Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Select 60 pr. 28.02.2019

Aksjefond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
SKAGEN Vekst A 18 177 36 670 089 41 870 601 12,33 %
SKAGEN Global A 16 325 25 249 097 29 108 108 8,57 %
SKAGEN Focus A 243 338 30 885 946 28 968 322 8,53 %
SKAGEN Kon-Tiki A 22 923 17 547 710 19 302 023 5,68 %
Lindsell Train Global Equity Fund 1 008 407 13 563 997 15 983 681 4,71 %
Kennox Strat Value -A Acc 976 091 15 619 931 15 976 839 4,70 %
LGT Sustainable Equity Global 1 310 12 333 766 12 903 126 3,80 %
SKAGEN M2 A 46 438 9 203 477 9 678 434 2,85 %
Somerset Global Emerging Markets Screened Fund 840 026 10 073 947 9 506 398 2,80 %
Ashmore SICAV - Emerging Markets Frontier Equity Fund 10 654 10 134 341 9 504 209 2,80 %
Sum Aksjefond 181 282 301 192 801 741 56,76 %

Rentefond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
SKAGEN Høyrente 506 866 51 169 032 51 283 984 15,10 %
SKAGEN Avkastning 366 551 50 963 238 50 937 123 14,99 %
Payden Absolute Return Bond Fund 246 626 24 933 939 25 052 259 7,37 %
Sum Rentefond 127 066 209 127 273 366 37,47 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 308 348 510 320 075 107 94,22 %
Disponibel likviditet 19 632 815 5,78 %
Sum andelskapital 339 707 922 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.