Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt oss chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

SKAGEN Pensjon 60

SKAGEN Pensjon 60 har lavest forventet avkastning og svingninger av våre tre pensjonsprofiler. 

Kapitalen plasseres i en kombinasjon av SKAGENs velkjente fond og enkelte nøye utvalgte eksterne fond.

SKAGEN Pensjon 60 består av 60 prosent aksjefond og 40 prosent rentefond. Vi anbefaler denne pensjonsprofilen dersom du ønsker lavere svingninger i pensjonskapitalen enn SKAGEN Pensjon 100 og SKAGEN Pensjon 80.


Kapitalen plasseres med 60 prosent aksjefond og 40 prosent i rentefond frem til 10 år før planlagt pensjonsutbetaling.

Svingningene vil være lavere, men avkastningsmulighetene vil også være lavere enn i pensjonsprofilene SKAGEN Pensjon 100 og SKAGEN Pensjon 80.

Når det gjenstår 10 år til pensjonsutbetaling starter vi automatisk nedtrapping fra aksjefond til rentefond. Les mer om nedtrapping.


  • Forventes å gi lavere avkastning og lavere svingninger enn SKAGEN Pensjon 100 og SKAGEN Pensjon 80.
  • Basert på SKAGENs anerkjente forvaltning og investeringsfilosofi
  • Rebalansering mellom aksjer og renter slik at fordelingen mellom dem holdes noenlunde konstant over tid.
  • Automatisk nedtrapping sørger for at du sikrer gevinsten og trapper jevnt ned fra aksje- til rentefond 10 år før pensjonsalder.
Diagram SKAGEN Pensjon 60

Det er ingen gebyrer ved kjøp og salg av fondsandeler i SKAGENs fond. Du betaler kun for forvaltningen av pengene.


Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å registrere samtykker du til at SKAGEN registrerer e-postadressen din for dette formålet. Du kan når som helst avslutte abonnementet ved å bruke lenken i e-postene du mottar. Se mer info rundt SKAGENs personvernregler.

keyboard_arrow_up