Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Om oss chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Nyheter chevron_right
SKAGEN Select 80 pr. 31.12.2020

Rentefond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Skagen Høyrente 198 068 20 078 889 20 075 273 9,60 %
SKAGEN Avkastning 97 795 13 624 562 13 538 705 6,48 %
Sum Rentefond 33 703 451 33 613 978 16,08 %

Aksjefond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
SKAGEN Vekst A 11 766 28 584 663 34 558 156 16,53 %
SKAGEN Focus A 199 250 24 135 283 29 887 030 14,30 %
SKAGEN Global A 11 231 21 660 779 26 518 633 12,69 %
Skagen Kon-Tiki 20 936 18 582 572 21 868 234 10,46 %
GuardCap UCITS Funds plc-GuardCap Glob Eqty Fd 54 344 9 480 673 10 949 246 5,24 %
SKAGEN m2 A 44 499 9 550 465 10 129 063 4,85 %
S&W Kennox Strategic Value Fund 629 973 10 227 333 9 806 122 4,69 %
M&G Lux Positive Impact Fund 63 863 8 172 423 8 312 764 3,98 %
Somerset Global Emerging Markets Screened Fund 547 256 6 424 578 8 261 649 3,95 %
Ashmore SICAV - Emerging Markets Frontier Eq Fund 7 475 6 957 997 6 814 573 3,26 %
Sum Aksjefond 143 776 766 167 105 470 79,95 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 177 480 217 200 719 448 96,03 %
Disponibel likviditet 8 302 065 3,97 %
Sum andelskapital 209 021 513 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.