Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Vekst A pr. 30.04.2020

Råvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Yara International ASA 950 000 326 847 730 332 405 000 5,19 %
Norsk Hydro 4 500 000 139 508 888 118 125 000 1,84 %
Holmen B 340 846 72 424 924 102 044 221 1,59 %
Boliden Limited B 352 710 80 503 750 74 109 685 1,16 %
Ivanhoe Mines Ltd 301 100 4 908 745 6 548 168 0,10 %
Sum Råvarer 624 194 037 633 232 074 9,89 %

Energi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Royal Dutch Shell A (EUR) 1 173 000 312 800 460 202 788 261 3,17 %
PJSC Gazprom (ADR) 2 940 000 123 990 014 154 643 216 2,41 %
Flex Lng Ltd 1 762 500 209 333 892 93 941 250 1,47 %
Equinor ASA 478 400 73 756 475 68 411 200 1,07 %
Golar LNG Ltd (USD) 720 000 154 747 969 53 944 017 0,84 %
Northern Ocean Ltd 1 834 786 157 788 670 12 843 502 0,20 %
Kværner 848 799 9 542 362 5 406 850 0,08 %
Sum Energi 1 041 959 842 591 978 296 9,24 %

Bank og finans

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Citigroup 457 800 184 247 129 231 862 091 3,62 %
Investment AB Kinnevik (B) 882 484 176 185 242 186 996 920 2,92 %
SBERBANK RUSSIA PREF(RUB) 6 000 000 99 935 138 148 088 709 2,31 %
Korean Reinsurance Co 2 057 682 156 769 288 145 791 893 2,28 %
Chubb Ltd 112 600 121 433 199 127 990 218 2,00 %
Danske Bank A/S 883 000 170 725 028 107 369 124 1,68 %
Nordea Bank Abp 987 900 65 111 965 65 536 175 1,02 %
Sparebanken Vest G 676 880 38 845 343 40 748 176 0,64 %
Bank Of China Ltd 10 000 000 36 448 771 39 379 183 0,61 %
HitecVision AS 742 000 6 731 133 37 100 000 0,58 %
American International Group 122 100 50 397 531 33 216 423 0,52 %
Beazley PLC 477 000 22 001 845 24 502 899 0,38 %
Sum Bank og finans 1 128 831 612 1 188 581 811 18,56 %

Defensive konsumvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Carlsberg B 134 900 109 140 286 172 632 090 2,70 %
Tyson Foods A 170 000 94 549 690 108 166 552 1,69 %
Molson Coors Beverage Co 64 039 31 302 343 27 484 529 0,43 %
Sum Defensive konsumvarer 234 992 319 308 283 171 4,81 %

Communication Services

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
China Mobile Ltd 2 610 000 191 620 240 216 114 151 3,37 %
Telenor 1 112 200 184 677 062 172 780 270 2,70 %
Telia Co AB 3 150 000 141 694 418 111 522 006 1,74 %
SK Telecom 43 856 77 032 529 78 237 546 1,22 %
Millicom International Cellular SA (SDR) 250 000 50 459 919 67 398 367 1,05 %
Baidu Inc 39 705 71 431 456 41 002 288 0,64 %
Sum Communication Services 716 915 624 687 054 628 10,73 %

Inntektsavhengige forbruksvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Hyundai Motor Co 229 000 158 935 992 109 906 551 1,72 %
Sum Inntektsavhengige forbruksvarer 158 935 992 109 906 551 1,72 %

Kapitalvarer, service og transport

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Bonheur 1 677 427 153 553 726 305 291 714 4,77 %
Vestas Wind System 263 395 181 012 253 233 251 462 3,64 %
CK Hutchison Holdings Ltd 3 034 000 278 523 670 230 907 332 3,61 %
DSV 158 670 98 344 398 167 198 635 2,61 %
Volvo B 1 100 000 130 985 463 145 564 738 2,27 %
Golden Ocean Group Ltd 3 000 000 109 557 318 111 180 000 1,74 %
ABB Ltd 500 000 70 471 842 98 343 921 1,54 %
Wilh. Wilhelmsen Holding A 584 349 46 911 320 59 895 773 0,94 %
Stolt Nielsen 118 237 13 528 004 10 227 501 0,16 %
Avenir LNG Ltd 500 000 4 208 750 4 250 000 0,07 %
Sum Kapitalvarer, service og transport 1 087 096 744 1 366 111 076 21,33 %

Medisin

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Novo Nordisk A/S 817 000 266 445 160 531 561 451 8,30 %
Thermo Fisher Scientific Inc 25 000 39 576 750 86 093 780 1,34 %
Lonza Group 17 211 30 804 788 77 348 537 1,21 %
Sum Medisin 336 826 698 695 003 768 10,85 %

Informasjonsteknologi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Samsung Electronics Co Ltd 723 950 86 512 598 257 994 897 4,03 %
Broadcom Inc 60 870 125 994 306 170 196 747 2,66 %
Applied Materials 263 950 104 537 365 142 526 295 2,23 %
Sum Informasjonsteknologi 317 044 269 570 717 939 8,91 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 5 646 797 137 6 150 869 314 96,04 %
Disponibel likviditet 253 485 516 3,96 %
Sum andelskapital 6 404 354 830 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.