Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Select 30 pr. 31.10.2019

Aksjefond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
SKAGEN Vekst A 3 991 9 623 640 10 408 621 7,13 %
Skagen Kon-Tiki 10 055 8 522 669 8 802 573 6,03 %
SKAGEN Focus A 58 299 6 954 202 7 399 667 5,07 %
SKAGEN Global A 3 439 6 259 506 7 335 126 5,02 %
S&W Kennox Strategic Value Fund 332 414 5 333 665 5 687 031 3,90 %
LGT Sustainable Equity Global Sub-Fund 387 3 852 242 4 488 123 3,07 %
Sum Aksjefond 40 545 924 44 121 141 30,22 %

Rentefond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
SKAGEN Avkastning 179 497 25 019 364 25 661 909 17,58 %
SKAGEN Høyrente 249 315 25 244 615 25 580 249 17,52 %
Payden Global Funds PLC - Absolute Return Bond Fund 138 931 14 214 191 14 492 261 9,93 %
Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund 1 277 069 12 909 839 13 141 041 9,00 %
PGIM Funds PLC - PGIM Global Corp Bond UCITS Fund 1 018 11 520 408 12 229 960 8,38 %
Franklin Templeton Invest Funds -Temp Global BF 480 293 5 211 304 5 047 877 3,46 %
Sum Rentefond 94 119 721 96 153 297 65,87 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 134 665 645 140 274 438 96,09 %
Disponibel likviditet 5 706 610 3,91 %
Sum andelskapital 145 981 048 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.