Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

SKAGEN Select 60 pr. 31.08.2023

Aksjefond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
SKAGEN Vekst A 12 704 28 477 133 53 773 307 13,06 %
SKAGEN Focus A 230 280 30 720 109 46 946 790 11,40 %
SKAGEN Global A 13 016 24 051 736 42 423 479 10,30 %
Skagen Kon-Tiki 36 965 31 732 264 40 832 899 9,92 %
M&G Lux Positive Impact Fund 136 768 17 691 512 21 528 633 5,23 %
GuardCap UCITS Funds plc-GuardCap Glob Eqty Fd 68 614 11 731 949 19 060 144 4,63 %
SKAGEN m2 A 50 880 10 651 426 12 570 490 3,05 %
Ashmore SICAV - Emerging Markets Frontier Eq Fund 9 467 9 015 382 12 549 140 3,05 %
Sum Aksjefond 164 071 511 249 684 882 60,64 %

Rentefond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
SKAGEN Høyrente 635 607 64 424 209 65 869 510 16,00 %
Skagen Avkastning 205 376 28 586 979 29 103 716 7,07 %
Storebrand Likviditet A 16 150 15 838 589 16 216 575 3,94 %
Holberg Likviditet 151 223 15 594 005 15 781 080 3,83 %
Storebrand Global Obligasjon 1-3 B 15 898 15 800 000 15 628 034 3,80 %
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A 15 819 14 839 741 15 058 173 3,66 %
Sum Rentefond 155 083 523 157 657 088 38,29 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 319 155 034 407 341 970 98,92 %
Disponibel likviditet 4 437 060 1,08 %
Sum andelskapital 411 779 030 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

keyboard_arrow_up