Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

SKAGEN Select 30 pr. 30.06.2024

Fund

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Skagen Likviditet 621 871 63 342 784 65 162 195 17,84 %
Storebrand Global Obligasjon 1-3 B 53 532 52 950 000 54 492 764 14,92 %
Holberg Likviditet 436 563 44 789 633 45 674 806 12,50 %
SKAGEN Avkastning 228 128 31 829 160 32 887 885 9,00 %
SKAGEN Vekst A 5 962 16 404 108 29 881 470 8,18 %
SKAGEN Global A 6 432 15 043 726 23 343 572 6,39 %
SKAGEN Kon-Tiki A 18 877 17 257 701 22 694 052 6,21 %
SKAGEN Focus A 98 027 14 159 057 22 241 114 6,09 %
Storebrand Likviditet A 21 234 21 043 271 21 431 210 5,87 %
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A 18 504 17 465 561 18 446 393 5,05 %
GuardCap UCITS Funds plc-GuardCap Glob Eqty Fd 42 331 8 651 851 12 447 631 3,41 %
Franklin Templeton Invest Funds -Temp Global BF 985 421 10 016 881 8 247 973 2,26 %
Sum Fund 312 953 733 356 951 065 97,72 %

Likviditet

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
-223 442 -223 442 -223 442 -0,06 %
Skyldig skatt -1 475 148 -1 475 148 -1 475 148 -0,40 %
Sum Likviditet 8 307 503 8 329 557 2,28 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 321 261 236 355 242 475 97,25 %
Disponibel likviditet 10 038 147 2,75 %
Sum andelskapital 365 280 622 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up