Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Portrett av SKAGEN Fondenes nye investeringsdirektør Alexandra Morris
Noen må stå foran mål og tørre å angripe, samtidig må forsvaret holde tett, sier SKAGENs nye investeringsdirektør Alexandra Morris.

Når jeg møter Alexandra Morris har hun akkurat hatt sitt første kvartalsvise analysemøte med de 24 porteføljeforvalterne hun har hatt ansvaret for siden 1. september. Totalt har hun ansvar for investeringsbeslutningene og -resultatene til alle de 12 fondsteamene. For første gang har SKAGENs porteføljeforvaltere nå en heltids avdelingssjef. Tidligere har investeringsdirektøren kombinert rollen med enten porteføljeforvalter eller administrerende direktør.

Nær kundene

Å være investeringsdirektør handler om å skape gode forutsetninger for lagfølelse og kryssbefruktning mellom de ulike teamene. Det er både en operativ og strategisk jobb.

- Ideelt kommer jeg så mye som mulig å skjerme forvalterne fra administrativt arbeide, slik at de får tid til å egne seg til kjernevirksomheten. Akkurat nå lærer jeg, men når jeg blir varm i trøya kommer jeg også til å være ute på veien og treffe SKAGENs kunder, sier Alexandra Morris.

Porteføljeavdelingen har vokst de siste årene, fra å ha vært en liten kjerne forvaltere og gründere som hadde investeringsfilosofien i blodet og alle detaljer i hodet. Da var det mindre behov for prosessbeskrivelser og tydelige strukturer.

- Alle kan ikke være en Kristoffer Stensrud i starten. For de som er nye kan det trenges rammer, fingerspissfølelsen kommer med årene og erfaring, sier hun.

Tydeligere bilde av investeringsfilosofien

Alexandra Morris er nøye med å ikke foregripe begivenhetene, men hun forteller at hun vil at SKAGEN skal bli enda tydeligere med hva selskapet mener med investeringsfilosofien. I dag forklares den forenklet med at SKAGEN investerer i undervurderte, underanalyserte og upopulære selskaper. Men hvordan skjer selve investeringsprosessen, hvor porteføljeforvalterne skiller et dårlig, upopulært selskap fra et godt upopulært selskap som har potensial til å skape verdi? Hva leter de etter mer spesifikt når de analyserer selskaper?

- Noen ganger kjøper vi jo også populære selskaper, men da har vi en klar oppfatning om at markedet har feilvurdert dem. Det er også å være kontrær og gå mot strømmen. Alt dette vil jeg lære mer om sier hun.

Hvorfor tror du på bottom-up og verdiinvesteringer?

– Bottom-up genererer avkastning over tid. Det er ikke den eneste måten å oppnå god avkastning, men det er en trygg måte. Verdiinvestorer kjenner ofte selskapene sine bedre enn andre investorer, de tenker langsiktig og spekulerer ikke med kundenes penger. Det handler om å se de grunnleggende faktorene ved et selskap ti år bakover i tid, snarere enn luftslottene markedet bygger.

Ansvarlige investeringer

Ansvarlige investeringer, ESG (hensynet til miljø-, samfunns- og selskapsstyringsspørsmål i investeringene) ser hun som verdiøkende. Selskaper som er fremgangsrike innen ESG tenker på aksjonærenes interesser og behandler de ansatte bra, og tiltrekker seg på den måten de beste talentene.

- Disse selskapene springer fra konkurrentene og skaper verdi. Mange tenker kanskje at det er en byrde, men slik jeg ser det er ESG sentralt for å skape avkastning på sikt. Det er gledelig at SKAGEN har så bra ESG-score .

Uavhengig til kundens beste

SKAGEN var ikke et ukjent navn for Alexandra Morris da hun fikk tilbud om bli investeringsdirektør, hun sier hun «beundret selskapet fra utsiden». I løpet av karrieren har hun sittet på alle sidene av investeringsbordet: som forvalter, megler, ansvarlig for investor relations og som investeringsdirektør. Hun har fulgt SKAGEN siden 90-tallet, og beskriver det som en stor frihet å jobbe for et uavhengig selskap som både vil og har mandat til å gjøre det man tror på.

Som fondsforvalter sitter banker ofte på flere stoler; de er ofte både investorer i et selskap gjennom fondsporteføljene, og selskapets långiver. Samme hvor store «chinese walls» som måtte finnes, kan det være vanskelig å for eksempel stemme mot en selskapsledelse, selv om det er i andelseiernes interesse.

Tør å ta sjanser

Alexandra Morris legger vekt på betydningen av å ha et porteføljeteam med selvtillit og en atmosfære preget av tillit, slik at forvalterne tør å ta sjanser – men også viktigheten av å ha en sterk risikobevissthet. Morris drar gjerne paralleller med de norske håndballdamene, som hun fulgte under OL i Rio. Noen må stå frem og tørre å angripe, selv om det ikke blir mål hver gang. Samtidig må forsvaret stenge målet.

Selv hater hun å gjøre feil og er et ekte konkurransemenneske, som ikke liker å la andre vinne i selskapsleker.

- Jeg har selv tatt feil som investor, og de gangene det har rammet kundene har jeg vært genuint lei meg. Det fins alltid varselssignaler, men det er lett å forelske seg i aksjene sine. Man må ha en sterk overbevisning om det man har i porteføljen og virkelig vite hva slags selskaper man eier, sier hun.

Samme Hvor nøye man enn er kan det likevel kommer overraskelser i form av terror, Brexit eller geopolitisk uro. Men disse risikoene har alltid vært der, usikkerhet er noe vi lever med, og det var ikke bedre før, ifølge Alexandra Morris.

Hardt arbeid

En lærdom hun har dratt fra yrkeslivet er at fremgang til syvende og sist handler om å jobbe hardt, tenke helhet og være en lagspiller.

- Akkurat som håndballdamene må vi være stolte av hverandre og sørge for å utnytte hverandres styrker.

Om Alexandra Morris

  • Utdannet siviløkonom ved St Gallens universitet i Sveits. Har blant annet jobbet for Nycomed Amersham i London 2000-2004 og startet Odins Europafond 2004. Kom til DNB Asset management 2015.
  • Har akkurat kjøpt leilighet i Stavanger hvor hun ukependler. Bor i Oslo med mann og to hunder i helgene. Tre voksne barn.
  • Født i Birmingham, Alabama sør i USA, av amerikansk-norske foreldre.
  • Aktiv innen veterantennis

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up