Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Vekst A pr. 31.12.2018

Råvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Norsk Hydro ASA 4 000 000 124 519 311 156 840 000 2,36 %
Yara International ASA 470 000 161 424 647 156 745 000 2,36 %
Holmen AB 630 000 133 866 033 107 677 319 1,62 %
Anglo American Plc 490 000 67 465 764 94 458 208 1,42 %
Outokumpu Oyj 1 400 000 109 642 008 44 284 937 0,67 %
Boliden AB 205 000 53 854 433 38 450 714 0,58 %
Sum Råvarer 650 772 196 598 456 178 9,01 %

Kapitalvarer, service og transport

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Vestas Wind Systems AS 363 520 249 820 893 237 348 853 3,57 %
DSV AS 413 545 236 610 912 235 498 394 3,54 %
CK Hutchison Holdings 2 800 000 259 294 536 232 900 416 3,50 %
AP Moeller - Maersk A/S 16 400 216 261 692 178 079 912 2,68 %
Golden Ocean Group Ltd 2 300 000 82 644 653 120 405 000 1,81 %
Golar LNG Ltd 450 000 105 433 294 84 779 221 1,28 %
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA 512 647 36 663 904 82 638 696 1,24 %
ABB Ltd 475 000 65 506 799 79 194 399 1,19 %
Enka Insaat Ve Sanayi AS 4 101 543 31 926 532 30 595 070 0,46 %
Sum Kapitalvarer, service og transport 1 284 163 215 1 281 439 961 19,28 %

Defensive konsumvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Carlsberg 290 000 186 985 704 266 493 087 4,01 %
Orkla ASA 1 705 000 119 218 725 116 008 200 1,75 %
Tyson Foods Inc 222 000 122 986 599 102 638 961 1,54 %
AG Anadolu Grubu Holding AS 543 133 18 569 542 9 058 261 0,14 %
Sum Defensive konsumvarer 447 760 570 494 198 509 7,44 %

Bank og finans

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Citigroup Inc 623 600 237 661 318 281 078 926 4,23 %
Kinnevik AB-B 965 000 192 945 599 201 477 429 3,03 %
Sberbank of Russia Pref 7 500 000 124 918 922 155 419 845 2,34 %
American International Group Inc 401 000 167 267 285 136 826 061 2,06 %
Chubb Ltd 116 000 125 975 237 129 739 221 1,95 %
Danske Bank A/S 490 000 115 045 549 83 802 015 1,26 %
Korean Reinsurance Co 1 150 000 98 980 141 77 406 328 1,16 %
HitecVision AS 742 668 6 737 193 44 560 080 0,67 %
Sum Bank og finans 1 069 531 244 1 110 309 905 16,71 %

Inntektsavhengige forbruksvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Volvo AB 1 526 994 182 421 953 172 982 690 2,60 %
Hyundai Motor Co Pref (1p) 229 000 158 935 992 124 949 156 1,88 %
Shangri-La Asia 7 366 000 105 587 138 94 511 378 1,42 %
Sum Inntektsavhengige forbruksvarer 446 945 083 392 443 224 5,91 %

Informasjonsteknologi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Samsung Electronics 1 039 466 124 217 010 259 811 535 3,91 %
Broadcom Inc 77 300 154 704 971 170 180 468 2,56 %
Applied Materials Inc 308 000 118 504 536 87 306 667 1,31 %
Baidu Inc ADR 52 700 94 810 168 72 365 541 1,09 %
Sum Informasjonsteknologi 492 236 685 589 664 211 8,87 %

Energi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Royal Dutch Shell PLC 950 000 259 437 997 241 297 461 3,63 %
Bonheur ASA 1 903 798 166 135 664 178 195 493 2,68 %
Flex LNG Ltd 13 500 000 171 480 960 166 725 000 2,51 %
Northern Drilling Ltd 2 020 000 103 447 661 102 616 000 1,54 %
Gazprom Oao ADR 2 610 000 106 491 440 100 083 896 1,51 %
Borr Drilling 3 200 000 98 138 116 68 480 000 1,03 %
Lundin Petroleum AB 300 000 43 497 993 64 892 340 0,98 %
Avenir LNG 520 000 4 377 100 7 280 000 0,11 %
Sum Energi 953 006 931 929 570 190 13,99 %

Medisin

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Novo Nordisk A/S-B 1 150 000 375 045 207 454 541 778 6,84 %
Lonza Group AG 80 844 148 290 390 180 943 121 2,72 %
Thermo Fisher Scientific Inc 52 000 82 319 639 100 753 939 1,52 %
Sum Medisin 605 655 236 736 238 838 11,08 %

Communication Services

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Telia Co AB 5 500 000 247 402 952 225 579 530 3,39 %
China Mobile 2 397 000 175 661 752 199 777 090 3,01 %
Sum Communication Services 423 064 704 425 356 620 6,40 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 6 373 135 864 6 557 677 636 98,69 %
Disponibel likviditet 87 269 106 1,31 %
Sum andelskapital 6 644 946 742 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.