Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Select 30 pr. 30.04.2019

Rentefond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
SKAGEN Avkastning 74 280 10 294 348 10 413 707 16,68 %
SKAGEN Høyrente 102 474 10 349 612 10 406 940 16,67 %
Payden Absolute Return Bond Fund 62 180 6 311 107 6 382 200 10,22 %
Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund 570 593 5 719 999 5 785 814 9,27 %
PGIM Global Corporate Bond Fund 458 5 100 400 5 217 480 8,36 %
Templeton Global Bond Fund 212 551 2 300 094 2 331 682 3,73 %
Sum Rentefond 40 075 560 40 537 823 64,93 %

Aksjefond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
SKAGEN Vekst A 1 675 4 001 148 4 145 792 6,64 %
SKAGEN Kon-Tiki A 4 037 3 489 458 3 526 327 5,65 %
SKAGEN Global A 1 576 2 729 269 2 993 420 4,79 %
SKAGEN Focus A 24 086 2 902 280 2 969 175 4,76 %
Kennox Strat Value -A Acc 125 421 1 997 646 2 094 409 3,35 %
LGT Sustainable Equity Global 151 1 413 942 1 583 409 2,54 %
Sum Aksjefond 16 533 743 17 312 532 27,73 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 56 609 303 57 850 355 92,66 %
Disponibel likviditet 4 583 330 7,34 %
Sum andelskapital 62 433 685 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.