Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Select 30 pr. 31.12.2018

Aksjefond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
SKAGEN Vekst 1 111 2 623 887 2 397 506 6,30 %
SKAGEN Kon-Tiki A 2 949 2 530 642 2 275 044 5,98 %
SKAGEN Global A 1 081 1 785 498 1 769 357 4,65 %
SKAGEN Focus A 15 575 1 869 990 1 661 178 4,37 %
Kennox Strat Value -A Acc 81 673 1 276 710 1 279 135 3,36 %
LGT Sustainable Equity Global Sub-Fund 106 945 899 951 051 2,50 %
Sum Aksjefond 11 032 626 10 333 271 27,17 %

Rentefond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
SKAGEN Avkastning 47 552 6 583 197 6 539 937 17,20 %
SKAGEN Høyrente 64 732 6 534 912 6 524 235 17,16 %
Payden Absolute Return Bond Fund 39 456 3 976 393 3 950 693 10,39 %
Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund 364 409 3 626 300 3 647 731 9,59 %
PGIM Global Corporate Bond Fund 278 3 055 400 3 002 622 7,90 %
Templeton Global Bond Fund 135 423 1 447 900 1 440 897 3,79 %
Sum Rentefond 25 224 102 25 106 115 66,02 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 36 256 728 35 439 386 93,19 %
Disponibel likviditet 2 588 852 6,81 %
Sum andelskapital 38 028 238 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.