Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Om oss chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Nyheter chevron_right
SKAGEN Select 60 pr. 31.12.2020

Rentefond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
SKAGEN Avkastning 405 450 56 525 570 56 130 226 14,35 %
Skagen Høyrente 546 886 55 335 500 55 429 968 14,17 %
Storebrand Global Kreditt IG B 13 706 15 373 413 15 012 023 3,84 %
Holberg Likviditet 145 343 15 000 000 15 002 776 3,84 %
Payden Global Funds PLC-Absolute Ret BF 7 671 705 0,00 %
Sum Rentefond 142 235 154 141 575 698 36,20 %

Aksjefond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
SKAGEN Vekst A 16 084 33 011 255 47 242 107 12,08 %
SKAGEN Focus A 242 828 30 473 828 36 423 544 9,31 %
SKAGEN Global A 13 983 22 396 397 33 016 323 8,44 %
Skagen Kon-Tiki 25 652 19 989 281 26 794 628 6,85 %
GuardCap UCITS Funds plc-GuardCap Glob Eqty Fd 96 142 16 423 474 19 370 729 4,95 %
S&W Kennox Strategic Value Fund 1 100 697 17 604 728 17 133 395 4,38 %
M&G Lux Positive Impact Fund 114 282 14 624 335 14 875 472 3,80 %
Somerset Global Emerging Markets Screened Fund 896 430 10 733 909 13 532 939 3,46 %
SKAGEN m2 A 49 921 10 165 182 11 363 057 2,91 %
Ashmore SICAV - Emerging Markets Frontier Eq Fund 11 034 10 495 945 10 058 277 2,57 %
Sum Aksjefond 185 918 334 229 810 471 58,76 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 328 153 488 371 386 169 94,96 %
Disponibel likviditet 19 697 725 5,04 %
Sum andelskapital 391 083 894 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.