Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

3 min lesing

Aksjesparekonto til barn

Sparer du langsiktig til barn eller barnebarn (for eksempel med en spareavtale) gir du dem en god økonomisk start på livet. Langsiktig sparing i aksjefond er en av de smarteste måtene å sørge for at de har penger i bakhånd når de en gang blir voksne. Er du ekstra smart sparer du på en aksjesparekonto.

Fordeler med aksjesparekonto til barn

 • Du utsetter skatten på gevinsten til barnet blir voksen og vil ta ut gevinsten fra aksjesparekontoen.
 • Foresatte kan bytte aksjefond underveis i sparingen uten at det utløser skatt umiddelbart.

Tanken med en aksjesparekonto er at det skal gi deg som sparer i aksjer og aksjefond en større fleksibilitet, og slippe å bli «låst» til fond som du ikke er fornøyd med. For deg som sparer til barn betyr det at du som foresatt kan endre fondssammensetningen for barnet, uten at det utløser gevinstskatt. 

Når du sparer til barn har du to valg: spare i barnets navn eller spare i foresattes navn.

Spare i barnets navn

Fordeler:

 • Dersom du sparer i barnets navn vil ikke fondsandelene inngå i foresattes bo dersom de skilles eller faller fra. 
 • Foresatte bestemmer over pengene frem til barnet fyller 18 år. 
 • Dersom barnet får fond i gave vil pengene gå direkte til riktig mottaker - barnet. 

Ulemper:

 • Dersom ikke noe annet er bestemt skal statsforvalteren forvalte mindreåriges penger som overstiger 2G. Det kan unngås ved at den som gir barnet gaver eller etterlater seg arv bestemmer at pengene skal unntas statsforvalterens forvaltning. Les mer om Folketrygdens grunnbeløp (Nav).
 • Barnet kan få redusert stipend i Lånekassen dersom formuen er større enn de gitte grensene. 

Spare i foresattes navn

Fordeler:

 • Foresatte har full kontroll på pengene og kan selv bestemme når barnet skal få overført verdiene, også etter at barnet er fylt 18 år.
 • Du kan holde barnas fondssparing atskilt ved å opprette en egen aksjesparekonto for barnet og merke den med barnets navn. 
 • En annen fordel er at pengene ikke angår statsforvalteren dersom barnet får mer enn 2 G. Les mer om Folketrygdens grunnbeløp (Nav).

Ulemper: 

 • Pengene vil inngå i foresattes bo ved et samlivsbrudd eller dødsfall, selv om aksjesparekontoen er merket med barnets navn.
   

Overføre aksjesparekonto til barn

Du kan overføre dine frie fondsandeler til barnets aksjesparekonto, men husk at det kan utløse gevinstbeskatning. Ved arv gjelder andre regler – du kan dele opp en aksjesparekonto og fordele til arvinger uten at det utløser skatt.  

Aksjesparekonto

Hvordan fungerer en aksjesparekonto?

Aksjesparekonto er en gunstig kontotype for deg som sparer i aksjefond, uansett om du sparer mye ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Aksjesparekonto

Større fleksibilitet med aksjesparekonto

Fra 2019 er aksjesparekonto blitt enda mer fleksibelt. Du kan gi bort en aksjesparekonto som gave, ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up