Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Maleri av mann og kvinne som sitter på en benk med et nettbrett mellom seg
Valdemar Irminger, Den nye borgmester, 1900. Bildet er manipulert og tilhører Skagens Kunstmuseer.

Les også:

Totalkostnader i våre fond i 2022

 

Kostnadene i fondspakkene SKAGEN Select består av et fast løpende forvaltningshonorar i tillegg til faste og variable kostnader i de underliggende fondene. Som følge av variabelt honorar i noen av de underliggende fondene, vil kostnadene i SKAGEN Select-fondene kunne variere fra år til år.

Les også: Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Tre nivåer for forventet kostnad

For å gi deg en pekepinn om hva de ulike SKAGEN Select-fondene vil koste, har vi satt opp et tre ulike scenarier for hvor totalkostnadene er ventet å ligge:

  • Lavt nivå: Forutsetter at de underliggende aksjefondene gir 5 prosents dårligere avkastning enn indeks.
  • Middels nivå: Forutsetter at de underliggende aksjefondene leverer avkastning på linje med indeks.
  • Høyt nivå: Forutsetter at de underliggende aksjefondene gir 5 prosents bedre avkastning enn indeks.

Følgende tall viser beregnet totalkostnad per år for hvert av SKAGEN Select-fondene:

SKAGEN Select 100

Beregnet totalkostnad per år

Lavt nivå: 1,24 prosent
Middels nivå: 1,42 prosent
Høyt nivå: 1,77 prosent
0,20 prosent løpende kostnad er inkludert i totalkostnaden.

SKAGEN Select 80

Beregnet totalkostnad per år

Lavt nivå: 1,10 prosent
Middels nivå: 1,23 prosent
Høyt nivå: 1,50 prosent
0,20 prosent løpende kostnad er inkludert i totalkostnaden.

SKAGEN Select 60

Beregnet totalkostnad per år

Lavt nivå: 0,86 prosent
Middels nivå: 0,96 prosent
Høyt nivå: 1,16 prosent
0,10 prosent løpende kostnad er inkludert i totalkostnaden.

SKAGEN Select 30

Beregnet totalkostnad per år

Beregnet totalkostnad per år
Lavt nivå: 0,64 prosent
Middels nivå: 0,70 prosent
Høyt nivå: 0,81 prosent
0,10 prosent løpende kostnad er inkludert i totalkostnaden.

SKAGEN Select 15

Beregnet totalkostnad per år

Lavt nivå: 0,54 prosent
Middels nivå: 0,57 prosent
Høyt nivå: 0,65 prosent
0,10 prosent løpende kostnad er inkludert i totalkostnaden.

For mer informasjon om kostnader i fondene, se fondenes Nøkkelinformasjon for investorer på hvert enkelt fonds side.

Mer informasjon:

Kostnader i våre andre fond

Nøkkelinformasjon (kiid) for alle fond

Prospekter for alle fond

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

keyboard_arrow_up