Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

SKAGEN Vekst A pr. 31.08.2023

Medisin

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Novo Nordisk A/S 443 300 189 063 410 874 836 836 8,66 %
H. Lundbeck A/S 4 399 000 232 351 365 238 223 877 2,36 %
Sum Medisin 421 414 775 1 113 060 713 11,01 %

Communication Services

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Telenor ASA 3 500 000 464 403 971 398 650 000 3,94 %
China Mobile Ltd 3 057 000 181 123 534 278 245 888 2,75 %
Alphabet Inc Class A 126 500 132 583 234 183 230 281 1,81 %
Millicom International Cellular SA (SDR) 962 897 185 611 662 163 225 605 1,62 %
SK Telecom 266 000 64 942 905 102 860 783 1,02 %
Sum Communication Services 1 028 665 306 1 126 212 557 11,14 %

Informasjonsteknologi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Broadcom Inc 40 300 93 440 610 395 621 850 3,91 %
Samsung Electronics PFD 697 000 114 549 066 302 901 437 3,00 %
Nokia A 4 267 900 189 391 093 181 669 203 1,80 %
Tieto Oyj (EUR) 638 000 174 327 448 166 317 732 1,65 %
Applied Materials 99 600 70 658 717 161 843 131 1,60 %
SK Square Co Ltd 183 613 135 544 442 66 643 035 0,66 %
Sum Informasjonsteknologi 777 911 376 1 274 996 388 12,62 %

Bank og finans

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Nordea Bank Abp 3 295 800 255 964 248 384 774 313 3,81 %
Ping An Insurance Group 4 699 000 334 292 717 299 262 181 2,96 %
KB Financial Group 674 900 264 055 606 293 840 388 2,91 %
American International Group 329 200 117 872 563 204 922 397 2,03 %
Citigroup 434 000 189 163 656 190 616 239 1,89 %
Korean Reinsurance Co 2 755 000 171 472 335 175 598 815 1,74 %
HitecVision AS 715 427 6 490 074 146 662 535 1,45 %
Chubb Ltd 46 800 53 018 342 99 996 826 0,99 %
Investment AB Kinnevik (B) 520 300 92 513 516 65 176 074 0,64 %
Sberbank of Russia PJSC (pref) 6 933 020 126 841 634 26 468 912 0,26 %
Sum Bank og finans 1 611 684 691 1 887 318 680 18,67 %

Råvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Yara International ASA 930 800 330 582 545 361 988 120 3,58 %
Upm-Kymmene 888 000 264 110 048 324 166 975 3,21 %
Boliden Limited B 456 600 105 131 748 129 318 892 1,28 %
Norsk Hydro 1 047 000 32 459 068 61 877 700 0,61 %
Elopak ASA 2 126 041 58 164 506 46 453 996 0,46 %
Ivanhoe Mines Ltd 357 500 14 766 880 33 784 328 0,33 %
Segezha Group PJSC 50 000 000 44 262 147 4 256 078 0,04 %
Sum Råvarer 849 476 942 961 846 089 9,52 %

Energi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Shell PLC 991 200 263 513 818 326 766 401 3,23 %
Cnooc Ltd 15 119 000 154 697 388 274 403 708 2,72 %
Northern Ocean Ltd 3 203 153 139 863 470 43 242 566 0,43 %
Gazprom PJSC 3 460 000 72 960 110 8 861 514 0,09 %
Avenir LNG Ltd UNIT NOK 499 000 4 200 333 2 994 000 0,03 %
Sum Energi 635 235 119 656 268 189 6,49 %

Defensive konsumvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Essity AB 1 272 500 342 181 599 316 083 293 3,13 %
Carlsberg B 166 990 158 542 902 257 637 873 2,55 %
Tyson Foods A 184 000 102 758 813 104 261 940 1,03 %
Sum Defensive konsumvarer 603 483 314 677 983 106 6,71 %

Kapitalvarer, service og transport

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
DSV A/S 150 900 140 285 125 305 626 381 3,02 %
ISS A/S 1 576 000 328 044 981 298 323 400 2,95 %
Bonheur 1 194 000 116 169 223 276 411 000 2,73 %
Volvo B 1 200 000 161 890 338 257 857 276 2,55 %
CK Hutchison Holdings Ltd 3 370 000 300 158 113 195 423 513 1,93 %
Wilh. Wilhelmsen Holding A 332 450 33 961 412 99 735 000 0,99 %
Vestas Wind System 260 000 56 875 702 64 028 856 0,63 %
Eneti Inc 361 748 42 511 063 41 711 970 0,41 %
Norse Atlantic ASA 1 214 620 90 585 364 29 940 383 0,30 %
Sum Kapitalvarer, service og transport 1 270 481 321 1 569 057 779 15,52 %

Real Estate

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
CK Asset Holdings Ltd 3 768 857 198 961 611 221 364 692 2,19 %
Sum Real Estate 198 961 611 221 364 692 2,19 %

Inntektsavhengige forbruksvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Alibaba Group Holding Ltd 1 120 000 225 583 873 137 036 215 1,36 %
Hyundai Motor Co Ltd-PFD 124 607 86 482 695 102 085 724 1,01 %
Sum Inntektsavhengige forbruksvarer 312 066 568 239 121 939 2,37 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 7 709 381 023 9 727 230 132 96,24 %
Disponibel likviditet 379 595 364 3,76 %
Sum andelskapital 10 106 825 496 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

keyboard_arrow_up