Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Select 15 pr. 30.04.2019

Rentefond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
SKAGEN Avkastning 29 660 4 102 359 4 158 272 16,49 %
SKAGEN Høyrente 40 608 4 098 641 4 126 477 16,36 %
Payden Absolute Return Bond Fund 36 400 3 669 935 3 736 057 14,81 %
Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund 342 979 3 427 496 3 477 810 13,79 %
PGIM Global Corporate Bond Fund 289 3 203 786 3 299 440 13,08 %
Templeton Global Bond Fund 157 177 1 681 349 1 724 236 6,84 %
Sum Rentefond 20 183 566 20 522 292 81,37 %

Aksjefond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
SKAGEN Global A 527 870 420 1 002 031 3,97 %
SKAGEN Focus A 7 998 924 920 985 907 3,91 %
SKAGEN Vekst A 398 932 425 984 713 3,90 %
SKAGEN Kon-Tiki 834 697 112 728 626 2,89 %
Sum Aksjefond 3 424 877 3 701 277 14,68 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 23 608 443 24 223 569 96,05 %
Disponibel likviditet 996 012 3,95 %
Sum andelskapital 25 219 581 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.