Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Maleri av kvinner rundt et festbord i hagen
Michael Ancher, Et hageselskap, 1904. Bildet er manipulert og tilhører Skagens Kunstmuseer.

Da grunnleggerne av SKAGEN Fondene bestemte seg for å starte et globalt aksjefond med tilhold i Stavanger i 1997, var det de færreste som kunne forestille seg at fondet ville bli et av de mest fremgangsrike aksjefondene i Europa. Historien om SKAGEN Global har flere likhetstrekk med eventyret om «Den stygge andungen» av H.C. Andersen.

Langt fra London og New York

Da de tre vennene Kristoffer Stensrud, Åge Westbø og Tor Dagfinn Veen lanserte SKAGEN Global 7. august 1997, var det lite som tydet på at andelseierne i fondet kunne se tilbake på en unik suksesshistorie to tiår etterpå. På 90-tallet var Stavanger først og fremst assosiert med en oljebransje i vekst.

Det virket nærmest utopisk å starte et globalt aksjefond, langt fra verdens finansielle sentra. Internett var i sin spede barndom og tilgangen til den informasjonen vi tar for gitt i dag, fantes ikke. Til gjengjeld bød den utradisjonelle plasseringen på ro og mulighet til å betrakte finanssektoren fra utsiden. Dermed unngikk man hysteriet som ofte preger finanssentra som New York og London.

Fra norsk til globalt perspektiv

SKAGEN Globals første forvalter, Kristoffer Stensrud, hadde allerede bevist sine unike evner til å velge de gode aksjene. Det norsk/globale aksjefondet SKAGEN Vekst fra 1993 var allerede en stor suksess, med solid absolutt- og relativ avkastning. Filosofien med å finne undervurderte aksjer med stort avkastningspotensial var på plass, men Stensrud hadde ennå til gode å bevise at han kunne forvalte en ren global aksjefondsportefølje.

Suksessen kom med det samme og skeptikerne forsvant fort. Det første året leverte fondet en avkastning på over 23 prosent, knappe 18 prosentpoeng bedre enn markedet. Porteføljeteamet hadde et bredt mandat til å finne de beste selskapene over hele verden. De var ikke redde for å lete på steder hvor andre ikke lette.

Samsung Electronics med fra start

Et av de første selskapene som kom inn i porteføljen var en ren SKAGEN-klassiker. Sørkoreanske Samsung Electronics var med fra start, og har bidratt med over tusen prosent avkastning til andelseierne. I dag er selskapet fortsatt attraktivt priset, med lyse fremtidsutsikter.

- Over lang tid har Samsung bygget opp en solid posisjon innen halvledere (semiconductor). Dette er et område som ser ut til å vokse kraftig de kommende tiårene, i takt med at maskinlæring og kunstig intelligens blir stadig tettere integrert i menneskers hverdag, sier hovedforvalter i SKAGEN Global Knut Gezelius.

Samsung Electronics er et godt eksempel på en klassisk SKAGEN-investering.

- Det er nok ikke tilfeldig at Samsung som familieeid selskap, investerer og tenker langsiktig. Dette prinsippet gjenspeiler SKAGENs investeringsfilosofi, og vi har stor tro på aksjen som en topp 10-posisjon i fondet, sier Gezelius.

46 milliarder kroner til andelseierne

Kristoffer Stensrud var hovedforvalter i SKAGEN Global i fire år, helt til han grunnla SKAGEN Kon-Tiki i 2002. De gode resultatene fortsatte da en ung Filip Weintraub tok over som hovedforvalter. Fondet vant atskillige internasjonale priser i starten av 2000-tallet. I 2010 kom Kristian Falnes inn som hovedforvalter og de senere årene har Knut Gezelius stått i spissen for fondet.

Portrettbilde av Kristoffer Stensrud, Filip Weintraub, Kristian Falnes og Knut Gezelius.

Kristoffer Stensrud, Filip Weintraub og Kristian Falnes har alle forvaltet aksjefondet SKAGEN Global. Knut Gezelius forvalter fondet i dag (fra venstre mot høyre).

I de 20 årene som SKAGEN Global har eksistert har fondet gitt en samlet avkastning på over 46 milliarder kroner. Det tilsvarer en gjennomsnittlig årlig avkastning på 14,6 prosent, i en periode hvor markedet har gitt 5,1 prosent årlig avkastning.

SKAGEN Global er klar for fremtiden

I dag, 20 år etter lanseringen, er SKAGEN Global fortsatt dypt forankret i den samme investeringsfilosofien som i august 1997. Men fondsindustrien er en helt annen enn den var da fondet startet.

- Det er vanskelig å sammenligne SKAGEN Global for 20 år siden med i dag. I 1997 hadde man ikke like mye informasjon til rådighet. Det skyldtes blant annet at selskapene var mye mer lukket enn de er i dag, og at konkurransen var på et annet nivå. Samtidig er tempoet økt utrolig. Det kan vi se på investorenes tålmodighet. Vi lever i en svært kortsiktig verden styrt av følelser. Det kan vi utnytte, sier Knut Gezelius.

Han lover å fortsatt ha de langsiktige brillene på.

- En av SKAGEN Globals viktigste egenskaper er fortsatt tålmodighet. Risikostyringen vår bygger på det langsiktige perspektivet. Vi fokuserer på de grunnleggende verdiene i selskapene. Det er et kjennetegn ved SKAGEN Global som alltid har vært der og som vi fortsetter med, sier Gezelius.

Les også:

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up