Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

2 min lesing

SKAGEN tilslutter seg Global Compact

Som medlem forplikter SKAGEN seg til å tilpasse virksomheten og strategien etter FNs globale rammeverk for bærekraftige selskaper. Rammeverket bygger på ti prinsipper om miljø, menneskerettigheter, arbeidsrettslige spørsmål og antikorrupsjon.

- Det er først og fremst gjennom investeringene våre at vi i SKAGEN kan gjøre en konkret forskjell for en bærekraftig utvikling. Vi ønsker også selv å ha en bærekraftig forretningsvirksomhet. Medarbeiderne våre setter pris på dette og speiler de prinsippene som styrer vår måte å tenke og handle på. At vi tilslutter oss FNs Global Compact er et uttrykk for vår vilje og engasjement for å arbeide for en mer bærekraftig og sunn verden. I disse krevende tidene kan jeg ikke tenke meg et viktigere arbeide enn dette, sier administrerende direktør i SKAGEN Tim Warrington.

Global bevegelse for næringslivet

Det var under World Economic Forum I 1999 at FNs daværende generalsekretær Kofi Annan tok initiativet til Global Compact for å få næringslivet til å engasjere seg i FNs spørsmål og ta globalt ansvar. Året etter ble forslaget lansert offisielt. I dag er UN Global Compact verdens største bærekraftinitiativ for næringslivet, med over 13.000 medlemsselskaper og organisasjoner fra over 170 land.

Ved å tilslutte oss forplikter SKAGEN seg til å aktivt jobbe med bærekraftspørsmål og rapportere arbeidet hvert år til FN. I medlemskapet ligger også et ansvar for å fremme FNs 17 mål for bærekraftig utvikling, de globale målene.

Les mer om UN Global Compact

Bærekraft

Bærekraftrapport 2023:Investeringer for økonomisk gevinst og bærekraft

Selv om vi ikke hevder å kunne sette en stopper for klimaendringene, kan vi med sikkerhet si at når ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Bærekraft

SFDR: Hva er det, og hvordan vil det påvirke meg som kunde?

Du har kanskje allerede hørt om SFDR, den nye bærekraftlovgivningen for finans som EU er i ferd med ...

Slik engasjerer vi oss i bærekraft i selskapene

En viktig del av arbeidet som aktiv forvalter er å undersøke selskapene grundig og dytte dem i en ...

Postkort fra Brasil 3: Raizen og bioenergi

Det brasilianske selskapet Raizen, en av investeringene i SKAGEN Kon-Tikis portefølje, har en ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up