartal tre tøffe måneder. Selv om noen av de største negative bidragsyterne for 2021 under ett endte som de beste positive bidragsyterne i fjerde kvartal, presterte fondet dårligere enn referanseindeksen i kvartalet. I fjerde kvartal endte SKAGEN Kon-Tiki på -2,3 prosent mot indeksen -0,3 prosent. For året under ett endte fondet på -2,4 prosent og indeksen på 0,4 prosent. Gjennomsnittlig årlig avkastning siste fem år er 6,9 prosent og 10,4 prosent for indeksen.

I kvartalet økte forvalterne posten i det kinesiske forsikringskonsernet Ping An, hvor aksjen opplevde en viss lettelse etter fallende aksjekurs under store deler av året. Selv den brasilianske papirmasseprodusenten Suzano så tegn til bedring i markedet, og sterke etterspørsel etter selskapets produkter.

Gruveselskapet Ivanhoe Mines fortsatte å være en sterk bidragsyter i fondet i siste kvartal. De siste månedene har vært begivenhetsrike i selskapet, med en sterke opptrapping enn forventet, i det som forvalterne mener er den beste kobbergruven i verden. Selskapets overlegne vekstprofil for kobberproduksjon i kombinasjon med en av de laveste enhetskostnadene i bransjen gir Ivanhoe en klar konkurransefordel i en verden som behøver mer kobber i det grønne skiftet.

På den negative siden har vi partihandelsselskapet Assai, som fikk motvind etter et større oppkjøp av butikker fra den brasilianske giganten GPA. Selv om handelen har fått en kjølig mottakelse i markedet ser forvalterne det som en overbevisende handel på mellomlang sikt. Russiske Sberbank har vært en sterk bidragsyter til fondet i 2021, men opplevde et tilbakeslag i fjerde kvartal, først og fremst på grunn av økte geopolitiske spenninger og uro i markedet for nye sanksjoner som kan skade den russiske økonomien.

SKAGEN Kon-Tiki solgte seg ut av det tyrkiske konglomeratet Sabanci i løpet av kvartalet, samtidig som mang gradvis vektet opp i utvalgte selskaper, særlig i Kina. Også i Samsung Electronics vektet man seg opp, i hovedsak finansier gjennom en nedtrimming av postene i noen av fondets beste selskaper som Sberbank, Ivanhoe Mines, samt vietnamesiske selskaper som har hatt en god utvikling.

Les kvartalsrapporten (på norsk)

SKAGEN Vekst

Det nordisk-globale aksjefondet SKAGEN Vekst endte 2021 med solid avkastning, både absolutt og relativt. For hele året leverte fondet 25,5 prosent avkastning mot indeksen 22,0 prosent. I fjerde kvartal var avkastningen 4,5 prosent for SKAGEN Vekst og 7,1 prosent. Gjennomsnittlig årlig avkastning siste fem år var 12,1 prosent mot 15,4 for indeksen.

I løpet av kvartalet kjøpte forvalterne seg inn i Orkla, med bakgrunn i blant annet en overdrevet uro i markedet rundt selskapets evne til å håndtere økte råvarekostnader. De deltok også i børsnoteringen av shipping- og bilfraktselskapet Höegh Autoliners. Selskapet har flere interessante triggere, ikke minst de klimaeffektive Aurora fraktskipene som vil bidra til betydelig reduserte utslipp av CO2. Det betyr en mulighet for både høyere fraktrater og en styrket posisjon innen frakt av elbiler.

I Sør-Korea har fondet mottatt aksjer i holdingselskapet SK Square etter en oppdeling av teleselskapet SK Telecom. Aksjen handles med liknende rabatt på 60 prosent av NAV, som de fleste andre familieeide holdingselskap i Sør-Korea. SK Square har en mer aktiv strategi enn sine konkurrenter, koblet med en sterk kapitaldisiplin, så utsiktene for at rabatten vil minske er lovende.

Når det gjelder nedsalg i siste kvartal solgte forvalterne posten i den amerikanske medisinteknikkgiganten Thermo Fisher Scientific i oktober, etter at aksjen hadde nådd sitt kursmål. I november solgte de de siste aksjene i Aker BP. Flyselskapet Norwegian nådde også forvalternes kursmål i kvartalet, og ble dermed solgt ut.

Les kvartalsrapporten

SKAGEN m2

Globale eiendomsselskaper fikk en god avslutning på året, sterkt drevet av økt inflasjon og uro for eventuelle renteøkninger. Inflasjonstrykket er gode nyheter for global eiendom, som kan sees som en god beskyttelse, der leieinntektene historisk sett har økt med enn inflasjonen.

