Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Select 60 pr. 30.04.2019

Rentefond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
SKAGEN Avkastning 366 551 50 963 238 51 388 852 14,97 %
SKAGEN Høyrente 504 250 50 904 918 51 241 003 14,92 %
Payden Absolute Return Bond Fund 246 662 24 937 640 25 317 432 7,37 %
Sum Rentefond 126 805 796 127 947 287 37,26 %

Aksjefond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
SKAGEN Vekst A 18 177 36 670 089 44 978 442 13,10 %
SKAGEN Global A 16 325 25 249 097 31 016 733 9,03 %
SKAGEN Focus A 243 338 30 885 946 29 996 595 8,74 %
SKAGEN Kon-Tiki A 22 923 17 547 710 20 022 486 5,83 %
Lindsell Train Global Equity Fund 1 008 407 13 563 997 17 461 316 5,08 %
Kennox Strat Value -A Acc 976 091 15 619 931 16 299 752 4,75 %
LGT Sustainable Equity Global 1 310 12 333 766 13 737 904 4,00 %
Somerset Global Emerging Markets Screened Fund 840 026 10 073 947 10 143 262 2,95 %
SKAGEN M2 A 46 438 9 203 477 9 941 986 2,90 %
Ashmore SICAV - Emerging Markets Frontier Equity Fund 10 654 10 134 341 9 759 108 2,84 %
Sum Aksjefond 181 282 301 203 357 584 59,22 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 308 088 097 331 304 871 96,48 %
Disponibel likviditet 12 088 011 3,52 %
Sum andelskapital 343 392 882 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.