Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Vekst A pr. 28.02.2019

Energi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Royal Dutch Shell PLC 950 000 259 437 997 253 885 773 3,63 %
Bonheur ASA 1 903 798 166 135 664 225 409 683 3,22 %
Flex LNG Ltd 13 500 000 171 480 960 141 750 000 2,02 %
Northern Drilling Ltd 2 400 000 125 241 166 137 760 000 1,97 %
Gazprom Oao ADR 2 610 000 106 491 440 106 075 942 1,52 %
Borr Drilling Ltd 3 801 988 111 574 430 88 966 519 1,27 %
Lundin Petroleum 300 000 43 497 993 83 900 718 1,20 %
Avenir LNG 520 000 4 377 100 7 280 000 0,10 %
Sum Energi 988 236 750 1 045 028 635 14,93 %

Communication Services

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Telia 5 500 000 247 402 952 204 495 241 2,92 %
China Mobile Ltd 1 817 000 133 157 031 163 741 862 2,34 %
Sum Communication Services 380 559 983 368 237 103 5,26 %

Inntektsavhengige forbruksvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Volvo AB 1 526 994 182 421 953 192 202 177 2,75 %
Hyundai Motor 229 000 158 935 992 128 453 130 1,84 %
Shangri-La Asia Ltd 7 366 000 105 587 138 89 685 175 1,28 %
Sum Inntektsavhengige forbruksvarer 446 945 083 410 340 482 5,86 %

Defensive konsumvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Carlsberg 240 000 154 746 789 249 154 368 3,56 %
Tyson Foods Inc 222 000 122 986 599 116 397 945 1,66 %
Orkla ASA 1 705 000 119 218 725 114 951 100 1,64 %
AG Anadolu Grubu Holding AS 543 133 18 569 542 11 890 365 0,17 %
Sum Defensive konsumvarer 415 521 655 492 393 778 7,03 %

Råvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Yara International ASA 570 000 197 430 321 205 257 000 2,93 %
Norsk Hydro ASA 4 000 000 124 519 311 141 760 000 2,03 %
Holmen AB 630 000 133 866 033 113 443 013 1,62 %
Boliden AB 205 000 53 854 433 47 792 649 0,68 %
Outokumpu Oyj 1 200 000 93 978 864 40 938 160 0,58 %
Sum Råvarer 603 648 962 549 190 822 7,85 %

Kapitalvarer, service og transport

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
CK Hutchison Holdings 2 800 000 259 294 536 255 228 540 3,65 %
DSV AS 359 545 205 714 663 255 185 496 3,65 %
Vestas Wind Systems AS 312 895 215 030 007 222 973 633 3,19 %
AP Moeller - Maersk A/S 16 400 216 261 692 188 393 255 2,69 %
Golar LNG Ltd 550 000 123 905 001 99 263 699 1,42 %
Golden Ocean Group Ltd 2 300 000 82 644 653 98 992 000 1,41 %
ABB Ltd 475 000 65 506 799 80 283 068 1,15 %
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA 512 647 36 663 904 77 922 344 1,11 %
Enka Insaat Ve Sanayi AS 4 101 543 31 926 532 32 963 184 0,47 %
Sum Kapitalvarer, service og transport 1 236 947 787 1 311 205 219 18,73 %

Bank og finans

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Citigroup Inc 590 600 225 084 629 324 981 695 4,64 %
Kinnevik AB-B 965 000 192 945 599 208 006 879 2,97 %
Sberbank of Russia Pref 7 500 000 124 918 922 175 939 808 2,51 %
American International Group Inc 430 851 177 844 670 159 503 401 2,28 %
Chubb Ltd 116 000 125 975 237 132 446 575 1,89 %
Danske Bank A/S 490 000 115 045 549 83 556 834 1,19 %
Korean Reinsurance Co 1 150 000 98 980 141 79 299 009 1,13 %
HitecVision AS 742 668 6 737 193 44 560 080 0,64 %
Sum Bank og finans 1 067 531 940 1 208 294 281 17,26 %

Informasjonsteknologi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Samsung Electronics 1 039 466 124 217 010 284 809 526 4,07 %
Broadcom Inc 77 300 154 704 971 179 902 514 2,57 %
Applied Materials Inc 308 000 118 504 536 100 508 733 1,44 %
Baidu Inc ADR 52 700 94 810 168 73 114 933 1,04 %
Sum Informasjonsteknologi 492 236 685 638 335 706 9,12 %

Medisin

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Novo Nordisk A/S-B 1 150 000 375 045 207 482 195 345 6,89 %
Lonza Group AG 63 311 116 129 989 150 281 074 2,15 %
Thermo Fisher Scientific Inc 44 000 69 655 079 97 451 712 1,39 %
Sum Medisin 560 830 275 729 928 131 10,43 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 6 192 459 120 6 752 954 157 96,47 %
Disponibel likviditet 247 248 934 3,53 %
Sum andelskapital 7 000 203 091 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.