Takket være disiplinert aksjeplukking leverte eiendomsfondet SKAGEN m2 en solid absoluttavkastning på 7,9 prosent i fjerde kvartal, mot 9,6 prosent for indeksen. Gjennomsnittlig årlig avkastning siste fem år er hendholdsvis 11,5 prosent for fondet og 7,5 prosent for indeksen. Det amerikanske eiendomsmarkedet gikk svært godt og har i 2021 opplevd sitt beste år noensinne, kun slått av eiendomsmarkedet i India. I Europa, store deler av Asia og Japan var utviklingen betydelig svakere enn i USA, først og fremst på grunn av fornyet uro over hva pandemien kan medføre i tiden fremover, koblet til svakere økonomisk utvikling flere steder.

Kvartalets beste bidragsyter i SKAGEN m2 var det norske lagerselskapet Self Storage Group som fikk en stabil innhenting mot slutten av året. Utviklingen var også et resultat av at budet på konkurrenten 24Storage kom inn på høye multipler. På begge sider av Atlanteren var det amerikanske selskapet Prologis en sterk bidragsyter, i hovedsak drevet av kundenes økte etterspørsel. I den andre enden av skalaen finner vi to japanske selskaper, nemlig Mitsui Fudosan og Tokyo Fudosan, som er eksponert mot mer pandemifølsomme segmenter.

I løpet av kvartalet solgte forvalterne Icade etter en mislykket børsnotering, i tillegg til posten i det kinesiske konglomeratet CR Land etter turbulensen rundt Evergrande. I USA kjøpte forvalterne seg inn i kontoroperatøren Hudson Pacific Properties i kvartalet.

Les kvartalsrapporten

SKAGEN Focus

Den sterke utviklingen i både amerikansk dollar og på de amerikanske børsene ga SKAGEN Focus motvind i kvartalet. Forvalterne har vært forsiktige med USA-eksponeringen i fjerde kvartal, siden analysene deres viser aksjekurser man aldri tidligere har sett. Et slikt eksempel er S&P 500 hvor ikke mindre enn 83 selskaper nå handles til mer enn 1o ganger omsetning (P/S), noe som aldri tidligere har skjedd.

I andre verdensdeler har forvalterne blant annet observert at forskjellen i verdsettelsen mellom vekstmarkeder og Japan har heller aldri vært større. Dette verdsettelsesgapet åpner spennende muligheter for kontrære og prisdrevne investorer fremover.

I årets siste kvartal fikk SKAGEN Focus en avkastning på 1,2 prosent mot indeks 7,8 prosent. For året som helhet har fondet gitt en avkastning på 20,6 prosent og indeksen 22,1 prosent. Årlig gjennomsnittlig avkastning siste fem år er 10,9 prosent for SKAGEN Focus og 15,0 for indeksen.

I kvartalet økte forvalterne eksponeringen mot spennende deler av den japanske banksektoren, primært gjennom investeringer i mindre regionale banker som Shiga Bank og Keiyo Bank. Porteføljeselskapet Aichi Bank hadde en sterk utvikling etter nyheten om en fusjon med den mindre Chukyo Bank.

Fortsatt i Japan økte forvalterne også posten i konglomeratet Panasonic, tross et noe dårligere kvartalsresultat enn ventet. Panasonics batteridivisjon er en av de største leverandørene av batterier til Tesla, og rapporterte om betydelig vekst i etterspørselen og en styrket posisjon globalt. Denne delen av Panasonic er fortsatt noe av en uoppdaget diamant, ikke minst fra et bærekraftperspektiv.

Et annet selskap som bidro sterk til avkastningen var østerrikske Raiffeisen Bank. Aksjen har steget over 80 prosent i løpet av året, og forvalterne valgte derfor å selge seg ut. De dårligste bidragsyterne kom fra Canada, gjennom Fortuna Silver, og Argonaut Gold som presenterte overraskende store kostnadsoverskridelser. Forvalterne har likevel valgt å øke begge postene og sitt engasjement i kanadiske Cascades, som nå er den største posten i porteføljen.

Les kvartalsrapporten

Børs

Alexandra Morris: Vær på vakt for hva som skjuler seg under det stigende aksjemarkedet

Globale aksjer fortsatte oppgangen i andre kvartal, men det er færre aksjer som står for ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Børs

Lei av valg? Fokuser på langsiktige fundamentale forhold

Til tross for at nyhetsoverskriftene domineres av valg globalt, er innvirkningen på samlede ...

Andre kvartal: Utfordrende investeringsklima med lyspunkter

Etter en sterk mai måned i det globale aksjemarkedet, ble juni mer utfordrende. Usikkerhet preger ...

Det amerikansk-kinesiske dilemmaet

Hvordan har reverseringen av kapitalstrømmer siden pandemien påvirket aksjemarkedene og hvilke ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up