Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Select 60 pr. 31.01.2020

Aksjefond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
SKAGEN Vekst A 18 802 38 027 100 50 750 695 12,93 %
SKAGEN Global A 16 274 25 566 317 37 423 244 9,54 %
SKAGEN Focus A 268 891 33 802 182 34 252 088 8,73 %
SKAGEN Kon-Tiki A 25 970 19 675 477 23 000 740 5,86 %
GuardCap UCITS Funds plc-GuardCap Glob Eqty Fd 113 683 19 418 186 21 230 570 5,41 %
S&W Kennox Strategic Value Fund 1 100 697 17 604 728 19 499 751 4,97 %
LGT Sustainable Equity Global Sub-Fund 1 276 12 030 367 15 423 578 3,93 %
Skagen M2 46 438 9 203 477 12 321 868 3,14 %
Somerset Global Emerging Markets Screened Fund 896 430 10 733 909 12 160 531 3,10 %
Ashmore SICAV - Emerging Markets Frontier Eq Fund 11 034 10 495 948 11 226 424 2,86 %
Sum Aksjefond 196 557 691 237 289 489 60,46 %

Rentefond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
SKAGEN Høyrente 580 854 58 683 679 58 855 391 15,00 %
SKAGEN Avkastning 417 856 58 163 688 58 227 817 14,84 %
Payden Global Funds PLC - Absolute Return Bond Fund 256 405 25 941 911 27 088 671 6,90 %
Sum Rentefond 142 789 278 144 171 879 36,73 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 339 346 969 381 461 368 97,19 %
Disponibel likviditet 11 016 938 2,81 %
Sum andelskapital 392 478 306 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.