Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Select 60 pr. 31.12.2018

Aksjefond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
SKAGEN Vekst 19 045 38 271 861 41 105 105 12,66 %
SKAGEN Global A 17 352 26 650 038 28 403 317 8,75 %
SKAGEN Focus A 252 578 31 971 818 26 939 613 8,30 %
SKAGEN Kon-Tiki A 25 476 19 088 608 19 656 040 6,06 %
Lindsell Train Global Equity Fund 1 116 873 15 022 961 16 318 912 5,03 %
Kennox Strat Value -A Acc 1 037 315 16 600 191 16 246 168 5,00 %
LGT Sustainable Equity Global Sub-Fund 1 371 12 905 187 12 349 245 3,80 %
Somerset Global Emerging Markets Screened Fund 949 896 11 387 398 10 162 478 3,13 %
SKAGEN M2 A 50 997 10 106 857 9 941 056 3,06 %
Ashmore SICAV - Emerging Markets Frontier Equity Fund 11 610 11 055 842 9 760 433 3,01 %
Sum Aksjefond 193 060 761 190 882 367 58,80 %

Rentefond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
SKAGEN Avkastning 372 344 51 768 084 51 209 363 15,78 %
SKAGEN Høyrente 506 866 51 169 032 51 086 002 15,74 %
Payden Absolute Return Bond Fund 252 542 25 532 020 25 286 991 7,79 %
Sum Rentefond 128 469 136 127 582 356 39,30 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 321 529 897 318 464 723 98,10 %
Disponibel likviditet 6 159 758 1,90 %
Sum andelskapital 324 624 481 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.