Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Select 30 pr. 30.04.2020

Rentefond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
SKAGEN Høyrente 316 508 32 143 779 31 887 141 18,10 %
SKAGEN Avkastning 222 592 31 163 159 30 685 894 17,42 %
Payden Global Funds PLC-Absolute Ret BF 179 378 18 456 971 17 387 089 9,87 %
Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund 1 641 288 16 671 638 16 987 329 9,64 %
PGIM Funds PLC - PGIM Global Corp Bond UCITS Fund 970 11 092 369 11 744 317 6,67 %
Franklin Templeton Invest Funds -Temp Global BF 478 907 5 166 881 4 860 908 2,76 %
Sum Rentefond 114 694 797 113 552 678 64,45 %

Aksjefond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
SKAGEN Vekst A 5 250 12 707 836 12 714 505 7,22 %
Skagen Kon-Tiki 13 225 11 139 229 10 939 447 6,21 %
SKAGEN Global A 4 203 7 962 483 9 462 831 5,37 %
SKAGEN Focus A 82 253 9 583 071 9 390 529 5,33 %
S&W Kennox Strategic Value Fund 415 516 6 777 187 7 054 150 4,00 %
LGT Sustainable Equity Global Sub-Fund 465 4 766 715 5 783 144 3,28 %
Sum Aksjefond 52 936 521 55 344 606 31,41 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 167 631 318 168 897 284 95,87 %
Disponibel likviditet 7 277 285 4,13 %
Sum andelskapital 176 174 569 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.