Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Nyheter chevron_right

SKAGEN 80

Fondets referanseindeks er en sammensatt indeks bestående av 80 % aksjeindekser; bestående av 55 % MSCI All Country World Index, 20 % MSCI Nordic Countries IMI Index/All Country World Index ex. Nordic Countries, 20 % MSCI Emerging Markets Index, 5 % MSCI All Country World Index Real Estate IMI (daily traded total return net $ målt i norske kroner) og 20 % renteindekser; bestående av 60 % NBP Norwegian Government Duration 0,5 Index NOK (NOGOVD6M), 32 % NBP Norwegian RM2 FRN Index NOK (NORM2FRN), 8 % NBP Norwegian Government Duration 5 Index NOK (NOGOVD5). Frem til 01.02.21 var referanseindeksen en sammensatt indeks bestående av 80 % aksjeindekser; bestående av 55 % MSCI All Country World Index, 20 % MSCI Nordic Countries IMI Index/All Country World Index ex. Nordic Countries, 20 % MSCI Emerging Markets Index, 5 % MSCI All Country World Index Real Estate IMI (daily traded total return net $ målt i norske kroner) og 20 % renteindekser; bestående av 60 % Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 0,5 år (ST2X),), 32 % NBP Norwegian RM2 FRN Index NOK (NORM2FRN), 8 % Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 5 år (ST5X). Frem til 01.07.20 hadde fondet ingen offisiell referanseindeks, kun en ikke-offisiell sammenligningsindeks basert på 80% aksjeindekser (bestående av 55 % MSCI ACWI, 20 prosent MSCI Nordic/MSCI ACWI ex. Nordic, 20% MSCI EM og 5%MSCI ACWI Real Estate IMI) og 20% renteindekser (bestående av 60% ST2X og 40% ST4X). Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning.

 

SKAGEN 60

Fondets referanseindeks er en sammensatt indeks bestående av 60 % aksjeindekser; bestående av 55 % MSCI All Country World Index, 20 % MSCI Nordic Countries IMI Index/All Country World Index ex. Nordic Countries, 20 % MSCI Emerging Markets Index, 5 % MSCI All Country World Index Real Estate IMI (daily traded total return net $ målt i norske kroner) og 40 % renteindekser; bestående av 40 % NBP Norwegian Government Duration 0,5 Index NOK (NOGOVD6M), 32 % NBP Norwegian RM2 FRN Index NOK (NORM2FRN), 20% NBP Norwegian RM1-RM3 Duration 3 Index NOK (NORM123D3), 8 % NBP Norwegian Government Duration 5 Index NOK (NOGOVD5). Frem til 01.02.21 var referanseindeksen en sammensatt indeks bestående av 60 % aksjeindekser; bestående av 55 % MSCI All Country World Index, 20 % MSCI Nordic Countries IMI Index/All Country World Index ex. Nordic Countries, 20 % MSCI Emerging Markets Index, 5 % MSCI All Country World Index Real Estate IMI (daily traded total return net $ målt i norske kroner) og 40 % renteindekser; bestående av 40 % Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 0,5 år (ST2X), 32 % NBP Norwegian RM2 FRN Index NOK (NORM2FRN), 20% NBP Norwegian RM1-RM3 Duration 3 Index NOK (NORM123D3), 8 % Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 5 år (ST5X). Frem til 01.07.20 hadde fondet ingen offisiell referanseindeks, kun en ikke-offisiell sammenligningsindeks basert på 60% aksjeindekser (bestående av 55% MSCI ACWI, 20% MSCI Nordic/MSCI ACWI ex. Nordic, 20% MSCI EM og 5 % MSCI ACWI Real Estate IMI) og 40% renteindekser (bestående av 62,5% ST2X og 37,5% ST4X). Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning.

SKAGEN 30

Fondets referanseindeks er en sammensatt indeks bestående av 30 % aksjeindekser; bestående av 60 % MSCI All Country World Index, 20 % MSCI Nordic Countries IMI Index/All Country World Index ex. Nordic Countries, 20 % MSCI Emerging Markets Index (daily traded total return net $ målt i norske kroner) og 70 % renteindekser; bestående av 48,6 % NBP Norwegian RM1-RM3 Duration 3 Index NOK (NORM123D3), 25,7 % NBP Norwegian Government Duration 0,5 Index NOK (NOGOVD6M), 20,6 % NBP Norwegian RM2 FRN Index NOK (NORM2FRN), 5,1 % NBP Norwegian Government Duration 5 Index NOK (NOGOVD5). Frem til 01.02.21 var referanseindeksen en sammensatt indeks bestående av 30 % aksjeindekser; bestående av 60 % MSCI All Country World Index, 20 % MSCI Nordic Countries IMI Index/All Country World Index ex. Nordic Countries, 20 % MSCI Emerging Markets Index (daily traded total return net $ målt i norske kroner) og 70 % renteindekser; bestående av 48,6 % NBP Norwegian RM1-RM3 Duration 3 Index NOK (NORM123D3), 25,7 % Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 0,5 år (ST2X), 20,6 % NBP Norwegian RM2 FRN Index NOK (NORM2FRN), 5,1 % Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 5 år (ST5X). Frem til 01.07.20 hadde fondet ingen offisiell referanseindeks, kun en ikke-offisiell sammenligningsindeks basert på 30% aksjeindekser (bestående av 55% MSCI ACWI, 20% MSCI Nordic/MSCI ACWI ex. Nordic, 20% MSCI EM og 5% MSCI ACWI Real Estate IMI) og 70% renteindekser (bestående av 57% ST4X og 43% ST2X). Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning.

SKAGEN 15

Fondets referanseindeks er en sammensatt indeks bestående av 15 % aksjeindekser; bestående av 60 % MSCI All Country World Index, 20 % MSCI Nordic Countries IMI Index/All Country World Index ex. Nordic Countries, 20 % MSCI Emerging Markets Index (daily traded total return net $ målt i norske kroner) og 85 % renteindekser; bestående av 57,7 % NBP Norwegian RM1-RM3 Duration 3 Index NOK (NORM123D3), 21,2 % NBP Norwegian Government Duration 0,5 Index NOK (NOGOVD6M), 16,9 % NBP Norwegian RM2 FRN Index NOK (NORM2FRN), 4,2 % NBP Norwegian Government Duration 5 Index NOK (NOGOVD5). Frem til 01.02.21 var referanseindeksen en sammensatt indeks bestående av 15 % aksjeindekser; bestående av 60 % MSCI All Country World Index, 20 % MSCI Nordic Countries IMI Index/All Country World Index ex. Nordic Countries, 20 % MSCI Emerging Markets Index (daily traded total return net $ målt i norske kroner) og 85 % renteindekser; bestående av 57,7 % NBP Norwegian RM1-RM3 Duration 3 Index NOK (NORM123D3), 21,2 % Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 0,5 år (ST2X), 16,9 % NBP Norwegian RM2 FRN Index NOK (NORM2FRN), 4,2 % Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 5 år (ST5X). Frem til 01.07.20 hadde fondet ingen offisiell referanseindeks, kun en ikke-offisiell sammenligningsindeks basert på 100% ST1X + 2 prosent årlig avkastning. Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning.


Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å registrere samtykker du til at SKAGEN registrerer e-postadressen din for dette formålet. Du kan når som helst avslutte abonnementet ved å bruke lenken i e-postene du mottar. Se mer info rundt SKAGENs personvernregler.

keyboard_arrow_up