Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Vekst A pr. 31.01.2020

Energi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Royal Dutch Shell A (EUR) 1 090 000 295 397 767 265 838 269 3,54 %
PJSC Gazprom (ADR) 2 940 000 123 990 014 191 523 328 2,55 %
Flex Lng Ltd 1 800 000 213 787 804 135 540 000 1,80 %
Golar LNG Ltd (USD) 720 000 154 747 969 67 356 009 0,90 %
Lundin Petroleum 174 769 25 340 336 49 385 230 0,66 %
Northern Drilling Ltd 2 900 000 142 570 073 43 268 000 0,58 %
Drilling Co of 1972 A/S/The 75 000 49 711 520 38 617 698 0,51 %
Equinor ASA 205 000 35 676 307 34 481 000 0,46 %
Borr Drilling Ltd 680 000 94 689 087 33 473 000 0,45 %
Kværner 800 000 9 128 886 8 168 000 0,11 %
Sum Energi 1 145 039 763 867 650 534 11,55 %

Inntektsavhengige forbruksvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Hyundai Motor Co 229 000 158 935 992 129 628 798 1,73 %
Sum Inntektsavhengige forbruksvarer 158 935 992 129 628 798 1,73 %

Kapitalvarer, service og transport

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Bonheur 1 625 300 145 094 215 347 814 200 4,63 %
Vestas Wind System 263 395 181 012 253 241 993 590 3,22 %
CK Hutchison Holdings Ltd 2 800 000 259 294 536 230 312 663 3,07 %
Volvo B 1 000 000 119 464 748 159 115 338 2,12 %
DSV 134 637 77 032 931 135 527 148 1,80 %
ISS A/S 482 000 116 574 964 108 374 590 1,44 %
ABB Ltd 475 000 65 506 799 102 392 560 1,36 %
Golden Ocean Group Ltd 2 300 000 85 627 988 97 520 000 1,30 %
Wilh. Wilhelmsen Holding A 593 349 47 532 340 89 299 025 1,19 %
A.P Moeller - Maersk A/S 3 000 34 625 897 33 300 858 0,44 %
FLSmidth & Co A/S 85 000 29 487 362 27 043 986 0,36 %
Stolt Nielsen 118 237 13 528 004 14 046 556 0,19 %
Avenir LNG Ltd 500 000 4 208 750 6 500 000 0,09 %
Sum Kapitalvarer, service og transport 1 178 990 787 1 593 240 514 21,21 %

Defensive konsumvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Carlsberg A/S 109 057 79 693 968 147 273 368 1,96 %
Tyson Foods A 143 145 79 301 427 111 523 107 1,48 %
Orkla 1 050 000 73 419 156 93 492 000 1,24 %
Molson Coors Beverage Co 64 039 31 302 343 33 088 375 0,44 %
Sum Defensive konsumvarer 263 716 894 385 376 850 5,13 %

Bank og finans

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Citigroup 440 000 167 689 192 306 707 633 4,08 %
American International Group 430 851 177 836 417 201 927 687 2,69 %
SBERBANK RUSSIA PREF(RUB) 6 000 000 99 935 138 197 582 691 2,63 %
Kinnevik AB 875 000 174 950 672 195 643 995 2,61 %
Danske Bank A/S 883 000 170 725 028 137 036 208 1,82 %
Korean Reinsurance Co 2 030 000 156 201 882 135 475 812 1,80 %
Chubb Ltd 88 500 96 110 418 125 525 361 1,67 %
Nordea Bank Abp 842 885 53 954 382 61 244 530 0,82 %
HitecVision AS 742 668 6 737 193 59 413 440 0,79 %
Sparebanken Vest G 676 880 38 845 343 47 246 224 0,63 %
Bank of China 10 000 000 36 448 771 35 964 099 0,48 %
Sum Bank og finans 1 179 434 436 1 503 767 680 20,02 %

Communication Services

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Telia Co AB 5 000 000 224 911 775 197 639 508 2,63 %
China Mobile Ltd 2 356 000 173 847 840 179 529 932 2,39 %
Telenor 654 900 111 251 258 109 695 750 1,46 %
Millicom Intl. Cellular SDR 200 000 28 817 831 87 410 673 1,16 %
Baidu Inc 39 705 71 431 456 45 041 256 0,60 %
SK Telecom 21 000 37 614 115 37 269 787 0,50 %
Sum Communication Services 647 874 275 656 586 906 8,74 %

Aksjefond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Northern Rig Holding Ltd 504 900 24 694 709 21 205 800 0,28 %
Sum Aksjefond 24 694 709 21 205 800 0,28 %

Medisin

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Novo-Nordisk B 983 010 320 585 382 555 978 604 7,40 %
Lonza Group 25 000 45 856 956 94 152 141 1,25 %
Thermo Fisher Scientific Inc 25 000 39 576 750 73 367 634 0,98 %
Sum Medisin 406 019 088 723 498 379 9,63 %

Råvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Yara International 900 000 312 510 601 301 140 000 4,01 %
Norsk Hydro 4 750 000 147 259 382 138 415 000 1,84 %
Holmen AB 340 846 72 424 924 93 121 223 1,24 %
Boliden Limited B 135 000 34 813 744 29 694 679 0,40 %
Sum Råvarer 567 008 651 562 370 902 7,49 %

Informasjonsteknologi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Samsung Electronics PFD 883 000 105 519 199 324 346 520 4,32 %
Broadcom Inc 70 800 145 154 709 202 347 958 2,69 %
Applied Materials Inc 272 000 104 653 356 147 459 152 1,96 %
Sum Informasjonsteknologi 355 327 264 674 153 630 8,98 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 5 927 041 859 7 117 479 993 94,77 %
Disponibel likviditet 392 830 807 5,23 %
Sum andelskapital 7 510 310 800 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.