Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

SKAGEN m2 A pr. 30.04.2024

Real Estate

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Catena AB 180 495 47 429 537 88 687 501 6,22 %
DigitalBridge Group Inc 413 683 65 715 211 75 314 724 5,28 %
CTP BV 356 454 50 410 739 67 363 518 4,72 %
American Tower Corp (REIT) 35 092 73 566 574 66 670 630 4,68 %
Shurgard Self Storage SA 140 947 38 272 309 64 254 707 4,51 %
Grainger PLC 1 785 478 53 783 301 63 507 240 4,45 %
Independence Realty Trust Inc 334 167 61 175 594 58 358 706 4,09 %
Prologis Inc (REIT) 50 290 55 536 107 56 833 584 3,99 %
Equinix Inc (REIT) 7 107 50 044 194 55 967 190 3,93 %
Aedifica SA 71 851 62 909 000 51 174 880 3,59 %
Sun Communities Inc 40 905 66 861 881 50 426 636 3,54 %
LOG Commercial Properties e Participacoes SA 1 085 923 49 360 948 50 416 965 3,54 %
UMH Properties Inc 257 477 38 674 352 45 393 316 3,18 %
Tokyu Fudosan Holdings, Corp 520 716 28 175 688 42 525 263 2,98 %
CBRE Group Inc 43 505 33 918 258 41 861 942 2,94 %
Castellum 290 542 32 087 014 39 075 753 2,74 %
ESR Cayman Ltd 3 169 246 73 227 769 38 770 943 2,72 %
Americold Realty Trust Inc 158 874 46 724 455 38 653 897 2,71 %
Capitaland Investment Ltd/Singapore 1 773 905 20 693 643 38 316 275 2,69 %
Capitaland India Trust 3 979 723 23 044 010 32 316 486 2,27 %
Arima Real Estate SOCIMI SA 426 879 42 582 702 30 429 139 2,13 %
Keihanshin Building Co Ltd 271 596 23 730 362 30 236 449 2,12 %
UNITE Group PLC/The 206 313 22 999 687 26 549 475 1,86 %
Vinhomes JSC 1 446 000 27 276 020 25 778 062 1,81 %
CK Asset Holdings Ltd 505 067 28 287 797 24 064 161 1,69 %
Mitsui Fudosan 207 782 13 919 214 23 585 399 1,65 %
Dios Fastigheter AB 217 587 13 840 156 18 638 412 1,31 %
Nexity SA 148 625 23 967 005 18 549 015 1,30 %
Sum Real Estate 1 168 213 527 1 263 720 270 88,63 %

Communication Services

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Cellnex Telecom SA 146 544 58 256 437 53 878 814 3,78 %
Helios Towers PLC 2 905 000 32 680 862 39 800 126 2,79 %
Marcus Corp/The 98 610 14 788 730 14 239 966 1,00 %
Sum Communication Services 105 726 030 107 918 906 7,57 %

Unclassified

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Public Property Invest AS 2 225 000 32 262 500 30 878 550 2,17 %
Sum Unclassified 32 262 500 30 878 550 2,17 %

Inntektsavhengige forbruksvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
MRV Engenharia e Participacoes SA 285 000 5 733 929 4 079 788 0,29 %
Sum Inntektsavhengige forbruksvarer 5 733 929 4 079 788 0,29 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 1 311 361 908 1 426 290 571 100,04 %
Disponibel likviditet -520 562 -0,04 %
Sum andelskapital 1 425 770 009 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up