Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Vekst A pr. 29.11.2019

Kapitalvarer, service og transport

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Bonheur 1 659 085 148 110 279 310 248 895 4,17 %
CK Hutchison Holdings Ltd 2 800 000 259 294 536 233 785 825 3,14 %
Vestas Wind System 263 395 181 012 253 230 484 833 3,09 %
Volvo B 1 128 231 134 783 832 160 808 975 2,16 %
DSV 154 637 88 475 986 154 491 025 2,07 %
Golden Ocean Group Ltd 2 300 000 85 627 988 124 200 000 1,67 %
ISS A/S 482 000 116 574 964 101 529 000 1,36 %
ABB (SEK) 475 000 65 506 799 95 515 674 1,28 %
Wilh. Wilhelmsen Holding A 593 349 47 532 340 91 079 072 1,22 %
A.P Moeller - Maersk A/S 5 000 57 709 828 64 139 938 0,86 %
FLSmidth & Co A/S 85 000 29 487 362 28 709 323 0,39 %
ENKA INSAAT VE SANAYI 716 559 5 577 716 6 604 275 0,09 %
Avenir LNG Ltd 500 000 4 208 750 5 500 000 0,07 %
Sum Kapitalvarer, service og transport 1 223 902 633 1 607 096 835 21,57 %

Energi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Royal Dutch Shell A (EUR) 1 090 000 295 397 767 288 497 753 3,87 %
PJSC Gazprom (ADR) 2 940 000 123 990 014 214 598 882 2,88 %
Flex Lng Ltd 1 600 000 196 613 688 140 000 000 1,88 %
Golar LNG Ltd (USD) 720 000 154 747 969 87 024 574 1,17 %
Northern Drilling Ltd 2 900 000 142 570 073 57 768 000 0,78 %
Lundin Petroleum AB 190 800 27 664 724 54 720 947 0,73 %
Borr Drilling Ltd 850 000 118 361 359 50 133 000 0,67 %
Drilling Co of 1972 A/S/The 75 000 49 711 520 41 647 640 0,56 %
Equinor ASA 205 000 35 676 307 34 962 750 0,47 %
Kværner 500 000 5 635 630 6 060 000 0,08 %
Sum Energi 1 150 369 051 975 413 546 13,09 %

Informasjonsteknologi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Samsung Electronics Co Ltd 983 966 117 584 716 312 843 691 4,20 %
Broadcom Inc 70 800 145 154 709 206 194 963 2,77 %
Applied Materials 272 000 104 653 356 145 104 572 1,95 %
Sum Informasjonsteknologi 367 392 781 664 143 226 8,92 %

Medisin

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Novo-Nordisk B 983 010 320 585 382 509 139 017 6,84 %
Lonza Group 60 000 110 056 694 188 058 998 2,52 %
Thermo Fisher Scientific Inc 25 000 39 576 750 72 128 670 0,97 %
Sum Medisin 470 218 826 769 326 685 10,33 %

Defensive konsumvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Carlsberg A/S 109 057 79 693 968 144 415 791 1,94 %
Tyson Foods A 148 600 82 323 462 122 606 329 1,65 %
Orkla 1 260 000 88 102 987 111 938 400 1,50 %
Molson Coors Brewing USA 60 000 29 448 327 27 860 457 0,37 %
Sum Defensive konsumvarer 279 568 744 406 820 977 5,46 %

Råvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Yara International 750 000 261 845 921 260 250 000 3,49 %
Norsk Hydro 4 200 000 130 085 051 136 668 000 1,83 %
Holmen B 340 846 72 424 924 93 289 511 1,25 %
Boliden Limited B 135 000 34 813 744 32 009 018 0,43 %
Outokumpu OYJ 500 000 30 194 910 13 289 468 0,18 %
Sum Råvarer 529 364 550 535 505 997 7,19 %

Bank og finans

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Citigroup 467 000 177 979 210 323 832 633 4,35 %
American International Group 430 851 177 836 417 209 924 244 2,82 %
Investment AB Kinnevik (B) 965 000 192 945 599 202 969 363 2,72 %
SBERBANK RUSSIA PREF(RUB) 6 000 000 99 935 138 182 297 489 2,45 %
Chubb Ltd 88 500 96 110 418 123 900 848 1,66 %
Korean Reinsurance Co 1 864 681 145 490 518 122 635 584 1,65 %
Danske Bank A/S 753 200 151 574 895 93 031 295 1,25 %
HitecVision AS 742 668 6 737 193 59 413 440 0,80 %
Nordea Bank Abp 842 885 53 954 382 55 174 212 0,74 %
Sparebanken Vest G 676 880 38 845 343 41 289 680 0,55 %
Bank of China 10 000 000 36 448 771 36 873 995 0,50 %
Sum Bank og finans 1 177 857 884 1 451 342 783 19,48 %

Communication Services

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Telia Co AB 5 000 000 224 911 775 200 170 728 2,69 %
China Mobile Ltd 2 356 000 173 847 840 163 236 713 2,19 %
Telenor ASA 654 900 111 251 258 110 350 650 1,48 %
Baidu Inc 39 705 71 431 456 43 198 939 0,58 %
Sum Communication Services 581 442 329 516 957 030 6,94 %

Inntektsavhengige forbruksvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Hyundai Motor Co 229 000 158 935 992 128 506 766 1,73 %
Sum Inntektsavhengige forbruksvarer 158 935 992 128 506 766 1,73 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 5 939 052 790 7 055 113 845 94,71 %
Disponibel likviditet 339 178 968 4,55 %
Sum andelskapital 7 394 292 813 99,27 %
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.