Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Om oss chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Nyheter chevron_right
SKAGEN Vekst A pr. 31.12.2020

Bank og finans

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Citigroup 540 500 219 118 083 285 346 077 3,86 %
Investment AB Kinnevik (B) 550 000 107 541 786 238 247 291 3,22 %
Sberbank of Russia PJSC (pref) 6 236 000 106 408 351 173 767 371 2,35 %
Nordea Bank Abp 2 471 000 180 039 785 173 167 149 2,34 %
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 1 487 000 148 477 417 155 987 472 2,11 %
Korean Reinsurance Co 2 255 000 168 912 344 140 232 129 1,90 %
American International Group 293 824 100 151 102 95 244 644 1,29 %
Chubb Ltd 69 850 75 329 565 92 052 196 1,25 %
HitecVision AS 741 900 6 730 226 59 352 000 0,80 %
Sum Bank og finans 1 112 708 659 1 413 396 329 19,12 %

Communication Services

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Telenor 1 467 000 238 712 753 214 035 300 2,90 %
China Mobile Ltd 2 840 000 178 315 176 138 610 380 1,87 %
Millicom International Cellular SA (SDR) 300 000 63 153 980 101 272 691 1,37 %
SK Telecom Co Ltd 43 856 77 032 529 82 267 813 1,11 %
Sum Communication Services 557 214 438 536 186 184 7,25 %

Kapitalvarer, service og transport

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Bonheur 1 300 000 119 003 595 314 600 000 4,26 %
Vestas Wind System 133 600 91 813 576 270 669 514 3,66 %
Volvo B 960 000 114 314 586 193 963 163 2,62 %
CK Hutchison Holdings Ltd 3 034 000 278 523 670 181 245 815 2,45 %
DSV PANALPINA A/S 124 700 77 289 635 179 014 348 2,42 %
ABB (SEK) 550 000 80 653 002 131 308 374 1,78 %
Golden Ocean Group Ltd 2 950 000 107 731 362 118 000 000 1,60 %
Wilh. Wilhelmsen Holding A 560 000 44 956 591 94 640 000 1,28 %
Oht ASA 3 500 000 69 776 971 65 450 000 0,89 %
Sum Kapitalvarer, service og transport 984 062 988 1 548 891 214 20,95 %

Defensive konsumvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Carlsberg AS 134 900 109 140 286 185 151 339 2,50 %
Essity AB 543 300 153 435 202 149 816 496 2,03 %
Tyson Foods A 210 300 116 089 870 116 029 252 1,57 %
Sum Defensive konsumvarer 378 665 358 450 997 087 6,10 %

Informasjonsteknologi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Samsung Electronics Co Ltd 643 500 76 898 759 373 293 427 5,05 %
Broadcom Inc 60 870 125 994 306 228 192 488 3,09 %
Applied Materials 204 200 81 760 599 150 882 621 2,04 %
Hitachi 213 000 65 012 283 71 803 364 0,97 %
Sum Informasjonsteknologi 349 665 947 824 171 900 11,15 %

Råvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Yara International 950 000 326 847 730 338 200 000 4,57 %
Boliden Limited B 597 400 138 505 931 181 488 461 2,45 %
Norsk Hydro ASA 4 500 000 139 508 888 179 370 000 2,43 %
Upm-Kymmene 450 000 124 953 708 143 641 674 1,94 %
Ivanhoe Mines Ltd 2 508 000 50 311 319 115 626 330 1,56 %
Holmen B 150 000 31 872 865 61 551 778 0,83 %
SSAB B 1 420 000 39 037 767 38 757 186 0,52 %
Sum Råvarer 851 038 208 1 058 635 429 14,32 %

Inntektsavhengige forbruksvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Hyundai Motor Co 207 850 144 256 969 144 983 065 1,96 %
Sum Inntektsavhengige forbruksvarer 144 256 969 144 983 065 1,96 %

Energi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Royal Dutch Shell A (EUR) 1 180 000 313 706 926 180 653 592 2,44 %
Gazprom PJSC 2 940 000 123 990 014 140 812 912 1,90 %
Aker BP ASA 638 000 106 818 295 137 935 600 1,87 %
Flex Lng Ltd 1 750 000 205 330 063 131 425 000 1,78 %
Northern Ocean Ltd 1 800 000 154 797 130 23 940 000 0,32 %
Avenir LNG Ltd 499 000 4 200 333 2 744 500 0,04 %
Sum Energi 908 842 761 617 511 604 8,35 %

Medisin

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Novo Nordisk A/S 860 271 294 858 244 516 568 891 6,99 %
Thermo Fisher Scientific Inc 20 000 31 661 400 79 759 701 1,08 %
Sum Medisin 326 519 644 596 328 592 8,07 %

Aksjefond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Scandinavian Biogas Fuels International AB 575 000 22 399 503 26 016 677 0,35 %
Sum Aksjefond 22 399 503 26 016 677 0,35 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 5 635 374 475 7 217 118 081 97,62 %
Disponibel likviditet 175 659 874 2,38 %
Sum andelskapital 7 392 777 955 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.