Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Vekst A pr. 30.04.2019

Kapitalvarer, service og transport

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
DSV AS 334 545 191 410 844 267 880 138 3,65 %
CK Hutchison Holdings 2 800 000 259 294 536 254 091 936 3,46 %
Vestas Wind Systems AS 312 895 215 030 007 244 857 534 3,33 %
Golar LNG Ltd 720 000 154 505 449 121 037 165 1,65 %
AP Moeller - Maersk A/S 10 000 115 419 656 112 450 084 1,53 %
Golden Ocean Group Ltd 2 100 000 75 458 162 111 930 000 1,52 %
ABB Ltd 475 000 65 506 799 84 835 409 1,15 %
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA 512 647 36 663 904 79 716 609 1,08 %
Enka Insaat Ve Sanayi AS 4 101 543 31 926 532 32 015 462 0,44 %
FLSmidth & Co A/S 20 783 8 531 826 8 954 825 0,12 %
Sum Kapitalvarer, service og transport 1 153 747 715 1 317 769 162 17,93 %

Råvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Yara International ASA 700 000 244 016 558 272 370 000 3,71 %
Norsk Hydro ASA 3 800 000 118 293 346 140 448 000 1,91 %
Holmen AB 630 000 133 866 033 114 525 753 1,56 %
Outokumpo Oyj 1 200 000 93 978 864 39 502 762 0,54 %
Boliden 135 000 35 465 114 34 655 121 0,47 %
Sum Råvarer 625 619 915 601 501 636 8,19 %

Communication Services

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Telia Co AB 5 500 000 247 402 952 202 468 926 2,76 %
China Mobile 1 632 000 119 599 491 134 349 790 1,83 %
Sum Communication Services 367 002 443 336 818 716 4,58 %

Energi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Royal Dutch Shell PLC 950 000 259 437 997 260 900 024 3,55 %
Bonheur ASA 1 803 798 157 409 125 249 826 023 3,40 %
Flex LNG Ltd 1 358 274 172 345 843 160 819 642 2,19 %
Northern Drilling Ltd 2 400 000 125 237 162 127 440 000 1,73 %
Gazprom Oao ADR 2 610 000 106 491 440 113 829 386 1,55 %
Borr Drilling Ltd 4 000 000 116 119 610 98 400 000 1,34 %
Lundin Petroleum AB 300 000 43 497 993 84 876 372 1,16 %
Drilling Co of 1972 AS 32 800 26 973 456 21 758 871 0,30 %
Avenir LNG 508 200 4 277 774 6 606 600 0,09 %
Sum Energi 1 011 790 400 1 124 456 918 15,30 %

Bank og finans

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Citigroup Inc 590 600 225 084 629 361 276 707 4,92 %
Kinnevik 965 000 192 945 599 242 888 522 3,31 %
Sberbank of Russia Pref 7 500 000 124 918 922 200 629 065 2,73 %
American International Group Inc 430 851 177 844 670 174 872 627 2,38 %
Chubb Ltd 116 000 125 975 237 144 443 561 1,97 %
Korean Reinsurance Co 1 500 000 123 516 142 101 285 352 1,38 %
Danske Bank A/S 490 000 115 045 549 75 984 295 1,03 %
HitecVision AS 742 668 6 737 193 65 354 784 0,89 %
Sum Bank og finans 1 092 067 941 1 366 734 913 18,60 %

Inntektsavhengige forbruksvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Volvo AB 1 263 231 150 911 573 174 787 715 2,38 %
Hyundai Motor Co Pref (1p) 229 000 158 935 992 137 334 941 1,87 %
Shangri-La Asia 8 000 000 113 267 274 97 971 648 1,33 %
Sum Inntektsavhengige forbruksvarer 423 114 839 410 094 304 5,58 %

Defensive konsumvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Carlsberg AS-B 200 000 128 955 658 223 705 824 3,04 %
Tyson Foods Inc 222 000 122 986 599 142 582 714 1,94 %
Orkla ASA 1 705 000 119 218 725 115 326 200 1,57 %
Yazicilar Holding 443 133 15 150 574 8 137 239 0,11 %
Sum Defensive konsumvarer 386 311 556 489 751 977 6,67 %

Medisin

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Novo Nordisk A/S-B 1 090 000 355 477 631 461 939 155 6,29 %
Lonza Group AG 63 311 114 670 848 168 718 350 2,30 %
Thermo Fisher Scientific Inc 44 000 69 655 079 104 044 598 1,42 %
Sum Medisin 539 803 558 734 702 103 10,00 %

Informasjonsteknologi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Samsung Electronics Co Ltd Pref 1 039 466 124 217 010 286 295 006 3,90 %
Broadcom Inc 70 200 140 495 329 191 214 607 2,60 %
Applied Materials 308 000 118 504 536 118 008 989 1,61 %
Baidu Inc ADR 52 700 94 810 168 74 285 592 1,01 %
Sum Informasjonsteknologi 478 027 043 669 804 194 9,12 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 6 077 485 410 7 051 633 923 95,97 %
Disponibel likviditet 295 878 781 4,03 %
Sum andelskapital 7 347 512 704 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.