Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

SKAGENs pensjonsprofiler

Kostnadene i SKAGENs pensjonsprofiler består av et fast løpende forvaltningshonorar i tillegg til faste og variable kostnader i de underliggende fondene. Som følge av variabelt honorar i noen av de underliggende fondene, vil kostnadene i pensjonsprofilene kunne variere fra år til år.

De oppgitte kostnadene er annualisert for å gi et mest mulig korrekt og sammenlignbart bilde av totalkostnaden

SKAGEN Pensjon 100

Flere av de underliggende fondene i SKAGEN Pensjon 100 leverte høyere avkastning enn de respektive referanseindeksene i 2023. Den annualiserte totalkostnaden i fondet var på 1,67 prosent.

SKAGEN Pensjon 80

Flere av de underliggende fondene i SKAGEN Pensjon 80 leverte høyere avkastning enn de respektive referanseindeksenei 2023. Den annualiserte totalkostnaden i fondet var på 1,39 prosent.

SKAGEN Select 60

Noen av de underliggende fondene i SKAGEN Pensjon 60 leverte høyere avkastning enn de respektive referanseindeksene i 2023. Den annualiserte totalkostnaden i fondet var på 1,09 prosent.

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up