Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

SKAGEN m2 A pr. 30.11.2023

Kapitalvarer, service og transport

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Self Storage Group ASA 2 707 002 52 884 265 106 114 478 7,22 %
Sum Kapitalvarer, service og transport 52 884 265 106 114 478 7,22 %

Real Estate

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Catena AB 196 000 49 240 378 78 708 512 5,35 %
American Tower Corp (REIT) 32 211 67 989 687 72 487 566 4,93 %
Equinix Inc (REIT) 7 937 52 936 790 69 725 194 4,74 %
Grainger PLC 1 973 122 59 435 632 68 389 746 4,65 %
Shurgard Self Storage SA 140 947 38 272 309 66 081 916 4,49 %
DigitalBridge Group Inc 335 631 47 185 332 62 441 492 4,25 %
CTP BV 356 454 50 410 739 61 708 689 4,20 %
Independence Realty Trust Inc 369 098 67 570 375 54 186 265 3,69 %
Sun Communities Inc 38 142 63 214 511 53 174 906 3,62 %
LOG Commercial Properties e Participacoes SA 1 038 623 47 186 425 52 181 975 3,55 %
CBRE Group Inc 60 705 46 801 428 51 665 664 3,51 %
Prologis Inc (REIT) 41 396 42 221 288 51 281 675 3,49 %
Castellum 368 458 40 691 938 48 569 365 3,30 %
Capitaland Investment Ltd/Singapore 1 872 169 21 839 951 45 815 938 3,12 %
Aedifica SA 65 830 58 568 849 44 555 795 3,03 %
UMH Properties Inc 278 523 41 753 750 42 390 269 2,88 %
Tokyu Fudosan Holdings, Corp 633 631 33 413 344 42 225 602 2,87 %
Americold Realty Trust Inc 137 440 40 394 173 41 821 002 2,84 %
ESR Cayman Ltd 3 013 846 71 050 163 41 759 804 2,84 %
Capitaland India Trust 3 979 723 23 044 010 33 106 935 2,25 %
Arima Real Estate SOCIMI SA 426 879 42 582 702 32 632 712 2,22 %
Mitsui Fudosan 119 060 23 927 313 30 139 693 2,05 %
CK Asset Holdings Ltd 568 007 31 812 941 29 043 275 1,98 %
Keihanshin Building Co Ltd 238 396 20 065 270 24 647 248 1,68 %
UNITE Group PLC/The 182 749 20 042 553 24 214 615 1,65 %
Dios Fastigheter AB 230 018 14 025 466 16 739 562 1,14 %
Big Yellow Group PLC 69 732 9 881 850 10 305 378 0,70 %
Vinhomes JSC 342 400 7 091 993 6 282 900 0,43 %
Sum Real Estate 1 132 651 159 1 256 283 690 85,45 %

Communication Services

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Cellnex Telecom SA 115 955 46 374 737 47 784 671 3,25 %
Marcus Corp/The 269 128 40 361 641 40 351 197 2,74 %
Sum Communication Services 86 736 378 88 135 868 5,99 %

Inntektsavhengige forbruksvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
MRV Engenharia e Participacoes SA 285 000 5 733 929 6 022 751 0,41 %
Sum Inntektsavhengige forbruksvarer 5 733 929 6 022 751 0,41 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 1 278 005 731 1 456 556 787 99,07 %
Disponibel likviditet 9 869 859 0,67 %
Sum andelskapital 1 466 426 646 99,74 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up