Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Select 80 pr. 28.02.2019

Aksjefond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
SKAGEN Vekst A 7 479 17 435 175 17 227 928 14,58 %
SKAGEN Global A 7 427 12 067 677 13 242 695 11,21 %
SKAGEN Focus A 110 540 12 985 573 13 159 318 11,14 %
SKAGEN Kon-Tiki A 9 614 8 158 172 8 095 670 6,85 %
Lindsell Train Global Equity Fund 366 442 4 620 263 5 808 264 4,92 %
Kennox Strat Value -A Acc 352 097 5 542 877 5 763 190 4,88 %
LGT Sustainable Equity Global 500 4 494 082 4 919 565 4,16 %
SKAGEN M2 A 19 489 3 670 519 4 061 800 3,44 %
Somerset Global Emerging Markets Screened Fund 340 017 3 826 469 3 847 901 3,26 %
Ashmore SICAV - Emerging Markets Frontier Equity Fund 4 299 3 904 886 3 834 848 3,25 %
Sum Aksjefond 76 705 693 79 961 179 67,67 %

Rentefond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
SKAGEN Høyrente 116 012 11 708 100 11 738 543 9,93 %
SKAGEN Avkastning 56 226 7 760 924 7 814 348 6,61 %
Sum Rentefond 19 469 024 19 552 891 16,55 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 96 174 717 99 514 070 84,22 %
Disponibel likviditet 18 646 853 15,78 %
Sum andelskapital 118 160 923 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.