Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Select 15 pr. 30.04.2020

Rentefond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
SKAGEN Høyrente 43 487 4 370 454 4 381 156 16,03 %
SKAGEN Avkastning 31 751 4 346 685 4 377 100 16,02 %
Payden Global Funds PLC-Absolute Ret BF 42 510 4 407 647 4 120 487 15,08 %
Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund 391 018 3 992 588 4 047 041 14,81 %
PGIM Funds PLC - PGIM Global Corp Bond UCITS Fund 287 3 244 500 3 475 393 12,72 %
Franklin Templeton Invest Funds -Temp Global BF 171 342 1 833 443 1 739 118 6,36 %
Sum Rentefond 22 195 317 22 140 295 81,03 %

Aksjefond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
SKAGEN Focus A 10 797 1 223 332 1 232 678 4,51 %
SKAGEN Global A 534 1 080 628 1 202 819 4,40 %
SKAGEN Vekst A 485 1 168 222 1 174 880 4,30 %
Skagen Kon-Tiki 1 129 961 643 934 058 3,42 %
Sum Aksjefond 4 433 825 4 544 435 16,63 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 26 629 142 26 684 730 97,66 %
Disponibel likviditet 640 090 2,34 %
Sum andelskapital 27 324 820 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.