Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

SKAGEN Vekst A pr. 30.04.2024

Medisin

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Novo Nordisk A/S 726 800 200 820 228 1 041 484 852 8,77 %
H. Lundbeck A/S 4 447 800 234 546 660 240 368 477 2,02 %
Sum Medisin 435 366 887 1 281 853 328 10,79 %

Bank og finans

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
KB Financial Group Inc 749 613 299 215 013 454 076 027 3,82 %
Nordea Bank Abp 3 300 000 260 225 434 428 176 856 3,60 %
Citigroup 505 000 220 360 348 342 984 698 2,89 %
Ping An Insurance Group 5 557 000 375 346 239 282 862 882 2,38 %
American International Group 329 200 117 872 563 274 550 903 2,31 %
Korean Reinsurance Co 3 380 000 180 273 736 221 804 458 1,87 %
HitecVision AS 715 250 6 488 468 153 778 750 1,29 %
Chubb Ltd 42 850 48 543 503 117 986 475 0,99 %
Investment AB Kinnevik (B) 615 300 97 371 317 72 323 781 0,61 %
Sberbank of Russia PJSC (pref) 6 933 020 126 841 634 32 994 323 0,28 %
Sum Bank og finans 1 732 538 254 2 381 539 151 20,05 %

Communication Services

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Telenor ASA 3 247 000 430 834 198 415 291 300 3,50 %
China Mobile Ltd 2 658 500 160 633 954 263 117 971 2,21 %
Millicom International Cellular SA (SDR) 962 897 185 611 662 220 533 196 1,86 %
Alphabet Inc Class A 106 750 111 883 480 192 432 902 1,62 %
SK Telecom 266 000 64 942 905 109 337 382 0,92 %
Sum Communication Services 953 906 198 1 200 712 750 10,11 %

Råvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Boliden AB 1 076 600 281 032 489 399 842 057 3,37 %
Upm-Kymmene 948 400 284 920 918 369 691 745 3,11 %
Yara International 1 067 000 377 124 661 338 772 500 2,85 %
Elopak ASA 2 126 041 58 164 506 71 647 582 0,60 %
Segezha Group PJSC 50 000 000 44 262 147 2 956 286 0,02 %
Sum Råvarer 1 045 504 721 1 182 910 169 9,96 %

Informasjonsteknologi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Broadcom Inc 27 550 94 456 642 396 703 057 3,34 %
Samsung Electronics PFD 697 000 114 549 066 364 124 618 3,06 %
Nokia A 6 164 800 257 575 430 249 030 619 2,10 %
Applied Materials 77 700 55 122 313 170 930 668 1,44 %
Tieto Oyj (EUR) 765 500 205 107 908 160 800 425 1,35 %
Sum Informasjonsteknologi 726 811 359 1 341 589 388 11,29 %

Energi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Shell PLC 991 200 263 513 818 395 940 921 3,33 %
Cnooc Ltd 13 639 000 139 554 050 392 026 331 3,30 %
TGS-NOPEC Geophysical Company 250 000 28 308 028 31 800 000 0,27 %
Northern Ocean Ltd 3 203 153 139 863 470 27 034 611 0,23 %
Gazprom PJSC 3 460 000 72 960 110 8 717 484 0,07 %
Avenir LNG Ltd UNIT NOK 399 000 3 358 582 3 192 000 0,03 %
Sum Energi 647 558 058 858 711 347 7,23 %

Kapitalvarer, service og transport

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
ISS A/S 1 869 800 378 072 508 389 467 928 3,28 %
Bonheur 1 348 000 149 072 921 341 044 000 2,87 %
Volvo B 1 038 300 140 075 615 296 886 862 2,50 %
DSV A/S 179 800 188 126 297 284 823 551 2,40 %
CK Hutchison Holdings Ltd 3 370 000 300 158 113 182 514 768 1,54 %
Cadeler A/S 535 000 71 714 187 110 258 113 0,93 %
SK Square Co Ltd 164 000 121 065 984 100 525 201 0,85 %
Vestas Wind System 300 000 70 080 313 89 731 487 0,76 %
Wilh. Wilhelmsen Holding A 121 838 12 446 354 47 273 144 0,40 %
Norse Atlantic ASA 2 606 883 105 900 257 22 888 433 0,19 %
Sum Kapitalvarer, service og transport 1 536 712 550 1 865 413 488 15,70 %

Defensive konsumvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Essity AB 1 315 200 351 781 541 364 385 103 3,07 %
Carlsberg B 166 990 158 542 902 250 055 820 2,10 %
Tyson Foods A 202 000 112 949 566 135 672 734 1,14 %
Lerøy Seafood 1 776 297 77 360 934 87 393 812 0,74 %
Bakkafrost P/F 39 160 19 317 124 26 589 640 0,22 %
Sum Defensive konsumvarer 719 952 067 864 097 109 7,27 %

Real Estate

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
CK Asset Holdings Ltd 3 768 857 198 961 611 179 569 014 1,51 %
Sum Real Estate 198 961 611 179 569 014 1,51 %

Inntektsavhengige forbruksvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Alibaba Group Holding Ltd 1 546 000 270 985 649 162 752 299 1,37 %
Hyundai Motor Co Ltd-PFD 111 500 77 385 865 141 514 100 1,19 %
Sum Inntektsavhengige forbruksvarer 348 371 514 304 266 399 2,56 %

Unclassified

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Public Property Invest AS 8 275 862 119 999 999 114 852 413 0,97 %
Sum Unclassified 119 999 999 114 852 413 0,97 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 8 747 973 984 11 592 088 089 97,57 %
Disponibel likviditet 288 199 085 2,43 %
Sum andelskapital 11 880 287 174 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up