Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

SKAGEN Select 30 pr. 30.11.2023

Fund

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Skagen Høyrente 563 785 57 393 470 59 393 036 17,98 %
Storebrand Global Obligasjon 1-3 B 48 269 47 650 000 48 077 791 14,56 %
Holberg Likviditet 417 825 42 881 093 44 208 875 13,39 %
SKAGEN Avkastning 205 162 28 606 269 29 686 697 8,99 %
SKAGEN Vekst A 6 239 16 794 838 26 806 107 8,12 %
SKAGEN Focus A 97 515 13 302 590 20 814 792 6,30 %
SKAGEN Global A 6 314 13 888 801 20 814 084 6,30 %
SKAGEN Kon-Tiki A 17 823 15 808 890 19 756 208 5,98 %
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A 16 827 15 823 256 16 482 486 4,99 %
Storebrand Likviditet A 15 118 14 924 963 15 394 582 4,66 %
GuardCap UCITS Funds plc-GuardCap Glob Eqty Fd 42 299 8 642 753 11 966 368 3,62 %
Franklin Templeton Invest Funds -Temp Global BF 985 421 10 016 881 8 602 724 2,60 %
Sum Fund 285 733 802 322 003 750 97,50 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 285 733 802 322 003 750 97,50 %
Disponibel likviditet 8 699 839 2,63 %
Sum andelskapital 330 703 589 100,13 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up