Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Vekst A pr. 30.09.2019

Kapitalvarer, service og transport

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Bonheur 1 624 085 141 726 401 326 441 085 4,52 %
CK Hutchison Holdings Ltd 2 800 000 259 294 536 224 291 103 3,11 %
DSV 227 959 130 427 370 196 408 659 2,72 %
Vestas Wind System 275 732 189 490 577 195 843 374 2,71 %
Volvo B 1 128 231 134 783 832 143 565 509 1,99 %
Golden Ocean Group Ltd 2 300 000 85 627 988 121 670 000 1,68 %
A.P Moeller - Maersk A/S 10 000 115 419 656 102 909 225 1,42 %
ISS A/S 399 445 99 069 425 89 930 559 1,25 %
ABB (SEK) 475 000 65 506 799 84 580 604 1,17 %
Wilh. Wilhelmsen Holding A 593 349 47 532 340 84 255 558 1,17 %
Enka Insaat ve Sanayi AS 3 792 230 29 518 830 34 417 729 0,48 %
FLSmidth & Co A/S 40 783 15 567 980 16 110 094 0,22 %
Avenir LNG Ltd 508 200 4 277 774 4 573 800 0,06 %
Sum Kapitalvarer, service og transport 1 318 243 508 1 624 997 299 22,50 %

Defensive konsumvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Tyson Foods Inc 172 000 95 286 915 132 936 726 1,84 %
Carlsberg B 94 257 60 774 867 126 713 413 1,75 %
Orkla 1 475 000 103 136 434 122 218 500 1,69 %
Molson Coors Brewing USA 30 200 14 196 965 15 818 422 0,22 %
Sum Defensive konsumvarer 273 395 181 397 687 061 5,51 %

Energi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Royal Dutch Shell A (EUR) 1 090 000 295 397 767 290 523 075 4,02 %
PJSC Gazprom (ADR) 2 940 000 123 990 014 185 689 118 2,57 %
Flex Lng Ltd 1 500 000 188 126 132 129 750 000 1,80 %
Golar LNG Ltd (USD) 720 000 154 747 969 86 101 731 1,19 %
Lundin Petroleum 250 000 36 248 328 68 363 609 0,95 %
Northern Drilling Ltd 2 800 000 140 561 217 67 760 000 0,94 %
Borr Drilling Ltd 880 000 122 538 819 41 756 000 0,58 %
Equinor ASA 205 000 35 676 307 35 618 750 0,49 %
Drilling Co of 1972 A/S/The 50 000 36 290 779 25 455 656 0,35 %
Sum Energi 1 133 577 332 931 017 939 12,89 %

Communication Services

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Telia Co AB 5 000 000 224 911 775 204 559 086 2,83 %
China Mobile Ltd 2 121 093 155 587 605 159 227 329 2,20 %
Baidu Inc 39 705 71 431 456 37 028 954 0,51 %
Sum Communication Services 451 930 836 400 815 369 5,55 %

Informasjonsteknologi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Samsung Electronics PFD 1 039 466 124 217 010 311 495 791 4,31 %
Broadcom Inc 70 200 140 495 329 174 071 297 2,41 %
Applied Materials Inc 308 000 118 504 536 138 687 513 1,92 %
Sum Informasjonsteknologi 383 216 875 624 254 601 8,64 %

Medisin

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Novo-Nordisk B 983 010 320 585 382 461 971 116 6,40 %
Lonza Group AG 60 000 110 056 694 185 097 890 2,56 %
Thermo Fisher Scientific Inc 40 000 63 322 799 105 614 407 1,46 %
Sum Medisin 493 964 875 752 683 413 10,42 %

Bank og finans

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Citigroup 521 791 198 860 707 327 240 736 4,53 %
Investment AB Kinnevik (B) 965 000 192 945 599 230 686 145 3,19 %
American International Group 430 851 177 836 417 217 972 578 3,02 %
SBERBANK RUSSIA PREF(RUB) 6 000 000 99 935 138 168 923 070 2,34 %
Chubb Ltd 88 500 96 110 418 129 123 467 1,79 %
Korean Reinsurance Co 1 750 000 137 967 544 106 344 581 1,47 %
Danske Bank A/S 615 000 133 038 180 77 681 226 1,08 %
HitecVision AS 742 668 6 737 193 59 413 440 0,82 %
Nordea Bank Abp 564 480 35 282 238 36 144 254 0,50 %
Bank of China 10 000 000 36 448 771 35 653 210 0,49 %
Sum Bank og finans 1 115 162 205 1 389 182 707 19,23 %

Råvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Yara International 700 000 244 016 558 274 540 000 3,80 %
Holmen AB 630 000 133 866 033 135 513 921 1,88 %
Norsk Hydro 4 000 000 123 553 555 128 640 000 1,78 %
Outokumpu 1 360 493 82 159 928 32 802 609 0,45 %
Boliden Limited B 135 000 34 813 744 28 308 360 0,39 %
Sum Råvarer 618 409 818 599 804 890 8,30 %

Inntektsavhengige forbruksvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Hyundai Motor Co 229 000 158 935 992 132 731 389 1,84 %
Sum Inntektsavhengige forbruksvarer 158 935 992 132 731 389 1,84 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 5 946 836 622 6 853 174 668 94,89 %
Disponibel likviditet 369 283 328 5,11 %
Sum andelskapital 7 222 457 996 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.