Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Select 30 pr. 31.01.2020

Aksjefond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
SKAGEN Vekst A 4 693 11 507 836 12 667 781 7,01 %
SKAGEN Kon-Tiki A 11 914 10 139 229 10 551 550 5,84 %
SKAGEN Global A 4 203 7 962 483 9 664 801 5,35 %
Skagen Focus 68 431 8 283 071 8 716 893 4,82 %
S&W Kennox Strategic Value Fund 415 516 6 777 187 7 361 207 4,07 %
LGT Sustainable Equity Global Sub-Fund 465 4 766 715 5 614 671 3,11 %
Sum Aksjefond 49 436 521 54 576 903 30,20 %

Rentefond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
SKAGEN Høyrente 306 655 31 143 779 31 072 013 17,19 %
SKAGEN Avkastning 222 792 31 193 797 31 045 779 17,18 %
Payden Global Funds PLC - Absolute Return Bond Fund 186 743 19 214 786 19 729 029 10,92 %
Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund 1 713 962 17 409 839 17 739 509 9,81 %
PGIM Funds PLC - PGIM Global Corp Bond UCITS Fund 1 183 13 520 408 14 628 114 8,09 %
Franklin Templeton Invest Funds -Temp Global BF 575 713 6 211 304 6 102 554 3,38 %
Sum Rentefond 118 693 913 120 316 998 66,57 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 168 130 434 174 893 901 96,76 %
Disponibel likviditet 5 849 178 3,24 %
Sum andelskapital 180 743 079 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.