Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt oss chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

SKAGEN Select 15 pr. 31.08.2022

Rentefond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
SKAGEN Høyrente 93 433 9 490 357 9 452 995 17,91 %
Storebrand Global Obligasjon 1-3 B 8 789 8 729 690 8 559 554 16,21 %
Holberg Likviditet 81 540 8 383 967 8 334 567 15,79 %
Skagen Avkastning 35 726 4 947 012 4 773 165 9,04 %
Franklin Templeton Invest Funds -Temp Global BF 389 125 4 006 324 3 513 800 6,66 %
Storebrand Global Kreditt IG B 3 281 3 625 451 2 953 592 5,59 %
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A 1 702 1 600 000 1 590 840 3,01 %
Storebrand Likviditet A 1 121 1 100 000 1 098 999 2,08 %
Sum Rentefond 41 882 801 40 277 512 76,29 %

Aksjefond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Skagen Vekst 592 1 655 584 2 053 779 3,89 %
SKAGEN Focus A 12 492 1 683 628 2 040 085 3,86 %
SKAGEN Global A 735 1 751 490 1 985 621 3,76 %
SKAGEN Kon-Tiki A 1 726 1 602 630 1 587 443 3,01 %
Sum Aksjefond 6 693 332 7 666 928 14,52 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 48 576 133 47 944 440 90,82 %
Disponibel likviditet 4 848 637 9,18 %
Sum andelskapital 52 793 077 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å registrere samtykker du til at SKAGEN registrerer e-postadressen din for dette formålet. Du kan når som helst avslutte abonnementet ved å bruke lenken i e-postene du mottar. Se mer info rundt SKAGENs personvernregler.

keyboard_arrow_up