Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

3 min lesing

Skilpadden, haren og selskapene som bidrar til en bærekraftig fremtid

I bærekraftrapporten for tredje kvartal setter administrerende direktør Tim Warrington  søkelys på den doble miljøkrisen vi står overfor, hvor både biomangfold og klima er truet. Han forteller også om hvordan SKAGEN agerer og hvilke muligheter vi har til å påvirke – både som selskap og særlig gjennom fondenes aktive eierskap. Les mer på side 3 i rapporten

Husker du fabelen om skilpadden og haren? De fleste selskap kan sies å delta i en konkurranse på en eller annen måte, i den nødvendige omstillingen mot en mer bærekraftig utvikling. Enkelte aktører ligger i forkant, med nye omveltende produkter og løsninger. Andre kan trenge mer tid på seg. Fra et investorperspektiv kan SKAGENs tilnærming sammenlignes med den berømte fabelen, hvor vi kategoriserer investeringer som "skilpadder" og "harer". Den første typen av selskaper kan iblant være undervurderte når det gjelder deres bærekraftarbeid, og er vel så viktige for å nå målet om en bærekraftig fremtid. Les mer på side 7 i rapporten

I rapporten kan du også lese om hvordan SKAGENs fond stemte på generalforsamlinger og om porteføljeforvalternes aktive engasjement i selskapene i løpet av kvartalet. Vi forventer ikke at våre selskap skal unngå kontroverser fullstendig, men at de skal ha høy bevissthet om potensielle fallgruver og handle bestemt når det er nødvendig. Vi ser ofte at det er selskapenes respons som fører til engasjement og dypere dialog.

Det skjer også fremskritt i vårt bærekraftarbeid som selskap, i egenskap av arbeidsgiver, oppdragsgiver og samfunnsaktør. SKAGEN inngikk nylig en avtale med bærekraftkonsulenten Cemasys. Vi har sammen startet en omfattende klimarevisjon for å måle våre CO2-utslipp. Alt fra energiforbruk på våre kontorer, til tjenestereiser og avfall tas med i revisjonen. Dette for at vi skal finne hvordan vi kan redusere vårt klimaavtrykk som selskap. Les mer på side 9 i rapporten

SKAGEN jobber også aktivt med mangfold og inkludering, i tillegg til medarbeidertilfredshet, utviklingsmuligheter og arbeidsmiljø generelt. De ansattes tilfredshet og det fysiske miljøet har vært mer i fokus de siste månedene, hvor de fleste har jobbet hjemmefra som følge av pandemien.

En stor og viktig nyhet for SKAGENs kunder er våre felles klimaretningslinjer. Disse deler vi med resten av Storebrandgruppen og skal identifisere tiltak mot global oppvarming og fremskynder overgangen til en grønnere økonomi. Storebrandgruppen forplikter seg til å ha klimanøytrale investeringsporteføljer med netto null utslipp av klimagasser innen 2050 senest. Vi vil bruke eierposisjonen vår for å stimulere til bedre klimapraksis hos porteføljeselskapene. Vi tror at nettopp engasjement er en av de beste måtene å skape endring. Vi vil forsøke å skape en positiv dialog med selskaper og støtte overgangen til lavere CO2-utslipp og mer klimavennlige aktiviteter, både individuelt og gjennom investorinitiativ som PRI og Climate Action 100+. De nye retningslinjene skjerper dessuten restriksjonene mot selskaper som i høy grad bidrar til klimaendringer. For eksempel vil selskaper som bedriver lobbyvirksomhet mot Parisavtalen bli utestengt fra vårt investeringsunivers. Les mer på side 10 i rapporten. 

Nok en god nyhet er at den FN-støttede uavhengige organisasjonen Principles for Responsible Investing (PRI) gir SKAGEN beste karakter for fondenes arbeide med bærekraft.

Du kan lese mer om dette og en hel del matnyttige artikler for deg som er interessert i samfunnsspørsmål, fond, investeringer og fremtiden i vår Bærekraftrapport for tredje kvartal 2020.

God leselyst!

Her finner du bærekraftrapporten for tredje kvartal (pdf på engelsk). 

Bærekraft

Bærekraftrapport 2023:Investeringer for økonomisk gevinst og bærekraft

Selv om vi ikke hevder å kunne sette en stopper for klimaendringene, kan vi med sikkerhet si at når ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Bærekraft

SFDR: Hva er det, og hvordan vil det påvirke meg som kunde?

Du har kanskje allerede hørt om SFDR, den nye bærekraftlovgivningen for finans som EU er i ferd med ...

Slik engasjerer vi oss i bærekraft i selskapene

En viktig del av arbeidet som aktiv forvalter er å undersøke selskapene grundig og dytte dem i en ...

Postkort fra Brasil 3: Raizen og bioenergi

Det brasilianske selskapet Raizen, en av investeringene i SKAGEN Kon-Tikis portefølje, har en ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up