Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Select 80 pr. 31.01.2020

Aksjefond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
SKAGEN Vekst A 11 460 27 781 205 30 934 922 17,12 %
SKAGEN Global A 11 047 19 884 777 25 403 392 14,06 %
SKAGEN Focus A 180 828 21 831 231 23 034 432 12,75 %
SKAGEN Kon-Tiki A 15 898 13 581 698 14 079 763 7,79 %
GuardCap UCITS Funds plc-GuardCap Glob Eqty Fd 61 675 10 730 535 11 517 984 6,37 %
S&W Kennox Strategic Value Fund 609 481 9 866 047 10 797 453 5,98 %
LGT Sustainable Equity Global Sub-Fund 764 7 507 012 9 228 556 5,11 %
Skagen M2 28 495 5 817 795 7 560 735 4,18 %
Ashmore SICAV - Emerging Markets Frontier Eq Fund 7 290 6 772 826 7 417 635 4,11 %
Somerset Global Emerging Markets Screened Fund 529 889 6 183 720 7 188 221 3,98 %
Sum Aksjefond 129 956 846 147 163 093 81,44 %

Rentefond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Skagen Høyrente 190 499 19 307 730 19 302 406 10,68 %
SKAGEN Avkastning 91 628 12 762 443 12 768 296 7,07 %
Sum Rentefond 32 070 173 32 070 702 17,75 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 162 027 019 179 233 795 99,19 %
Disponibel likviditet 1 462 670 0,81 %
Sum andelskapital 180 696 465 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.