Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN m2 A pr. 30.04.2020

Real Estate

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Equinix Inc (REIT) 20 783 107 454 219 143 992 003 7,56 %
CA Immobilien Anlagen AG 276 119 60 868 973 89 677 328 4,71 %
Mitsui Fudosan 455 834 93 068 338 87 827 493 4,61 %
Catena AB 251 725 41 613 803 81 990 625 4,31 %
Kojamo Oyj 450 650 36 189 106 81 982 349 4,31 %
Keihanshin Building Co Ltd 594 927 49 132 840 80 606 171 4,23 %
LEG Immobilien AG 67 334 70 271 360 79 794 051 4,19 %
Shurgard Self Storage SA 200 665 50 991 382 67 971 007 3,57 %
Healthcare Trust of America Inc 271 612 73 266 206 67 860 518 3,56 %
Grainger PLC 1 927 062 56 153 104 66 390 217 3,49 %
CK Asset Holdings Ltd 968 000 62 855 183 62 890 014 3,30 %
Assura PLC 6 296 124 59 639 928 62 483 332 3,28 %
Equity Residential (REIT) 92 331 69 423 504 60 664 623 3,19 %
Deutsche Wohnen SE 130 826 41 127 442 54 053 505 2,84 %
Arima Real Estate SOCIMI SA 527 468 52 726 069 53 100 185 2,79 %
Aroundtown SA 950 064 58 807 836 52 953 513 2,78 %
Capitaland 2 226 900 46 791 795 48 818 951 2,56 %
Inmobiliaria Colonial 463 651 32 386 191 45 692 538 2,40 %
Far East Consortium International Ltd/HK 12 202 550 53 453 933 44 493 190 2,34 %
Equity Commonwealth 126 909 41 169 413 43 641 696 2,29 %
Entra ASA 327 709 36 648 399 42 405 545 2,23 %
Ascendas India Trust 4 057 000 22 229 462 37 525 801 1,97 %
John Mattson Fastighetsforetagen AB 242 482 21 295 531 35 203 986 1,85 %
LOG Commercial Properties e Participacoes SA 681 677 31 597 538 31 467 703 1,65 %
SL Green Realty Corp (REIT) 54 722 42 251 813 29 627 226 1,56 %
ESR Cayman Ltd 1 131 362 23 739 927 25 501 209 1,34 %
VICI Properties Inc 140 622 29 461 404 24 829 026 1,30 %
Sum Real Estate 1 364 614 699 1 603 443 805 84,23 %

Inntektsavhengige forbruksvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sekisui House 170 700 23 286 299 30 593 163 1,61 %
MRV Engenharia e Participacoes SA 389 406 10 334 077 11 382 239 0,60 %
Sum Inntektsavhengige forbruksvarer 33 620 376 41 975 402 2,21 %

Kapitalvarer, service og transport

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Self Storage Group ASA 3 828 293 70 390 999 101 066 935 5,31 %
Adapteo Oyj 649 562 69 708 784 48 174 395 2,53 %
Sum Kapitalvarer, service og transport 140 099 783 149 241 330 7,84 %

Informasjonsteknologi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Switch Inc 197 235 31 788 537 35 514 144 1,87 %
Sum Informasjonsteknologi 31 788 537 35 514 144 1,87 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 1 570 123 395 1 830 174 681 96,14 %
Disponibel likviditet 73 391 452 3,86 %
Sum andelskapital 1 903 566 133 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.