Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

SKAGEN Select 15 pr. 31.08.2023

Rentefond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
SKAGEN Høyrente 149 023 15 159 501 15 443 634 18,13 %
Storebrand Global Obligasjon 1-3 B 14 844 14 629 690 14 591 431 17,13 %
Holberg Likviditet 129 476 13 322 878 13 511 650 15,86 %
Skagen Avkastning 53 875 7 428 456 7 634 574 8,96 %
Storebrand Global Kreditt IG B 5 294 5 425 451 4 834 031 5,68 %
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A 4 515 4 251 087 4 297 814 5,05 %
Storebrand Likviditet A 4 202 4 138 194 4 219 441 4,95 %
Franklin Templeton Invest Funds -Temp Global BF 410 983 4 206 324 3 624 871 4,26 %
Sum Rentefond 68 561 581 68 157 446 80,03 %

Aksjefond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Skagen Focus 17 099 2 618 013 3 485 856 4,09 %
SKAGEN Global A 1 057 2 743 450 3 446 348 4,05 %
SKAGEN Vekst A 814 2 570 605 3 444 569 4,04 %
SKAGEN Kon-Tiki A 2 388 2 277 336 2 638 261 3,10 %
Sum Aksjefond 10 209 404 13 015 034 15,28 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 78 770 985 81 172 480 95,31 %
Disponibel likviditet 3 996 973 4,69 %
Sum andelskapital 85 169 453 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

keyboard_arrow_up