Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Select 15 pr. 31.01.2020

Aksjefond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
SKAGEN Global A 843 1 540 443 1 938 097 4,45 %
SKAGEN Vekst A 656 1 585 654 1 771 179 4,07 %
Skagen Focus 13 498 1 604 370 1 719 352 3,95 %
SKAGEN Kon-Tiki A 1 442 1 209 710 1 277 133 2,93 %
Sum Aksjefond 5 940 177 6 705 761 15,41 %

Rentefond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
SKAGEN Avkastning 56 250 7 867 361 7 838 426 18,01 %
SKAGEN Høyrente 77 166 7 829 461 7 818 861 17,96 %
Payden Global Funds PLC - Absolute Return Bond Fund 61 704 6 317 164 6 518 924 14,98 %
Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund 590 407 5 975 668 6 110 712 14,04 %
PGIM Funds PLC - PGIM Global Corp Bond UCITS Fund 289 3 196 566 3 577 994 8,22 %
Franklin Templeton Invest Funds -Temp Global BF 157 177 1 683 443 1 666 080 3,83 %
Sum Rentefond 32 869 663 33 530 997 77,03 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 38 809 840 40 236 758 92,44 %
Disponibel likviditet 3 292 687 7,56 %
Sum andelskapital 43 529 445 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.