Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Select 80 pr. 31.12.2018

Aksjefond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
SKAGEN Vekst 7 923 18 508 398 17 099 593 15,82 %
SKAGEN Global A 8 071 13 095 443 13 211 374 12,23 %
SKAGEN Focus A 117 552 13 879 628 12 537 916 11,60 %
SKAGEN Kon-Tiki A 10 885 9 234 148 8 398 313 7,77 %
Kennox Strat Value -A Acc 467 577 7 317 451 7 323 073 6,78 %
Lindsell Train Global Equity Fund 431 522 5 335 107 6 305 072 5,83 %
LGT Sustainable Equity Global Sub-Fund 656 5 854 195 5 905 988 5,47 %
Somerset Global Emerging Markets Screened Fund 460 344 5 152 377 4 924 998 4,56 %
Ashmore SICAV - Emerging Markets Frontier Equity Fund 5 063 4 580 365 4 256 797 3,94 %
SKAGEN M2 A 21 504 4 035 058 4 191 946 3,88 %
Sum Aksjefond 86 992 170 84 155 070 77,87 %

Rentefond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
SKAGEN Høyrente 106 507 10 751 555 10 734 612 9,93 %
SKAGEN Avkastning 38 427 5 315 069 5 284 981 4,89 %
Sum Rentefond 16 066 624 16 019 593 14,82 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 103 058 794 100 174 663 92,70 %
Disponibel likviditet 7 893 128 7,30 %
Sum andelskapital 108 067 791 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.