Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Select 80 pr. 30.08.2019

Rentefond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Skagen Høyrente 139 219 14 064 240 14 238 359 10,88 %
SKAGEN Avkastning 66 781 9 240 287 9 516 835 7,27 %
Sum Rentefond 23 304 527 23 755 194 18,15 %

Aksjefond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
SKAGEN Vekst A 9 010 21 125 510 22 420 788 17,13 %
SKAGEN Focus A 141 688 16 695 248 17 034 002 13,01 %
Skagen Global 8 132 13 430 749 16 898 328 12,91 %
SKAGEN Kon-Tiki A 12 900 10 906 977 10 646 010 8,13 %
Lindsell Train Global Equity Fund 402 141 5 238 504 7 553 602 5,77 %
S&W Kennox Strategic Value Fund 441 116 6 969 946 7 245 110 5,53 %
LGT Sustainable Equity Global Sub-Fund 566 5 158 357 6 296 735 4,81 %
SKAGEN m2 A 22 456 4 317 795 5 189 741 3,96 %
Ashmore SICAV - Emerging Markets Frontier Eq Fund 5 328 4 830 836 5 112 476 3,91 %
Somerset Global Emerging Markets Screened Fund 390 760 4 396 385 4 707 378 3,60 %
Sum Aksjefond 93 070 307 103 104 170 78,76 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 116 374 834 126 859 364 96,90 %
Disponibel likviditet 4 054 619 3,10 %
Sum andelskapital 130 913 983 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.