Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Select 60 pr. 30.04.2020

Aksjefond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
SKAGEN Vekst A 18 776 38 536 584 45 472 752 13,20 %
SKAGEN Focus A 290 591 36 371 246 33 175 591 9,63 %
SKAGEN Global A 14 659 23 314 527 33 005 471 9,58 %
Skagen Kon-Tiki 25 337 19 391 430 20 957 704 6,08 %
S&W Kennox Strategic Value Fund 1 100 697 17 604 728 18 686 360 5,42 %
GuardCap UCITS Funds plc-GuardCap Glob Eqty Fd 96 067 16 409 416 18 284 028 5,31 %
LGT Sustainable Equity Global Sub-Fund 1 181 11 135 861 14 705 160 4,27 %
Somerset Global Emerging Markets Screened Fund 896 430 10 733 909 11 188 626 3,25 %
SKAGEN m2 A 43 254 8 665 181 9 769 397 2,84 %
Ashmore SICAV - Emerging Markets Frontier Eq Fund 11 034 10 495 948 9 475 255 2,75 %
Sum Aksjefond 192 658 830 214 720 344 62,32 %

Rentefond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
SKAGEN Avkastning 362 561 50 483 909 49 981 619 14,51 %
SKAGEN Høyrente 495 835 50 112 328 49 953 771 14,50 %
Payden Global Funds PLC - Absolute Return Bond Fund 265 101 26 972 856 25 696 183 7,46 %
Sum Rentefond 127 569 093 125 631 573 36,46 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 320 227 923 340 351 917 98,78 %
Disponibel likviditet 4 212 037 1,22 %
Sum andelskapital 344 563 954 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.