Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN m2 A pr. 28.02.2019

Real Estate

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Hembla AB 656 883 54 822 679 103 496 791 7,30 %
Catena AB 388 940 51 541 600 92 931 087 6,56 %
Mitsui Fudosan Co Ltd 353 000 67 440 333 71 584 680 5,05 %
Deutsche Wohnen SE 177 107 53 117 477 70 708 626 4,99 %
CA Immobilien Anlagen AG 228 083 46 122 464 66 225 751 4,67 %
Aroundtown SA 865 122 52 250 928 62 419 986 4,40 %
CapitaLand Ltd 2 415 000 49 298 883 52 328 447 3,69 %
CK Asset Holdings Ltd 696 000 45 844 142 49 470 740 3,49 %
Kojamo Oyj 527 898 42 392 448 48 747 392 3,44 %
Shurgard Self Storage Europe 173 458 42 597 215 46 752 976 3,30 %
Olav Thon Eiendomsselskap 310 000 41 400 792 44 516 000 3,14 %
Entra ASA 351 251 37 453 988 42 150 120 2,97 %
Columbia Property Trust Inc 221 937 37 602 734 41 347 167 2,92 %
Inmobiliaria Colonial SA 463 651 32 386 191 40 964 929 2,89 %
SL Green Realty Corp 51 062 41 233 851 39 599 280 2,79 %
Far East Consortium International Ltd 8 652 296 39 256 112 35 776 292 2,52 %
Sun Hung Kai Properties 231 000 29 734 542 32 762 730 2,31 %
Immofinanz AG 143 375 23 651 815 30 692 430 2,17 %
Ascendas India Trust 4 057 000 22 229 462 29 045 446 2,05 %
Phoenix Mills Ltd 355 160 13 636 942 26 807 043 1,89 %
China Vanke Co Ltd 772 000 24 283 177 25 099 110 1,77 %
Stendorren Fastigheter AB 243 194 23 434 772 24 935 398 1,76 %
SM Prime Holdings Inc 3 189 300 12 842 870 20 217 786 1,43 %
Keihanshin Build Co Ltd 200 000 14 202 083 14 131 831 1,00 %
Arima Real Estate SOCIMI SA 150 000 13 970 869 14 011 920 0,99 %
Soho China Ltd 3 068 500 13 353 717 11 214 907 0,79 %
Log Commercial Properties E 66 775 4 783 038 2 635 072 0,19 %
Irsa Propiedades Comerci-ADR 3 078 836 172 615 336 0,04 %
Sum Real Estate 931 721 296 1 141 189 273 80,52 %

Inntektsavhengige forbruksvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Melia Hotels International 452 000 44 485 472 36 746 844 2,59 %
Shangri-La Asia Ltd 3 000 000 39 596 762 36 526 680 2,58 %
Sekisui House Ltd 237 000 32 330 714 30 494 883 2,15 %
MRV Engenharia 925 500 24 560 967 28 887 724 2,04 %
Keck Seng Investments 1 994 000 14 690 065 12 552 370 0,89 %
Sum Inntektsavhengige forbruksvarer 155 663 980 145 208 501 10,25 %

Kapitalvarer, service og transport

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Self Storage Group ASA 2 376 147 36 542 259 43 008 261 3,03 %
Kyushu Railway Company 125 000 35 809 854 36 617 434 2,58 %
Sum Kapitalvarer, service og transport 72 352 113 79 625 695 5,62 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 1 159 737 389 1 366 023 469 96,38 %
Disponibel likviditet 51 263 732 3,62 %
Sum andelskapital 1 417 287 201 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.