Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Select 30 pr. 30.08.2019

Rentefond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
SKAGEN Avkastning 161 980 22 519 364 23 083 527 16,79 %
SKAGEN Høyrente 223 936 22 644 615 22 902 541 16,66 %
Payden Global Funds PLC-Absolute Ret BF 138 931 14 214 191 14 475 074 10,53 %
Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund 1 277 069 12 909 839 13 179 353 9,59 %
PGIM Funds PLC - PGIM Global Corp Bond UCITS Fund 1 018 11 520 408 12 306 139 8,95 %
Franklin Templeton Invest Funds -Temp Global BF 480 293 5 211 304 5 014 256 3,65 %
Sum Rentefond 89 019 721 90 960 890 66,16 %

Aksjefond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
SKAGEN Vekst A 3 795 9 123 640 9 443 418 6,87 %
SKAGEN Kon-Tiki A 9 355 7 922 669 7 719 963 5,62 %
Skagen Global 3 439 6 259 506 7 145 866 5,20 %
SKAGEN Focus A 55 858 6 654 202 6 715 396 4,88 %
S&W Kennox Strategic Value Fund 332 414 5 333 665 5 459 721 3,97 %
LGT Sustainable Equity Global Sub-Fund 387 3 852 242 4 302 326 3,13 %
Sum Aksjefond 39 145 924 40 786 690 29,67 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 128 165 645 131 747 580 95,83 %
Disponibel likviditet 5 733 429 4,17 %
Sum andelskapital 137 481 009 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.