Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Select 80 pr. 30.04.2019

Aksjefond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
SKAGEN Vekst A 8 079 18 851 438 19 991 150 16,65 %
SKAGEN Global A 8 303 13 668 760 15 775 646 13,14 %
SKAGEN Focus A 124 995 14 717 073 15 408 341 12,84 %
SKAGEN Kon-Tiki A 10 670 9 063 743 9 320 491 7,76 %
Lindsell Train Global Equity Fund 420 050 5 496 157 7 273 481 6,06 %
Kennox Strat Value -A Acc 420 708 6 685 941 7 025 415 5,85 %
LGT Sustainable Equity Global 571 5 210 877 5 988 500 4,99 %
Somerset Global Emerging Markets Screened Fund 390 760 4 422 116 4 718 407 3,93 %
Ashmore SICAV - Emerging Markets Frontier Equity Fund 5 146 4 673 002 4 713 208 3,93 %
SKAGEN M2 A 21 337 4 087 235 4 567 957 3,81 %
Sum Aksjefond 86 876 342 94 782 596 78,96 %

Rentefond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
SKAGEN Høyrente 130 352 13 156 316 13 246 122 11,03 %
SKAGEN Avkastning 62 921 8 688 568 8 821 311 7,35 %
Sum Rentefond 21 844 884 22 067 433 18,38 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 108 721 226 116 850 029 97,34 %
Disponibel likviditet 3 193 576 2,66 %
Sum andelskapital 120 043 605 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.