Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

SKAGEN Select 80 pr. 31.03.2024

Fund

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Skagen Vekst 14 033 40 356 268 67 245 769 16,50 %
SKAGEN Focus A 275 903 40 395 397 64 920 147 15,93 %
SKAGEN Kon-Tiki A 50 301 47 956 252 59 604 508 14,62 %
SKAGEN Global A 15 499 37 479 490 58 594 675 14,38 %
SKAGEN Likviditet 560 791 57 042 113 57 843 222 14,19 %
SKAGEN m2 A 82 595 18 907 150 22 266 329 5,46 %
GuardCap UCITS Funds plc-GuardCap Glob Eqty Fd 73 101 13 742 462 22 024 179 5,40 %
M&G Lux Positive Impact Fund 117 127 15 351 598 19 993 416 4,91 %
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A 15 259 14 382 772 15 002 762 3,68 %
Ashmore SICAV - Emerging Markets Frontier Eq Fund 9 200 8 623 347 13 814 854 3,39 %
Sum Fund 294 236 849 401 309 862 98,46 %

Likviditet

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
-207 954 -207 954 -207 954 -0,05 %
Sum Likviditet 6 251 604 6 272 645 1,54 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 300 488 453 401 109 509 98,41 %
Disponibel likviditet 6 472 998 1,59 %
Sum andelskapital 407 582 507 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up