Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Select 15 pr. 30.08.2019

Rentefond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
SKAGEN Avkastning 34 950 4 854 081 4 980 734 17,68 %
SKAGEN Høyrente 45 517 4 598 834 4 655 184 16,52 %
Payden Global Funds PLC-Absolute Ret BF 36 404 3 666 973 3 792 906 13,46 %
Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund 342 979 3 425 668 3 539 546 12,56 %
PGIM Funds PLC - PGIM Global Corp Bond UCITS Fund 289 3 196 566 3 499 398 12,42 %
Franklin Templeton Invest Funds -Temp Global BF 157 177 1 683 443 1 640 932 5,82 %
Sum Rentefond 21 425 565 22 108 700 78,47 %

Aksjefond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
SKAGEN Vekst A 471 1 105 654 1 172 034 4,16 %
SKAGEN Focus A 9 510 1 104 370 1 143 321 4,06 %
Skagen Global 527 860 443 1 096 002 3,89 %
SKAGEN Kon-Tiki A 1 056 879 710 871 123 3,09 %
Sum Aksjefond 3 950 177 4 282 480 15,20 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 25 375 742 26 391 180 93,67 %
Disponibel likviditet 1 784 759 6,33 %
Sum andelskapital 28 175 939 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.