Hopp til hovedinnholdet

Velger du en av våre standardprofiler, SKAGEN Pensjon 100, SKAGEN Pensjon 80 eller SKAGEN Pensjon 60 sørger vi for at du automatisk sikrer gevinsten du har oppnådd gjennom en gradvis nedtrapping fra aksjefond til rentefond. Husk at har du en egendefinert pensjonsprofil vil vi ikke foreta en slik automatisk nedtrapping.

Dette er automatisk nedtrapping

Vi kaller det automatisk nedtrapping når vi litt etter litt vrir pensjonssparingen din fra aksjefond til rentefond. Den siste 10-årsperioden før du skal gå av med pensjon justerer vi automatisk sparingen slik at stadig mer havner i rentefond. Dette gjør vi ved å redusere aksjeandelen din og øke andelen i fondet SKAGEN Select 30. På den måten reduserer vi aksjefondsandelen og øker andelen rentefond. Kunder i én av våre tre pensjonsprofiler har 30 prosent av kapitalen plassert i aksjefond og 70 prosent i rentefond.

Den automatiske nedtrappingen starter 10 år før du skal gå av med pensjon (typisk fra 57 års alder dersom du går av som 67-åring).

Årsaken til dette er enkel: vi ønsker at du skal ha så mange år med aksjefondssparing som mulig for å gi den fremtidige pensjonen din så gode vekstvilkår som mulig. Jo lenger du sparer i aksjefond, desto mer øker mulighetene for at du får en god avkastning.

Slik foregår nedtrappingen

SKAGEN Pensjon 100

SKAGEN Pensjon 80

SKAGEN Pensjon 60

Les også:

Dette er våre pensjonsprofiler
Les mer om pensjon i SKAGEN
Individuell pensjonssparing (IPS)
Flytt pensjonen fra gamlejobben - pensjonskapitalbevis 

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.