Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Select 80 pr. 30.04.2020

Aksjefond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
SKAGEN Vekst A 11 536 27 741 190 27 938 584 17,08 %
SKAGEN Focus A 194 558 22 919 606 22 211 936 13,58 %
SKAGEN Global A 9 291 16 928 221 20 918 298 12,78 %
Skagen Kon-Tiki 15 852 13 454 311 13 112 356 8,01 %
S&W Kennox Strategic Value Fund 629 973 10 227 333 10 694 946 6,54 %
GuardCap UCITS Funds plc-GuardCap Glob Eqty Fd 54 303 9 472 928 10 335 200 6,32 %
LGT Sustainable Equity Global Sub-Fund 661 6 493 393 8 222 011 5,03 %
Somerset Global Emerging Markets Screened Fund 547 256 6 424 578 6 830 483 4,17 %
Ashmore SICAV - Emerging Markets Frontier Eq Fund 7 475 6 957 997 6 419 568 3,92 %
SKAGEN m2 A 26 629 5 550 465 6 014 549 3,68 %
Sum Aksjefond 126 170 022 132 697 931 81,10 %

Rentefond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Skagen Høyrente 165 421 16 766 986 16 665 680 10,19 %
SKAGEN Avkastning 76 824 10 702 714 10 590 702 6,47 %
Sum Rentefond 27 469 700 27 256 382 16,66 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 153 639 722 159 954 313 97,76 %
Disponibel likviditet 3 668 612 2,24 %
Sum andelskapital 163 622 925 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.