Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Select 60 pr. 30.08.2019

Rentefond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
SKAGEN Avkastning 377 017 52 435 482 53 728 078 15,22 %
Skagen Høyrente 521 309 52 629 230 53 315 688 15,10 %
Payden Global Funds PLC-Absolute Ret BF 256 393 25 940 582 26 713 322 7,57 %
Sum Rentefond 131 005 294 133 757 088 37,89 %

Aksjefond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
SKAGEN Vekst A 18 802 38 027 100 46 784 052 13,25 %
Skagen Global 15 344 23 566 317 31 885 807 9,03 %
SKAGEN Focus A 265 023 33 302 182 31 861 687 9,02 %
SKAGEN Kon-Tiki A 25 970 19 675 477 21 432 237 6,07 %
Lindsell Train Global Equity Fund 1 008 407 13 563 997 18 941 373 5,37 %
S&W Kennox Strategic Value Fund 1 100 697 17 604 728 18 078 381 5,12 %
LGT Sustainable Equity Global Sub-Fund 1 336 12 596 377 14 856 585 4,21 %
SKAGEN m2 A 46 438 9 203 477 10 732 394 3,04 %
Somerset Global Emerging Markets Screened Fund 887 381 10 621 922 10 690 018 3,03 %
Ashmore SICAV - Emerging Markets Frontier Eq Fund 11 034 10 495 948 10 586 720 3,00 %
Sum Aksjefond 188 657 525 215 849 254 61,14 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 319 662 819 349 606 342 99,02 %
Disponibel likviditet 3 448 956 0,98 %
Sum andelskapital 353 055 298 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.