Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Se oversikt over totalkostnaden på alle eksterne aksjefond her

Løpende kostnader

Som andelseier i et verdipapirfond må du betale et årlig forvaltningshonorar. Forvaltningshonoraret går til forvaltningsselskapet, og er selskapets godtgjørelse for å forvalte og administrere midlene i fondet. Forvaltningshonoraret oppgis i en årlig prosentsats, men belastes fondet daglig (Kilde: VFF). Noen verdipapirfond har et variabelt kostnadselement (variabelt forvaltningshonorar) i tillegg til de løpende kostnadene.

Returprovisjon

Vi har over 650 verdipapirfond på plattformen vår – et av markedets beste fondstilbud. Er du en av de mange som har investert i ett eller flere eksterne fond kan du vente deg penger tilbake (forutsatt at det ikke er såkalt nettoklasse).

Vi betaler nemlig tilbake returprovisjon vi mottar fra eksterne fondsleverandører for å formidle eksterne fond til kundene. Eksterne fond betyr verdipapirfond som ikke Storebrand Asset Management AS (Storebrand Asset Management) er forvaltningsselskap for. Du mottar derfor ikke returprovisjon på SKAGEN fondene,  Storebrand fondene eller og Delphi fondene.

Tilbakebetalingen skjer automatisk og du behøver ikke foreta deg noe.

Har du fond flere steder? Da kan det være smart å samle dem på fondsplattformen til SKAGEN Fondene, så samkjører vi tilbakebetalingen: Flytt aksjesparekonto til SKAGEN Fondene 

Utbetaling av returprovisjon

Gjennom våre avtaler med eksterne fondsleverandører som har fond på vår plattform, mottar Storebrand Asset Management  distribusjonsgodtgjørelse i form av returprovisjon. Denne distribusjonsgodtgjørelsen videreføres i sin helhet til våre kunder. Utbetalingen vil bli foretatt kvartalsvis. Det vil være ulike nivåer på returprovisjonen avhengig av hvilke fond du har investert i gjennom året.

For kunder som har eksterne fond på en aksjesparekonto, vil returprovisjonen bli utbetalt til kontoens kontantbeholdning. Inngangsverdien/kostprisen på kontoen økes tilsvarende utbetalt returprovisjon.

Skattebehandling av returprovisjon

For kunder som mottar returprovisjon til aksjesparekonto, vil beløpet bli innrapportert til skattemyndighetene og bli beskattet som kapitalinntekt.

Plattformhonorar

Plattformhonorar er en årlig kostnad som du betaler til Storebrand Asset Management der du har ditt kundeforhold. SKAGEN Fondene er en del av Storebrand Asset Management.

Honoraret dekker tjenestene vi leverer i forbindelse med distribusjon av eksterne fond, slik som handelsplattform (kjøp, salg og administrasjon), videreutvikling av eksisterende tjenester, kundeservice, skatterapportering, informasjonsdeling, m.m.

Vi legger stor vekt på å skape gode løsninger og videreutvikle funksjonalitet som kommer kundene våre til gode. Plattformhonorar bidrar derfor til å kunne skape merverdi for deg som kunde.

På SKAGEN Fondene sin handelsportal er det kun fond fra eksterne produsenter som er gjenstand for plattformhonorar. Du vil ikke betale plattformhonorar for SKAGEN fondene, Delphi fondene og Storebrand fondene.

Slik fungerer honorarmodellen

Størrelsen på plattformhonoraret bestemmes av hvor mye midler du har til forvaltning på vår plattform. I beregningen inngår også beholdningen du har i SKAGEN fondene selv om du ikke betaler plattformhonorar for investering i våre fond. Avgiften vil bli lavere jo større beholdning du har på plattformen. Prisen er uavhengig av om du sparer i et indeks- eller aktivt forvaltet fond.

tabell_plattformhonorar.jpg

Det er din samlede beholdning som danner grunnlaget for beregning av plattformhonoraret. 

Slik belastes plattformhonoraret

Plattformhonoraret er oppgitt i prosent per år, men beregnes månedlig og belastes kvartalsvis.  Oversikt over alle dine transaksjoner kan du finne i vår handelsportal.

Det belastes plattformhonorar separat for beholdningen på aksjesparekonto:

Honoraret belastes ved trekk fra din kontantbeholdning på aksjesparekontoen. Dersom du ikke har dekning for beløpet, vil du kunne innbetale ved bruk av en engangsfullmakt. Denne muligheten vil du finne i handelsportalen. Betaling kan blant annet gjennomføres ved belastning av kontantbeholdning på aksjesparekonto, overføring av midler som står på en konto, belastning av bankkonto, bruk av tilbakeholdsrett, bruk av motregning eller i form av dekningssalg av andeler.

Fra november 2023 er SKAGEN Fondene en del av Storebrand Asset Management, men forvaltes av det samme porteføljeteamet, og kundene følges opp av erfarne SKAGEN-rådgivere. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up