Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Select 30 pr. 28.02.2019

Rentefond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
SKAGEN Høyrente 64 732 6 534 912 6 549 519 15,75 %
SKAGEN Avkastning 44 639 6 180 438 6 205 589 14,92 %
Payden Absolute Return Bond Fund 36 498 3 680 607 3 707 446 8,91 %
Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund 334 617 3 329 999 3 366 249 8,09 %
PGIM Global Corporate Bond Fund 278 3 055 400 3 073 520 7,39 %
Templeton Global Bond Fund 121 711 1 300 094 1 336 392 3,21 %
Sum Rentefond 24 081 450 24 238 715 58,28 %

Aksjefond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
SKAGEN Vekst A 1 044 2 454 948 2 405 809 5,78 %
SKAGEN Kon-Tiki A 2 450 2 109 558 2 062 915 4,96 %
SKAGEN Global A 971 1 610 969 1 730 862 4,16 %
SKAGEN Focus A 14 343 1 712 480 1 707 431 4,11 %
Kennox Strat Value 81 673 1 276 710 1 336 832 3,21 %
LGT Sustainable Equity Global Sub-Fund 106 945 899 1 039 746 2,50 %
Sum Aksjefond 10 110 564 10 283 595 24,72 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 34 192 014 34 522 310 83,00 %
Disponibel likviditet 7 070 959 17,00 %
Sum andelskapital 41 593 269 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.