Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt oss chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

SKAGEN Pensjon 80

SKAGEN Pensjon 80 passer for deg som ønsker litt lavere aksjeandel, men fortsatt ha gode avkastningsmuligheter.

Kapitalen plasseres i en kombinasjon av SKAGENs velkjente fond og enkelte nøye utvalgte eksterne fond.

SKAGEN Pensjon 80 består av 80 prosent aksjefond og 20 prosent rentefond. SKAGEN Pensjon 80 passer for deg som vil ha noe lavere svingninger enn SKAGEN Pensjon 100. SKAGEN Pensjon 80 forventes å gi noe lavere pensjonsutbetaling sammenlignet med SKAGEN Pensjon 100.


Kapitalen plasseres med 80 prosent i aksjefond og 20 prosent i rentefond frem til 10 år før planlagt pensjonsutbetaling.

Når det gjenstår 10 år til pensjonsutbetaling starter vi automatisk nedtrapping fra aksjefond til rentefond. Les mer om nedtrapping.

Med SKAGEN Pensjon 80 sørger vi for at du holder den rette balansen, og sikrer gevinsten din før du skal begynne utbetalingen som pensjonist.


  • Forventes å gi noe lavere avkastning og svingninger enn SKAGEN Pensjon 100, men mer enn SKAGEN Pensjon 60.
  • Basert på SKAGENs anerkjente forvaltning og investeringsfilosofi
  • Rebalansering mellom aksjer og renter slik at fordelingen mellom dem holdes noenlunde konstant over tid.
  • Automatisk nedtrapping sørger for at du sikrer gevinsten og trapper jevnt ned fra aksje- til rentefond 10 år før pensjonsalder.
Diagram SKAGEN Pensjon 80

Det er ingen gebyrer ved kjøp og salg av fondsandeler i SKAGENs fond. Du betaler kun for forvaltningen av pengene.


Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å registrere samtykker du til at SKAGEN registrerer e-postadressen din for dette formålet. Du kan når som helst avslutte abonnementet ved å bruke lenken i e-postene du mottar. Se mer info rundt SKAGENs personvernregler.

keyboard_arrow_up