Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Kon-Tiki A pr. 31.01.2020

Energi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Royal Dutch Shell A (EUR) 2 200 000 578 834 669 536 554 304 3,12 %
Euronav NV 2 520 940 179 766 490 234 672 225 1,37 %
Golar LNG Ltd 2 385 481 574 125 924 223 161 777 1,30 %
Cosan Ltd Cl A 960 000 53 978 463 198 816 358 1,16 %
Euronav NV 1 979 206 141 426 751 184 142 357 1,07 %
Sum Energi 1 528 132 297 1 377 347 021 8,01 %

Bank og finans

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 6 466 496 545 224 147 680 799 432 3,96 %
Bank of China 146 900 000 611 549 802 528 312 609 3,07 %
State Bank of India 12 495 000 284 823 778 513 943 876 2,99 %
SBERBANK RUSSIA PREF(RUB) 13 164 000 395 811 234 433 496 423 2,52 %
PING AN INSURANCE A 3 617 516 330 912 254 397 941 735 2,32 %
Korean Reinsurance Co 4 860 366 182 711 393 324 365 533 1,89 %
Dragon Capital - Vietnam Enterprise Invest Ltd 5 180 945 148 046 845 290 384 792 1,69 %
Bangkok Bank PCL 6 500 000 289 094 718 276 767 517 1,61 %
Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA (pref shs) 5 700 000 127 042 190 252 322 605 1,47 %
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd 4 392 100 92 364 094 168 727 018 0,98 %
Ghana Commercial Bank Ltd 16 855 104 85 001 297 141 911 111 0,83 %
Bangkok Bank PCL (foreign shs) 1 818 700 75 600 395 77 708 439 0,45 %
Sum Bank og finans 3 168 182 147 4 086 681 090 23,78 %

Inntektsavhengige forbruksvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Naspers Ltd-N 390 500 131 410 818 592 960 106 3,45 %
LG Electronics-PFD 2 820 152 764 275 241 572 475 301 3,33 %
Hyundai Motor Co (pref shs) 705 946 119 549 667 438 371 142 2,55 %
Mahindra & Mahindra Ltd 5 028 169 58 672 171 368 429 844 2,14 %
Hyundai Motor Co 604 557 102 324 359 342 218 328 1,99 %
Prosus NV 390 500 61 087 941 260 711 108 1,52 %
Guangdong Kelon Electrical 7 278 160 72 126 310 68 764 014 0,40 %
Sum Inntektsavhengige forbruksvarer 1 309 446 507 2 643 929 843 15,38 %

Defensive konsumvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Atlantic Sapphire AS 4 422 350 154 976 689 627 973 700 3,65 %
X5 RETAIL GROUP GDR(USD) 1 478 590 160 256 028 503 274 447 2,93 %
Cia Brasileira de Distribuicao (pref shs) 1 190 000 182 719 454 217 180 722 1,26 %
EAST AFRICAN BREWERIES 8 327 449 143 472 663 163 949 345 0,95 %
PZ Cussons PLC 6 179 562 139 890 451 144 084 051 0,84 %
Sum Defensive konsumvarer 781 315 285 1 656 462 265 9,64 %

Medisin

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Richter Gedeon Nyrt 2 065 413 224 902 415 411 927 832 2,40 %
China Shineway Pharmaceutical Group Ltd 20 866 000 152 981 585 167 421 971 0,97 %
Sum Medisin 377 884 000 579 349 803 3,37 %

Communication Services

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
China Unicom Hong Kong Ltd 45 828 000 554 481 961 355 742 051 2,07 %
China Unicom Honkong ADR 1 111 678 136 166 644 85 554 586 0,50 %
Indosat 28 696 017 79 694 992 44 354 932 0,26 %
Sum Communication Services 770 343 597 485 651 569 2,83 %

Råvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Ivanhoe Mines Ltd 19 000 000 356 583 937 451 583 443 2,63 %
LG Chem Ltd (pref shs) 284 179 218 396 437 394 467 624 2,30 %
UPL Limited 5 248 183 156 300 624 356 933 055 2,08 %
Orbia Advance Corp SAB de CV 9 385 000 218 706 782 209 909 389 1,22 %
Turquoise Hill Resources Ltd 14 700 000 207 981 673 85 356 322 0,50 %
Turquoise Hill Resources Ltd 6 990 000 103 735 621 40 681 193 0,24 %
Sappi Ltd 1 561 000 43 830 479 36 844 832 0,21 %
Sum Råvarer 1 305 535 553 1 575 775 858 9,17 %

Informasjonsteknologi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Samsung Electronics PFD 3 465 950 538 290 262 1 273 124 374 7,41 %
Hollysys Automation Technologies Ltd 2 546 588 467 824 311 356 059 089 2,07 %
Samsung SDI 165 939 170 307 957 354 170 578 2,06 %
Micron Technology 435 266 176 989 288 215 991 969 1,26 %
Sum Informasjonsteknologi 1 353 411 818 2 199 346 010 12,80 %

Nyttetjenester

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Beijing Enterprises Water Group Ltd 75 000 000 385 675 175 310 679 961 1,81 %
Sum Nyttetjenester 385 675 175 310 679 961 1,81 %

Kapitalvarer, service og transport

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Aeroflot PJSC 32 000 000 581 083 833 498 334 363 2,90 %
LG CORP PREF (NEW) 808 430 118 669 079 306 020 167 1,78 %
Sinotrans 105 517 000 468 246 375 300 580 103 1,75 %
Rumo SA 3 315 967 78 658 329 164 886 492 0,96 %
Sum Kapitalvarer, service og transport 1 246 657 616 1 269 821 125 7,39 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 12 226 583 995 16 185 044 545 94,18 %
Disponibel likviditet 1 000 397 215 5,82 %
Sum andelskapital 17 185 441 760 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.