Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

4 min lesing

Hvordan kan jeg spare bærekraftig? Her er fem tips

Vi starter med begynnelsen – hva er egentlig bærekraft?

Naturlig nok er klimaendringer og for eksempel redusert plastforbruk det mange tenker på når de hører ordet "bærekraft". Gjennom fondssparingen din blir du indirekte deleier i selskaper eller obligasjoner over hele verden, og bærekraftig sparing handler også om gode arbeidsvilkår, en positiv samfunnsutvikling, bekjempe korrupsjon og velfungerende selskapsledelser.

Bærekraft handler ganske enkelt om å tenke langsiktig og ikke bare på kortsiktig gevinst. 

1. Velg hvilket fond du vil spare i

Siden bærekraft er blitt et stadig større samfunnsfenomen har mange ulike spareprodukter og fond dukket opp de senere årene. Det finns en rekke ulike typer fond som tar inn over seg bærekraftaspekter:

  • De som helt utelukker selskaper som ikke lever opp til bærekraftskravene
  • De som investerer i selskaper som ennå ikke lever opp til kravene men som forsøker å påvirke selskapene i en positiv retning
  • De som kombinerer punkt 1 og 2
  • De som kun velger selskaper med en tydelig positiv påvirkning.

For den siste kategorien er det noen tilfeller hvor de har investert i samme selskap som fond i de øvrige kategoriene, så ta alltid en ekstra kikk på fondenes porteføljer før du bestemmer deg.

2. Sjekk bærekraftpolicyen

For den som vil spare bærekraftig er kanskje det aller viktigste at fondene har tydelige regler og retningslinjer for hvilke selskaper, bransjer eller land de kan investere i.

Det er veldig vanskelig å garantere at de selskapene man investerer i ikke kommer til å ha noen som helst negativ påvirkning på eksempelvis klimaet. Derimot kan et fondsselskap ha tydelige rutiner og verktøy for å fange opp all tilgjengelig informasjon slik at du kan være så sikker som mulig, både før en investering gjøres og i løpet av den tiden selskapet er i fondets portefølje.

Gå inn på fondsselskapets hjemmeside og granske hva de skriver i sin bærekraftpolicy. I dag er det selvsagt for de fleste å ikke investere i klasebomber eller bryter mot menneskerettigheter, men hvordan ser det ut med kull, oljesand, palmeolje og tobakk?

3. Her kan du se om fondene mener alvor

Den svenske sammenligningstjenesten Hållbarhetsprofilen gir en samlet oversikt over mange aksjefond og hvordan de jobber med miljø-, samfunns-, og selskapsstyringsspørsmål (ESG). Der kan du også sammenligne og filtrere på ulike bærekraftsparametere – bra for deg som vil spare bærekraftig generelt, eller sortere bort fond som investerer i tobakk, spillselskaper, kull osv.

Bærekraft er ingen eksakt vitenskap, men mye tyder på at det beste er når et fond kombinerer å være en aktiv eier og dermed påvirke selskap i en positiv retning, med å unngå visse selskaper som ikke arbeider med bærekraft.

Ofte kan du også ta årsrapporten eller bærekraftrapporten til hjelp. Der kan du se om fondsselskap som hevder å være en aktiv eier virkelig er det. Måler og følger de opp engasjementet og dialogen med selskapene? Hvor ofte stemmer de på generalforsamlinger? I hvilke spørsmål har de stemt? Går de sammen med andre investorer for å påvirke?

4. Velg mål som du brenner for

Det kan være vanskelig å vite hvordan man som individ kan bidra til en bedre fremtid, men en måte er å se på de 17 globale målene som FNs medlemsland har satt opp. Planen er å avskaffe ekstrem fattigdom, minske ulikheter, fremme fred og rettferdighet og løse klimakrisen innen 2030.

Vilke mål er viktigst for deg? Er det for eksempel å minske urettferdighet og ulikhet i verden eller kanskje løse klimakrisen? Eller begge deler?

Søk informasjon på fondsselskapets hjemmeside og undersøk hvilken innretning ulike fond har og hvordan de skaper avkastning. Se hvilke selskap, bransjer eller land de investerer i og hvilke spesifikke bærekraftsmål (om noen) de retter seg inn mot.

5. Ikke glem avkastningen

De fleste studier tyder på at bærekraft oftest bidrar til lavere risiko og en god avkastning, eller i det minste ikke gir dårligere avkastning enn om man ikke velger å ta hensyn til bærekraft i investeringene. Derimot er det ennå for tidlig å si om bærekraft genererer meravkastning, det vil si bedre resultat enn gjennomsnittet.

Om du dessuten velger et fond som er en riktig aktiv eier får du en stor fordel. Aktivt eierskap og tett dialog med selskapene som fondet investerer i betyr at bærekraft kan løftes som en mulighet til forbedring. I forlengelsen av det kan et selskap bli mer verdt i markedet. Dermed genereres avkastning til fondenes andelseiere.

På den andre siden kan et fond som kun retter seg inn mot å utelukke spesifikke selskaper, bransjer eller regioner gi lavere avkastning i kroner og øre, men de kan føle det tilfredsstillende at sparepengene dine rettes mot bærekraftige virksomheter.

 

Bærekraft - en historikk
Interessen for klimaspørsmål og bærekraftig sparing øker. Men hvordan startet det?
Les mer arrow_right_alt
Hvordan jobber SKAGEN med bærekraft?
Vi identifiserer blant annet mot avskoging og ser gledelige resultater av vårt aktive eierskap.
Les mer arrow_right_alt
Bærekraft

Hvordan jobber SKAGEN med bærekraft?

Lurer du på hvordan  en fondsforvalter kan bidra til bærekraftig utvikling? Her forteller ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Bærekraft

Hva er bærekraft og bærekraftig utvikling?

Alle snakker om bærekraft, men hva betyr det egentlig, og hva innebærer det for investeringer og ...

Aktivt eierskap for en bærekraftig utvikling

SKAGEN er en aktiv eier som engasjerer oss jevnlig i de selskapene vi investerer i. Ved å påvirke ...

Bærekraft - en historikk

Interessen for klimaspørsmål og bærekraft vokser stadig sterkere. Men hvordan startet det? Her har ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up