Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN m2 A pr. 30.04.2019

Real Estate

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Hembla AB 656 883 54 822 679 107 274 131 7,32 %
Catena AB 383 940 52 328 295 85 278 142 5,82 %
Deutsche Wohnen SE 182 684 55 826 952 71 149 063 4,86 %
Mitsui Fudosan Co Ltd 353 000 67 440 333 70 272 916 4,80 %
CA Immobilien Anlagen AG 228 083 46 122 464 69 291 686 4,73 %
Aroundtown SA 940 122 57 511 602 66 250 438 4,52 %
Kojamo Oyj 527 898 42 392 448 54 123 560 3,69 %
CapitaLand Ltd 2 265 000 47 051 982 50 751 119 3,46 %
Shurgard Self Storage Europe 173 458 42 597 215 48 578 360 3,31 %
CK Asset Holdings Ltd 696 000 45 844 142 48 289 802 3,30 %
Entra ASA 351 251 37 453 988 43 906 375 3,00 %
Columbia Property Trust Inc 221 937 37 602 734 43 178 927 2,95 %
Inmobiliaria Colonial SA 463 651 32 386 191 42 863 758 2,93 %
Far East Consortium International Ltd 8 652 296 39 256 112 35 447 038 2,42 %
Sun Hung Kai Properties 231 000 29 734 542 34 445 801 2,35 %
Immofinanz AG 153 375 25 843 257 34 013 879 2,32 %
Ascendas India Trust 4 057 000 22 229 462 33 477 350 2,28 %
SL Green Realty Corp 43 562 33 872 183 32 763 745 2,24 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 185 000 27 503 892 29 415 000 2,01 %
Arima Real Estate SOCIMI SA 300 000 28 427 267 28 781 082 1,96 %
Stendorren Fastigheter AB 243 194 23 434 772 27 451 058 1,87 %
Phoenix Mills Ltd 355 160 13 636 942 26 475 115 1,81 %
China Vanke Co Ltd 772 000 24 283 177 25 803 679 1,76 %
Keihanshin Build Co Ltd 293 600 21 229 092 23 156 046 1,58 %
SM Prime Holdings Inc 3 189 300 12 842 870 22 050 374 1,50 %
Log Commercial Properties E 259 100 12 243 098 10 070 460 0,69 %
Soho China Ltd 3 068 500 13 353 717 9 597 323 0,65 %
Irsa Propiedades Comerci-ADR 3 078 836 172 497 481 0,03 %
Sum Real Estate 948 107 580 1 174 653 708 80,16 %

Inntektsavhengige forbruksvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Shangri-La Asia Ltd 3 300 000 43 239 011 40 413 305 2,76 %
Melia Hotels International 452 000 44 485 472 38 567 231 2,63 %
Sekisui House Ltd 237 000 32 330 714 32 936 220 2,25 %
MRV Engenharia 925 500 24 560 967 29 456 962 2,01 %
Keck Seng Investments 1 994 000 14 690 065 11 309 360 0,77 %
Sum Inntektsavhengige forbruksvarer 159 306 229 152 683 078 10,42 %

Kapitalvarer, service og transport

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Self Storage Group ASA 2 376 147 36 542 259 43 958 720 3,00 %
Kyushu Railway Company 125 000 35 809 854 35 091 827 2,39 %
Sum Kapitalvarer, service og transport 72 352 113 79 050 547 5,39 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 1 179 765 922 1 406 387 333 95,97 %
Disponibel likviditet 59 047 973 4,03 %
Sum andelskapital 1 465 435 306 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.