Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Select 15 pr. 31.12.2018

Aksjefond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
SKAGEN Global A 702 1 146 039 1 149 883 3,85 %
SKAGEN Vekst 516 1 205 090 1 112 745 3,73 %
SKAGEN Focus A 9 830 1 145 722 1 048 431 3,51 %
SKAGEN Kon-Tiki A 1 196 1 003 508 923 037 3,09 %
Sum Aksjefond 4 500 359 4 234 096 14,19 %

Rentefond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
SKAGEN Høyrente 54 338 5 484 764 5 476 637 18,35 %
SKAGEN Avkastning 39 567 5 474 859 5 441 775 18,23 %
Payden Absolute Return Bond Fund 41 127 4 142 682 4 118 029 13,80 %
Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund 386 357 3 858 924 3 867 435 12,96 %
PGIM Global Corporate Bond Fund 327 3 612 380 3 537 626 11,85 %
Templeton Global Bond Fund 177 641 1 902 621 1 890 103 6,33 %
Sum Rentefond 24 476 230 24 331 605 81,52 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 28 976 589 28 565 701 95,71 %
Disponibel likviditet 1 280 832 4,29 %
Sum andelskapital 29 846 533 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.