Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Vekst A pr. 31.07.2019

Bank og finans

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Citigroup 546 000 208 087 042 341 845 743 4,69 %
Investment AB Kinnevik (B) 965 000 192 945 599 218 712 347 3,00 %
American International Group 430 851 177 836 417 213 690 776 2,93 %
SBERBANK RUSSIA PREF(RUB) 6 000 000 99 935 138 170 048 048 2,33 %
Chubb Ltd 88 500 96 110 418 119 446 896 1,64 %
Korean Reinsurance Co 1 500 000 123 520 410 89 009 684 1,22 %
Danske Bank A/S 615 000 133 038 180 80 966 624 1,11 %
HitecVision AS 742 668 6 737 193 59 413 440 0,82 %
Bank of China 10 000 000 36 448 771 35 875 452 0,49 %
Nordea Bank Abp 564 480 35 282 238 32 043 624 0,44 %
Sum Bank og finans 1 109 941 406 1 361 052 634 18,67 %

Energi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Royal Dutch Shell A (EUR) 950 000 259 437 997 264 071 557 3,62 %
PJSC Gazprom (ADR) 2 940 000 123 990 014 193 131 063 2,65 %
Flex Lng Ltd 1 480 000 186 095 644 163 984 000 2,25 %
Northern Drilling Ltd 2 800 000 140 561 217 109 620 000 1,50 %
Golar LNG Ltd (USD) 720 000 154 747 969 108 223 943 1,48 %
Lundin Petroleum 300 000 43 497 993 83 362 806 1,14 %
Borr Drilling Ltd 880 000 122 538 819 75 319 200 1,03 %
Drilling Co of 1972 A/S/The 32 800 26 973 456 19 566 196 0,27 %
Sum Energi 1 057 843 109 1 017 278 765 13,96 %

Defensive konsumvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Carlsberg B 190 000 122 507 875 227 577 120 3,12 %
Tyson Foods A 172 000 95 286 915 122 502 086 1,68 %
Orkla 1 475 000 103 136 434 111 274 000 1,53 %
Molson Coors Brewing Co 30 200 14 196 965 13 965 528 0,19 %
Sum Defensive konsumvarer 335 128 189 475 318 734 6,52 %

Inntektsavhengige forbruksvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Hyundai Motor Co 229 000 158 935 992 125 017 069 1,72 %
Shangri-La Asia 8 000 000 113 327 977 85 832 019 1,18 %
Sum Inntektsavhengige forbruksvarer 272 263 969 210 849 088 2,89 %

Kapitalvarer, service og transport

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Bonheur 1 688 882 147 380 936 303 154 319 4,16 %
DSV 288 866 165 275 478 243 044 607 3,33 %
CK Hutchison Holdings Ltd 2 800 000 259 294 536 231 194 867 3,17 %
Vestas Wind System 287 895 197 849 323 208 076 024 2,85 %
Volvo B 1 263 231 150 911 573 167 464 626 2,30 %
Golden Ocean Group Ltd 2 400 000 89 350 945 129 600 000 1,78 %
A.P Moeller - Maersk A/S 10 000 115 419 656 99 247 150 1,36 %
ABB Ltd 475 000 65 506 799 79 425 389 1,09 %
ISS A/S 300 000 77 533 442 74 867 441 1,03 %
Wilh. Wilhelmsen Holding A 512 647 36 663 904 73 564 845 1,01 %
ENKA INSAAT VE SANAYI 4 101 543 31 926 532 39 601 036 0,54 %
FLSmidth & Co A/S 40 783 15 567 980 14 871 446 0,20 %
AG Anadolu Grubu Holding AS 443 133 15 150 574 8 704 571 0,12 %
Avenir LNG Ltd 508 200 4 277 774 6 606 600 0,09 %
Sum Kapitalvarer, service og transport 1 372 109 452 1 679 422 921 23,04 %

Medisin

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Novo-Nordisk B 1 090 000 355 477 631 461 974 536 6,34 %
Lonza Group 60 000 110 056 694 181 138 468 2,48 %
Thermo Fisher Scientific Inc 40 000 63 322 799 98 984 029 1,36 %
Sum Medisin 528 857 124 742 097 033 10,18 %

Råvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Yara International 700 000 244 016 558 291 970 000 4,01 %
Norsk Hydro 4 000 000 123 553 555 122 200 000 1,68 %
Holmen AB 630 000 133 866 033 118 594 039 1,63 %
Outokumpu 1 509 078 91 132 949 39 011 648 0,54 %
Boliden Limited B 135 000 34 813 744 27 231 758 0,37 %
Sum Råvarer 627 382 839 599 007 445 8,22 %

Communication Services

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Telia Co AB 5 000 000 224 911 775 197 042 692 2,70 %
China Mobile Ltd 1 632 000 119 599 491 122 129 008 1,68 %
Baidu Inc 52 700 94 810 168 52 298 766 0,72 %
Sum Communication Services 439 321 434 371 470 466 5,10 %

Informasjonsteknologi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Samsung Electronics Co Ltd 1 039 466 124 217 010 285 277 833 3,91 %
Broadcom Inc 70 200 140 495 329 182 530 711 2,50 %
Applied Materials 308 000 118 504 536 135 696 445 1,86 %
Sum Informasjonsteknologi 383 216 875 603 504 989 8,28 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 6 126 064 397 7 060 002 075 96,85 %
Disponibel likviditet 229 462 455 3,15 %
Sum andelskapital 7 289 464 530 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.