Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
SKAGEN Select 30 pr. 31.07.2020

Rentefond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
SKAGEN Avkastning 233 373 32 663 159 32 816 431 17,58 %
Skagen Høyrente 321 425 32 643 779 32 739 872 17,54 %
Payden Global Funds PLC-Absolute Ret BF 179 383 18 457 448 18 596 202 9,96 %
Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund 1 641 288 16 671 638 17 069 394 9,14 %
PGIM Funds PLC - PGIM Global Corp Bond UCITS Fund 1 096 12 592 377 14 118 077 7,56 %
Franklin Templeton Invest Funds -Temp Global BF 478 907 5 166 881 4 860 908 2,60 %
Sum Rentefond 118 195 282 120 200 884 64,39 %

Aksjefond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
SKAGEN Vekst A 5 250 12 707 836 13 097 216 7,02 %
SKAGEN Kon-Tiki A 13 225 11 139 229 11 166 085 5,98 %
Skagen Focus 82 253 9 583 071 9 754 591 5,23 %
SKAGEN Global A 4 203 7 962 483 9 344 687 5,01 %
S&W Kennox Strategic Value Fund 415 516 6 777 187 6 406 986 3,43 %
LGT Sustainable Equity Global Sub-Fund 465 4 766 715 5 658 226 3,03 %
Sum Aksjefond 52 936 521 55 427 791 29,69 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 171 131 803 175 628 675 94,08 %
Disponibel likviditet 11 054 427 5,92 %
Sum andelskapital 186 683 102 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.