Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Select 30 pr. 28.06.2019

Rentefond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
SKAGEN Avkastning 161 980 22 519 364 22 932 307 17,06 %
SKAGEN Høyrente 223 936 22 644 615 22 815 770 16,98 %
Payden Global Funds PLC-Absolute Ret BF 138 931 14 214 191 14 411 046 10,72 %
Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund 1 277 069 12 909 839 13 077 187 9,73 %
PGIM Funds PLC - PGIM Global Corp Bond UCITS Fund 1 018 11 520 408 11 931 630 8,88 %
Franklin Templeton Invest Funds -Temp Global BF 480 293 5 211 304 5 235 191 3,90 %
Sum Rentefond 89 019 721 90 403 131 67,26 %

Aksjefond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
SKAGEN Vekst A 3 795 9 123 640 9 340 889 6,95 %
SKAGEN Kon-Tiki A 9 355 7 922 669 8 072 246 6,01 %
SKAGEN Focus A 55 858 6 654 202 6 705 728 4,99 %
Skagen Global 3 439 6 259 506 6 542 691 4,87 %
S&W Kennox Strategic Value Fund 332 414 5 333 665 5 313 154 3,95 %
LGT Sustainable Equity Global Sub-Fund 387 3 852 242 4 046 904 3,01 %
Sum Aksjefond 39 145 924 40 021 612 29,78 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 128 165 645 130 424 743 97,04 %
Disponibel likviditet 3 978 494 2,96 %
Sum andelskapital 134 403 237 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.